X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування"

Завантажити презентацію

"Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування

Слайд 2

Міжнародний день боротьби з туберкульозом відзначається кожного року 24 березня. Ця дата вибрана не випадково – в цей день у 1882 році Роберт Кох повідомив про відкриття Mycobacterium tuberculosis –бактерії, яка викликає це захворювання. І на сьогодні туберкульоз є однією з основних причин смертності від інфекційних захворювань у світі. Щорічно у світі приблизно 9 мільйонів чоловік помирає від туберкульозу. Запропонована виставка знайомить читачів з книгами та статтями періодичних видань з питань діагностики, лікування та профілактики туберкульозу.

Слайд 3

616-002.5 Ф47 Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні.-К.: Здоров’я, 2007.-662с. У виданні висвітлені способи передачі туберкульозу, особливості його поширення, фактори, що призводять до погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні та шляхи впливу на неї на центральному та регіональному рівнях, в якій беруть участь протитуберкульозна служба та загальна лікарняна мережа. Книга призначена для лікарів різних спеціальностей, діяльність яких пов’язана з проблемами легеневого та позалегеневого туберкульозу.

Слайд 4

616.002.5 Ф18 Фтизіатрія: Нормативно-виробниче видання.-К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ “Медінформ”, 2008.- 552 с. До збірника увійшли нормативні документи , що регламентують роботу лікувально-профілактичних закладів як державної, так і приватної форми власності. Приведені зразки облікових форм та інструкцій по їх використанню, витяги з міжнародного класифікатора хвороб , санітарно-гігієнічні та будівельні норми з обладнання приміщень, кваліфікаційні вимоги до лікарів і середнього медичного персоналу та витяг з Кримінального кодексу України. Призначений для керівників лікувально-профілактичних установ, їх заступників та завідувачів відділень, в також для широкого загалу спеціалістів даної спеціальності.

Слайд 5

616-002.5 Т81 Туберкулёз у детей и подростков: Руководство/Под ред. О.И.Король.-СПб:Питер,2005.-432 с. У посібнику представлено розділи, які ознайомлюють з епідеміологією і методами виявлення туберкульозу у дітей та підлітків, варіантами розвитку захворювання у різних вікових групах. Детально описано перебіг хвороби у дітей сільської місцевості, а також ВІЛ – інфікованих дітей. Висвітлено питання туберкульозу та супутньої патології, туберкульозу і материнства. Наведена детальна клінічна характеристика туберкульозу первинного і вторинного періодів. Видання призначене фтизіатрам, пульмонологам, педіатрам, інфекціоністам.

Слайд 6

616.2 А72 Антимікобактеріальна терапія туберкульозу легень у поєднанні з патогенетичними та еферентними методами лікування : Методичні рекомендації.-К.: УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,2009.- 35 с. 616-002.5 С91 Сучасні підходи до організації лікування хворих на туберкульоз: Методичні рекомендації.-К.: Державна установа НІФП ім. Ф.Г.Яновського, 2009.-20 с. 616-002.5 М54 Методика статистичного моделювання та прогнозування захворюваності на туберкульоз: Методичні рекомендації.-К.: УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,2010.- 18 с.

Слайд 7

616-002.5 А43 Актуальные проблемы фтизиатрии: сборник научных трудов/Под ред. Крыжановского Д.Г.-Днепропетровск :Наука и образование,2004.-59 с. Збірник містить матеріали науково-практичних досліджень з організаційних аспектів протитуберкульозної роботи. Висвітлено проблеми бронхолегеневої патології, питання класифікації, клініки та лікування туберкульозу в сучасних умовах. Збірник буде цікавим фтизіатрам, сімейним лікарям, терапевтам.

Слайд 8

612.2 Д81 Дужий І.Д. Хірургія туберкульозу легень та плеври:Монографія.-К.:Здоров’я.- Суми:ВАТ «СОД», Видавництво «Козацький вал», 2003.-360 с. У монографії читач знайде показання до операцій при усіх формах сучасного туберкульозу легень і плеври, ознайомиться із технікою їх проведення, із диференціальною діагностикою туберкульозу з неспецифічними та онкологічними процесами та ускладненнями, які в сучасній літературі подаються вперше. Пропонується для лікарів усіх спеціальностей, які мають відношення до диференціальної діагностики хвороб грудної клітки та черевної порожнини, фтизіопульмонологів, терапевтів усіх напрямків, хірургів і онкологів.

Слайд 9

616-002.5 Р 85 Руководство по легочному и внелёгочному туберкулёзу /Под ред. Ю.Н.Левашева, Ю.М.Репина.- СПб: ЭЛБИ – СПб., 2006.-544 с. Особливістю посібника є висвітлення спеціальних питань, які відображають теоретичні уявлення про патогенез і патологічну анатомію, а також питання клінічної бактеріології, біохімії та імунології. Посібник з легеневого і позалегеневого туберкульозу є своєчасним і актуальним для фтизіатрів, наукових працівників і лікарів, які працюють в цій області.

Слайд 10

618.3 С13 Савула М.М., Сахелашвілі М.І.,Сливка Ю.І. Туберкульоз і вагітність.-Тернопіль:ТДМУ,2007.-192с. У книзі на підставі аналізу літератури і власного досвіду висвітлені особливості клінічного перебігу туберкульозу легень у різні терміни вагітності і у післяпологовий період. Описані оптимальні схеми хіміотерапії і результати лікування у хворих жінок, стан здоров’я новонароджених. Книга призначена для лікарів-фтизіатрів, акушерів, педіатрів, сімейних лікарів.

Слайд 11

616.2 М71 Мишин В.Ю. Туберкулёз легких с лекарственной устойчивостью возбудителя: Учебное пособие.- М.: ГЭОТР - Медиа, 2009.-208 с. Видання підготовлено з урахуванням сучасних досягнень російської і зарубіжної медичної науки з епідеміології, діагностики, клініки та лікування туберкульозу легень. Рекомендовано для наукових працівників та практичних лікарів, які працюють в цій області.

Слайд 12

616.2 Ч 90 Чумаков Ф.И., Дерюгина О.В. ЛОР – органы и туберкулёз . М.: Медицина, 2004.-160 с. У монографії представлено короткі загальні відомості про туберкульоз, його вплив на стан ЛОР - органів, вказано особливості захворювань ЛОР - органів при туберкульозі і вульгарному (туберкульозному) вовчаку гортані, глотки, порожнині рота, носа, вуха, і лімфатичних вузлів шиї. Описано сучасні методи лікування і цитологічна діагностика. Для оториноларингологів, фтизіатрів, терапевтів і лікарів загальної практики.

Слайд 13

Современные методы обследования в дифференциальной диагностике туберкулёза //Український медичний часопис.-2010.-№4.- с.78-83. Діагностика оліго- та абацилярного туберкульозу у поєднанні з іншими захворюваннями легень важка, незважаючи на використання різних методів діагностики. Полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі – високоспецифічний метод діагностики туберкульозу, що дозволяє поліпшити розпізнавання патологічного процесу у оліго- та абацилярних пацієнтів. Диференційна діагностика неспецифічного і туберкульозного цирозу легень потребує сучасних методів лабораторної діагностики для розпізнавання патологічного процесу у легенях.

Слайд 14

Международные подходы к организации выявления туберкулёза в современных условиях// Туберкулёз и болезни легких.-2010.-№9.-с.2-7. Наведено аналітичний огляд керівництв і рекомендацій провідних міжнародних організацій в боротьбі з туберкульозом з метою визначення передового міжнародного досвіду і практики виявлення та діагностики туберкульозу.

Слайд 15

Аксёнова В.А. Клиническое значение лечебно-диетической коррекции белково-энергетической недостаточности у детей, подростков и взрослых, больных туберкулёзом органов дыхания/В.А.Аксёнова, М.Г.Бирон и др.// Пульмонология.-2010.-№3.-с.73-78. Нутритивна підтримка дітей, підлітків та дорослих хворих на туберкульоз органів дихання шляхом застосування в лікувально-дієтичному харчуванні додаткових білкових компонентів має важливе клінічне значення, дозволяє пришвидшити динаміку відновлення маси тіла, покращити перенесення лікування і знизити побічні реакції на протитуберкульозні препарати. Познякова А.С. Уровень туберкулиновой чувствительности у больных туберкулёзом детей и подростков в современных условиях /А.С.Позднякова, Д.Т.Леви //Пульмонология.-2010.-№3.-с.79-81. У роботі наведено результати оцінки туберкульозної вразливості у дітей і підлітків, які хворі на туберкульоз. Визначено ступінь реакції на туберкулін в залежності від клінічної форми захворювання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина