X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ метод дослідження хворих

Завантажити презентацію

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ метод дослідження хворих

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ метод дослідження Проф. Копча В.С.

Слайд 2

СТРУКТУРА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ Епідеміологічне обстеження і спостереження Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні дослідження Епідеміологічний аналіз Епідеміологічна діагностика

Слайд 3

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОСЕРЕДКУ ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ Збір епідеміологічного анамнезу (опитування) Огляд осередку Забір материалу для діагностичних і санітарно-гігієнічних досліджень Визначення кола контактних осіб Вивчення документації Складання висновків

Слайд 4

ЕПІДЕМІЧНИЙ ОСЕРЕДОК місце перебування джерела збудника з довкіллям у тих межах, в яких він здатен передавати збудника оточуючим особам. Епідемічний осередок існує у часі (максимальний інкубаційний період конкретної інфекційної хвороби) і просторі (визначається механізмом передачі)

Слайд 5

ПЕРВИННІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В ОСЕРЕДКУ Вплив на джерело збудника діагностика захворювання реєстрація ізоляція хворого (носія) етіотропне лікування Вплив на механізм передачі - дезінфекція (дезінсекція, дератизація) – поточна, заключна Заходи стосовно контактних осіб санітарна обробка медичне спостереження (за необхідності – ізоляція, розмежування) лабораторне обстеження специфічна профілактика

Слайд 6

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАМНЕЗ З чим пацієнт пов’язує своє захворювання Контакти з інфекційними хворими Опитування за можливими механізмами передачі при конкретній інфекції Раніше перенесені інфекційні хвороби, щеплення

Слайд 7

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕПІДОБСТЕЖЕННЯ ОСЕРЕДКУ Причини виникнення конкретного випадку інфекційної хвороби Оцінка ефективності протиепідемічних заходів Рекомендація профілактичних заходів для запобігання виникненню повторних захворювань (занесенню збудника)

Слайд 8

Епідеміологічний аналіз – це використання методів епідеміології для вивчення кількісних і якісних особливостей епідеміологічного процесу з метою встановлення інтегративних потенціальних і реалізований ризиків, а також оцінки ефективності протиепідемічних заходів. Епідеміологічний аналіз є попереднім етапом епідеміологічної діагностики.

Слайд 9

До обов’язкових компонентів аналізу належать: біологічні агенти (до рівня штамових характеристик): біологічні, екологічні властивості за ознаками субпопуляційних характеристик; резервуари і джерела збудників інфекційних захворювань; місця зараження; умови зараження; дозові характеристики патогенів; реалізовані механізми і шляхи передачі; задіяні чинники передачі; тривалість впливу чинників ризику (від секунд до впродовж життя); частота дії чинників ризику; комбінації дії чинників ризику; групи ризику (сукупне населення; окремі особи чи групи за певними ознаками, мігранти); часові межі аналізу (минуле, сучасний, майбутній).

Слайд 10

Аналіз епідеміологічного ризику включає в себе наступні елементи: визначення потенційних і реальних небезпек ускладнення епідемічної ситуації, оцінка ймовірності (ступеню) її ускладнення; розрахунок можливих наслідків; розрахунок інтегрального збитку під впливом окремих чи сукупних чинників ризику.

Слайд 11

Оперативний епіданаліз вирішує тактичні завдання сьогодення, дає можливість швидко, своєчасно оцінити епідемічну ситуацію для прийняття оперативних рішень щодо керування епідемічним процесом і тому має наступні завдання: швидко виявити причини змін в епідемічному процесі; своєчасно ліквідувати осередки інфекційних хвороб.

Слайд 12

Основними напрямками роботи при проведенні оперативного епіднаналізу є: епідобстеження осередку конкретної інфекційної хвороби; епідобстеження осередку групових захворювань; оцінка й трактування результатів лабораторних обстежень; безперервне стеження за захворюваністю, оцінка її динаміки; врахування інформації МОЗ, ВООЗ та інших органів про епідемічний стан окремих територій або груп населення; проведення санітарно-епідеміологічної розвідки.

Слайд 13

Обов’язковими компонентами нагляду є постійний контроль змін: в динаміці та інтенсивності захворюваності, біологічних властивостей патогенів, імунологічної структури населення, санітарно-епідеміологічного стану об’єктів нагляду.

Слайд 14

Інтенсивні показники засвідчують частину явища в сукупності, яка вивчається. У медичних закладах використовують показники захворюваності, хворобливості, летальності, смертності, інфікованості та ін.

Слайд 15

ПОКАЗНИКИ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ Інтенсивні (на 100, 10 тис., 100 тис. населення) Екстенсивні (в %) Захворюваність Смертність Летальність Показники вогнищевості Показник сезонності Показник госпіталізації Показник ефективності вакцинації та ін. Якісні показники (характер територіального розподілу, захворюваність в окремих групах населення – міських, сімейних, вікових, статевих, професійних).

Слайд 16

Захворюваність – кількість захворілих осіб від загального числа населення. Як правило вона розраховуються на 100 тис. населення. Хворобливість – число осіб з хронічною хворобою, які були на обліку на початок року, а також захворілих протягом року.

Слайд 17

Захворюваність (абсолютні числа) ГРВІ та грип у Тернопільскій області і м. Тернополі (21.10-8.11.09) ОПЕРАТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Слайд 18

Захворюваність ГРВІ і грипом у м. Тернополі за тижнями (2005-2009 рр.), на 10 тис. населення ОПЕРАТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Слайд 19

Захворюваність на ГРВІ та грип дітей і дорослих у Тернопільскій області і м. Тернополі (29.10-9.11.09), на 10 тис. населення. ОПЕРАТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Слайд 20

ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЗБУДНИКІВ ГРВІ ТА ГРИПУ 2008 р. 2009 р. (під час епідемії) 2008 р. ОПЕРАТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Слайд 21

Частка збудників ГРВІ і грипу, виявлених у Тернопільскій області в 2008-2009 рр. (за віковими категоріями) Контингент Грип А Грип В Парагрип RS Адено-вірус 2008р. Всього абс. 25 28 295 264 105 Діти абс. 10 15 186 218 63 % 40,0 53,6 63,1 82,6 60,0 Дорослі абс. 15 13 109 46 42 % 60,0 46,4 36,9 17,4 40,0 2009 р. Всього абс. 103 26 231 165 98 Діти абс. 29 5 83 132 50 % 28,1 19,2 35,9 80,0 51,0 Дорослі абс. 74 21 148 33 48 % 71,9 80,8 64,1 20,0 49,0

Слайд 22

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ ТА ГРВІ (2009 р.) Хворіють переважно молоді люди – у віці до 30 років – 54,5 %, старші 60 років – 3,4 %. Перебіг хвороби тяжкий, з частими ускладненнями у вигляді позалікарняної вірусно-бактерійної пневмонії, з високою летальністю. ОПЕРАТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Слайд 23

Ретроспективний епіданаліз вивчає епідеміологічну обстановку за певний проміжок часу з метою отримання даних для планування протиепідемічної роботи в майбутньому. При цьому аналізується рівень, структура, динаміка інфекційної захворюваності, що забезпечує вирішення завдань епідеміологічної діагностики.

Слайд 24

Завданнями ретроспективного епідеміологічного аналізу є: оцінка загальної епідситуації на основі вивчення структури захворюваності; виявлення захворювань, що мають найбільше епідеміологічне, соціальне й економічне значення; визначення закономірностей динаміки епідемічного процесу, інтенсивності, характеру динаміки в часі, за територією і серед різних груп населення; з’ясування особливостей епідемічного процесу найактуальніших захворювань, їх причин у конкретних умовах; виявлення природних і соціальних передумов і провісників, що ускладнюють епідситуацію на даній території; оцінка ефективності профілактичних і протиепідемічних заходів, проведених за попередній період; розробка раціональних підходів до планування; складання епідеміологічного прогнозу інфекційної захворюваності на наступні роки.

Слайд 25

Слайд 26

Ретроспективний епідеміологічний аналіз передбачає вивчення кількісних і якісних ознак епідемічного процесу. До кількісних ознак належать показник захворюваності, ураженості, летальності, смертності, його динаміки за роками і в межах року. Дані беруть за 5-10 років, розраховується ж середня величина захворюваності (за винятком спалахів).

Слайд 27

ЕТАПИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Слайд 28

ЕТАПИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ інфекційну захворюваність

Слайд 29

ЕТАПИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Слайд 30

ЕТАПИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ IV етап Постановка ретроспективного епідеміологічного діагнозу і виявлення найбільш актуальних проблем інфекційної патології на конкретній території

Слайд 31

Етапи ретроспективного епідемічного аналізу (РЕА)

Слайд 32

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Етіологічна структура лептоспірозу в Тернопільскій області (2001-2008 рр.).

Слайд 33

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Сезонність лептоспірозу в Тернопільскій області (1981-1999 рр.)

Слайд 34

Алгоритм ретроспективного аналізу передбачає: вивчення напрямків динаміки епідпроцесу (шляхом побудови графіків, діаграм); вивчення тенденції змін епідпроцесу; визначення характеру циклічних коливань; визначення інтенсивності динаміки епідемічного процесу (розрахунок середньорічного темпу приросту).

Слайд 35

Для проведення епідеміологічного аналізу необхідно мати: Облікові форми (екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, гостре харчове, професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення – ф. 058/о). Позачергове повідомлення про спалахи, групові захворювання, що включають діагноз інфекційної недуги, число захворілих, дату, місце виникнення хвороби, ймовірний чинник передачі збудника. Карти епідеміологічного обстеження осередку (ф. 357/о). Медичні карти стаціонарного хворого. Лабораторні результати обстеження хворих (носіїв). Матеріали обстеження об’єктів довкілля (води, харчових продуктів, ґрунту, стічних вод, комах). Матеріали про динаміку метеорологічних факторів. Результати диспансерного спостереження за перехворілими. Матеріали про санітарний стан об’єктів ризику.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина