X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Самостійна робота на уроках математики як одна з форм розвитку пізнавальної діяльності учнів

Завантажити презентацію

Самостійна робота на уроках математики як одна з форм розвитку пізнавальної діяльності учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Самостійна робота на уроках математики як одна з форм розвитку пізнавальної діяльності учнів» Вчитель вищої категорії Полтавської гімназії №13 Александрова С.Є.

Слайд 2

Знання тільки тоді знання, коли вони отримані зусиллями своєї думки, а не пам’яттю Л.М. Толстой

Слайд 3

Організація самостійної діяльності учнів на уроці – це метод навчання, при якому учень не отримує знання у готовому вигляді, а добуває їх самостійно у процесі власної учбово – пізнавальної діяльності І крок: ІІ крок: Чого я не знаю? Сам знайду спосіб!

Слайд 4

Для реалізації своєї мети обираю різні форми та методи роботи:  усний; словесно-графічний; наочний; практичний. Кожен з них реалізується в системі прийомів, таких як: фронтальне опитування, тестування, виконання графічних робіт, робота з моделями по алгоритму, практичні роботи, робота над проектами, реферати. та інше

Слайд 5

Самостійні роботи на уроці відрізняються: по дидактичним цілям:  навчальні тренувальні; закріплюючі; развиваючі; творчі. за рівнем самостійності учнів: репродуктивні; реконструктивні; эвристичні ; дослідницькі (творчі: кросворди, цікаві задачі) по рівню індивідуальності: колективні (по варіантах, дифференційовані); групові (у групах, парах); індивідуальні. по джерелу та методу набуття знань: робота з підручником розв’язання та складання задач; практичні роботи; підготовка докладів, рефератів.

Слайд 6

Самостійні роботи за структурно – логічними зв’язками можуть бути: За зразком   Реконструктивно-варіативні  Частково-пошукові Дослідницькі

Слайд 7

Досвід роботи дозволяє зробити наступні висновки: одним із шляхів розвитку творчої активності учня є правильно організована система самостійної роботи; систематичне проведення самостійних робіт сприяє значному покращенню якості математичної підготовки учнів; пов’язуя вивчення теоретичного матеріалу з практичною діяльністю, самостійні роботи дають можливість учням самим ліквідувати прогалини, розширювати знання та творчо використовувати їх при розв’язуванні різноманітних задач; Контроль за виконанням таких робіт сприяє організації тематичного обліку знань, допомагає мобілізувати діяльність школярів, формує вміння учнів раціонально організувати свою роботу.

Слайд 8

З досвіду роботи: Організація різних видів самостійної діяльності учнів під час вивчення теми ”Розв’язування систем рівнянь способом підстановки” (7 клас)

Слайд 9

Означення лінійного рівняння із двома змінними. Що називають розв’язком рівняння із двома змінними? Що є графіком рівняння із двома змінними? Що є графіком рівняння 0х+0у = 0? * Бліц - опитування

Слайд 10

Міні - тест Із запропонованих рівнянь виберіть лінійне із двома змінними: а) 3х²+5х-4=0; б) -2х+4у-8=0; в) 125х-12=0 2. Яка з пар є розв’язком рівняння 5х+3у=19 : а) (2; 3) б) (5; 6) в) (1; 2)? 3. Скільки розв’язків має рівняння х+2у=16 а) 1; б) 3; в) багато? 4. Чи належить точка графіку рівняння 3х+2у=10: а) А(2; 3) б) В(1; 3) в) С(4;-1)?

Слайд 11

Ключ до взаємоперевірки:

Слайд 12

Розв’язати рівняння: Відповідь: 2. Відповідь: -20.

Слайд 13

Виразіть з рівняння одну змінну через іншу: а) х через у: б) у через х: 1. х – у = 7 2. 2х + у = 9 3*. 5х – 2у = 10 Х = … У = …

Слайд 14

Самостійна робота з підручником Стор. 161-162

Слайд 15

Розв’язування системи способом підстановки: 7х - 2х - 4 = 1; 5х = 5; х=1; Відовідь: (1;6).

Слайд 16

5.Записати відповідь. Алгоритм розв’язування рівнянь способом підстановки: 1. Виразити з більш простого рівняння одну змінну через іншу. 2. Одержаний вираз підставити в друге рівняння, в результаті отримаємо рівняння з однією змінною. 3.Розв’язати одержане рівняння з однією змінною. 4.Підставити отримане значення змінної в інше рівняння.

Слайд 17

Розв’яжіть систему рівнянь: у-2х=1, 6х-у=7; у=1+2х, 6х-(1+2х)=7; у=1+2х, 4х=8; х=2, у=5. Ответ: (2; 5) 7х-3у=13, х-2у=5; х=5+2у, 7(5+2у)-3у=13; х=5+2у, 11у=-22; у=-2, х=1 Ответ: (1; -2)

Слайд 18

Результативність роботи вчителя: Результати ДПА (9 клас) 2013-2014 н.р. : низький рівень – немає середній рівень – 19% достатній рівень – 52% високий рівень – 29% Участь у конкурсі “Кенгуру” – найбільша кількість учасників по гімназії; Участь учнів у міських олімпіадах ( ІІІ-те місце).

Слайд 19

Резюме Отже, як навчити своїх учнів вчитися, мислити самостійно та вслуховуватися у кожне слово? Вихід один: дати можливість дітям самим шукати відповідь. Тому необхідно навчити їх думати. Результат нашої спільної праці відгукнеться: навчившись думати самостійно, мої учні самі зможуть оволодіти знаннями та аналізувати проблеми. Механізм цієї роботи буде працювати все життя. Ось тоді, може бути, і буде реалізовано призначення освіти.

Слайд 20

Використані джерела Газета “Математика” №21 2011 р., №25 2011 р.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика