X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Декартові координати на площині Вправи для оперативного контролю учнів та розвитку їх творчого мислення

Завантажити презентацію

Декартові координати на площині Вправи для оперативного контролю учнів та розвитку їх творчого мислення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Декартові координати на площині Вправи для оперативного контролю учнів та розвитку їх творчого мислення Підготувала Макаренко В.В. Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №18

Слайд 2

Даний матеріал може бути використаний при фронтальній роботі на уроці: перед поясненням нового матеріалу чи після нього, під час опитування і перевірки домашнього завдання, під час повторення; для індивідуального опитування

Слайд 3

В яких чвертях знаходяться точки А(2;-2), В(-1;3); С(4;2); D(-3;-5)?

Слайд 4

2. Що можна сказати про координати точки А, якщо: Точка А лежить на осі ординат; Точка А лежить на осі абсцис; Точка А лежить на бісектрисі першого координатного кута; Точка А лежить на бісектрисі третього координатного кута?

Слайд 5

3. Де знаходиться точка М, якщо: її абсциса додатня, а ордината від’ємна; абсциса і ордината від’ємні; абсциса дорівнює нулю, а ордината від’ємна; абсциса від’ємна, а ордината дорівнює нулю?

Слайд 6

4. Які особливості розміщення точок А і В на координатній площині, коли: у них абсциси однакові, а ординати різні; у них абсциси різні за знаком, а ординати дорівнюють нулю; абсциси від’ємні і різні, а ординати однакові?

Слайд 7

5. Які координати вершин прямокутника АВСD?

Слайд 8

6. Радіус кола R. Які координати точок А,В,С,D?

Слайд 9

7. Знайдіть координати точки С.

Слайд 10

8. Дано точки А(-2;5), В(3;-7). На якій відстані від осі абсцис знаходяться ці точки і на якій відстані від осі ординат?

Слайд 11

9. Чи правильні твердження? Якщо точки А і В однаково віддалені від осі х, то у них рівні ординати. Якщо точки А і В однаково віддалені від осі у, то у них рівні ординати Якщо точки А і В мають рівні абсциси, то вони однаково віддалені від осі у.

Слайд 12

10. Чи правильно, що на малюнку АВСD – паралелограм?

Слайд 13

11. К,М,Р – середини сторін трикутника АВС. Знайдіть їх координати.

Слайд 14

12. Яка з частин відстаней на малюнку більша: АВ чи АС?

Слайд 15

13. Диктант. Точка А(-3;у) не лежить на осі у, бо... Вона може лежати на осі х за умови... Залежно від знака у точка А може знаходитися у таких чвертях... Якщо дано точки В(4;0) і С(0;-3), то відстань між ними дорівнює..., а точка М – середина відрізка ВС має такі координати: ... Точка М знаходиться у ... чверті, тому що... Якщо дві сусідні вершини квадрата розміщеного у першій чверті, знаходяться у точках (1;3) і (1;9), то координати двох інших вершин такі:..

Слайд 16

14. Визначте за рівнянням кола координати його центра і радіус:

Слайд 17

15. Знайдіть ріняння кола, якщо відомі його центр і радіус:

Слайд 18

16. Знайдіть рівняння кола:

Слайд 19

17. Дано рівняння кола (х+1)²+(у-2)²=25. Чи лежать на цьому колі точки А(3;5) і В(-1;6)?

Слайд 20

18. Дано коло (х-4)²+(у+1)²=25 Радіус кола дорівнює..., а координати центра... Коло перетинає вісь у в точках, координати яких можно знайти так... Точки М(0;2) і К(4;4) лежать на даному колі, тому що... Координати середини відрізка МК такі... Ця точка не належить колу тому що...

Слайд 21

19. Що спільне і що відмінне у графіків рівнянь: у=3х і y=3х-2

Слайд 22

20. Через які з точок К(5;0), М(-5;3), В(-10;7), С(-25;0) проходить пряма х+5у-25=0

Слайд 23

21. Чи перетинаються у точці А(0;1) прямі 2х+у-1=0 і 3х-2у+2=0

Слайд 24

22. Яке рівняння прямої на малюнку?

Слайд 25

23. Знайдіть рівняння прямих а і b на малюнку

Слайд 26

24. Знайдіть рівняння прямих а і b на малюнку

Слайд 27

25. Запишіть рівняння прямих на малюнку

Слайд 28

26. Якої довжини відрізки відтинає на осях координат пряма АВ

Слайд 29

27.Диктант З точок А(0;-3), В(1;1), С(-2;6), D(2;0) на прямій 3х+2у-6=0 лежать... З прямих х-2у+1=0; 3х+у+1=0;у-2=0 через точку Е(-1;2) проходять... 3 графіків рівнянь у=-3х, у=3/х, у=3-х, у=3х² прямими лініями є... З цих прямих через початок координат проходять... Рівняння прямої, яка проходить через точку М(3;4) і паралельна осі у, таке... Пряма 2х-3у-6=0 перетинає вісь х у точці з координатами..., а вісь у – у точці з координатами... Пряма у=√3*х+1 утворює з віссю абсцис кут, який дорівнює…, тому що…

Слайд 30

28. Дано прямі: 1)2х-у+2=0; 2) х-2=0; 3)х+у+2=0; 4)у+3=0. Яка з них проходить через точку (2;-4)? Кутовий коефіціент якої прямої дорівнює (-1)? Яка з цих прямих не має кутового коефіцієнта? Чому? Яка з цих прямих паралельна осі х; осі у?

Слайд 31

Список використаної та рекомендованої літератури Іржавцева В.П. Систематизація та узагальнення знань учнів у процесі вивчення математики. Математика в школі №14(278) травень 2010р. Раухман А.С.,Сень Я.Г.Геометрія для 7-9 класів Стадник Л.Г.Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень."Ранок",2004

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика