X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»

Завантажити презентацію

Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Узагальнення знань з теми «Вуглеводні» Ткаченко Ірина Іванівна, вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21

Слайд 2

Будь-яке суспільство – від найпростішого до найскладнішого має три різні, але взаємопов’язані ознаки – властивість, склад, будову. В.М. КЕДРОВ

Слайд 3

М Е Т А узагальнити і систематизувати знання про вивчені класи вуглеводнів та хімічні властивості метану, етилену, ацетилену вдосконалювати вміння складати структурні формули речовин, називати органічні сполуки, записувати рівняння реакцій окиснення, заміщення, приєднання; встановити взаємозв’язок між основними класами вуглеводнів.

Слайд 4

Дайте відповіді на питання 1. Назвіть основні класи вуглеводнів. 2. Які речовини називають гомологами? 3. Як називають етиленові та ацетиленові вуглеводні? 4. Визначте клас відповідних речовин: а) СН4; б) С2Н2; в) С3Н6; г) С4Н10 5. Які типи реакцій характерні для: а) насичених вуглеводнів; б) алкінів 6. Які речовини мають кратні зв’язки: а) С2Н4; б) С2Н6; в) С3Н8; г) С4Н6

Слайд 5

І варіант 1. Вкажіть зв’язок між атомами Карбону у молекулі ацетилену: а) одинарний; б) подвійний; в) два подвійні; г) потрійний 2. Вкажіть суфікс, що використовується в назвах етиленових вуглеводнів: а) -ан; б) -ін; в) -ен; г) -ол ІІ варіант 1. Вкажіть мономер, що використовується для добування поліетилену: а) пропен; б) метан; в) етан; г) етен 2. Яка загальна формула ацетиленових вуглеводнів ? а) СnH2n-2; б) СnH2n+2; в) СnH2n+4; г) СnH2n

Слайд 6

І варіант 3. Молекулярна формула пропену: а) С3Н6; б) С3Н8; в) С2Н6; г) СН4 4. У якій речовині є кратні зв’язки? а) метан; б) пропан; в) ацетилен; г) бутан ІІ варіант 3. На першій стадії приєднання водню до ацетилену утворюється: а) пропен; б) етан; в) етилен; г)пропан 4. Яка речовина належить до ненасичених вуглеводнів ряду етилену? а) С3Н4; б) С3Н5; в) С5Н10; г) С4Н10

Слайд 7

І варіант 5. Скільки спільних ковалентних електронних пар є між атомами Карбону в молекулі етилену? а) одна; б) дві; в) три; г) чотири 6. Яка загальна формула етиленових вуглеводнів? а) СnH2n-2 б) СnH2n+2 в) СnH2n+4 г) СnH2n ІІ варіант 5. До якого типу реакцій належить відноситься реакція ацетилену з воднем ? а) обміну; б) заміщення; в) приєднання; г) розкладу 6. Молекулярна формула пропіну: а) С3Н6; б) С3Н4; в) С2Н6; г) СН4

Слайд 8

І варіант 7. На першій стадії приєднання водню до ацетилену утворюється: а) пропен; б) етилен; в) етан; г) пропан 8. Етиленові вуглеводні вступають у реакції з: а) HCl; б) СO2; в) Cl2; г) H2O ІІ варіант 7. У якій речовині є кратні зв’язки? а) пропан; б) ацетилен; в) метан; г) бутан 8. Ненасичені вуглеводні ряду ацетилену вступають у реакції: а) приєднання; б) термічного розкладу; в) заміщення з галогенами

Слайд 9

Відповіді до тесту І варіант 1. Г 2. В 3. А 4. В 5. Б 6. Г 7. Б 8. В ІІ варіант 1. Г 2. А 3. В 4. В 5. В 6. Б 7. Б 8. В

Слайд 10

ЗАВДАННЯ ГРУПІ (І РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) С2Н2; б) С3Н8; в) С6Н12; г) СН4; д) С4Н6 2.Встановіть відповідність між структурною формулою і назвою сполуки: 1) СН3 –СН = СН2 - СН2 - СН3; а) пентан; 2) СН 2 - СН 2 – СН2 - СН3; б) бутин; 3) СН ≡ С – СН 2 - СН3; в) бутан; г) пентен 3. Допишіть рівняння реакцій: підказка а) СН4 + Br2 → див. насичені вуглеводні б) С3Н8 + O2 → реакція горіння в) С2Н4 + Cl2 → див. приєднання до етилену г) С2Н2 + Н2 → див. властивості ацетилену

Слайд 11

ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІI РІВЕНЬ) 1. Визначіть речовини, встановіть клас сполук, складіть їх структурні формули: а) б) в) 2. Складіть структурні формули речовин: а) 1-пропін; б) 2-бутен. 3. Допишіть рівняння реакцій, встановіть тип реакцій, назвіть речовини: а) С2Н2 + Н2 → г) С2Н5Cl + Cl2 → б) С3Н8 + O2 → д) СН4 + Br2 → в) С2Н4 + Br2 → е) С3Н6 + Cl2 →

Слайд 12

ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІII РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) б) С3Н8; в) г) С3Н4; д) С4Н6; е) 2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і типом хімічної реакції: 1) заміщення з бромом; а) пропін; 2) приєднання хлору; б) бутан; 3) полімеризація; в) бензен; г) етен 3. Здійсніть перетворення, вкажіть тип реакцій, назвіть речовини: а) C2H6 → C2H4 → CО2 б) CH4 → C2H2 → C2H2СІ2 → C2H4Cl2 ↓ C2H5Br

Слайд 13

ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІV РІВЕНЬ) 1. Розподіліть по класам і назвіть речовини: а) С3Н8; б) С3Н4; в) г) д) С4Н6; е) 2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і типом хімічної реакції: 1) полімеризація; а) ацетилен; 2) заміщення з хлором; б) пропан; 3) приєднання брому; в) етилен; г) бензен 3. Встановіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворення Алкан → галогенпохідне алкану → алкен → алкін → вуглекислий газ: а) гідрогалогенування; б) дегідрування; в) горіння; г) дегідрогалогенування; д)галогенування. 4. Здійсніть перетворення, назвіть речовини: + Cl2 - НСІ - Н2 + СІ2 C2 H6 → Х1 → Х2 → Х3 → Х4

Слайд 14

Порівняльна таблиця № п/п Назва Клас вуглеводню Загальна формула Будова Хімічні властивості Якісне визначення 1. СН4 м е т а н Насичені, алкани СnH2n+2 тетраедр одинарні зв’язки Реакції заміщення: СН4 +Cl 2→СН3Cl+НCl Горіння: СН4 +2O2 →СО2+2Н2О Стійкі до дії розчинів бромної води та калій перманганату 2. С2Н4 е т е н Етиленові, алкени СnH2n С=С подвійний зв’язок Реакції приєднання, полімеризації : С2Н4 + Br2 → С2Н4Br2 nС2Н4 → (- С2Н4 -)n Знебарвлення розчину бромної води і калій перманганату 3. С2Н2 е т и н Ацетиленові, алкіни СnH2n-2 С ≡ С потрійний зв’язок Реакції приєднання (дві стадії): С2Н2 + Н2 → С2Н4 С2Н4 + Н2 → С2Н6 Знебарвлення розчину бромної води і калій перманганату

Слайд 15

КАРТКА САМООЦІНКИ Поставте кількість балів, що відповідає рівню Ваших знань: 1.Усна відповідь (1 бал) ___ 2. Контролюючий тест (1-4 бали, згідно рівня) __ 3. Робота в групі (справився сам – 2 бали, за допомоги групи - 1 бал, не справився – 0 балів): Відповіді на тести (0 -2 бали) ___ Складання формул речовин (0 – 2 бали) ___ Складання рівнянь реакцій (0– 2 бали) ___ 4. Доповнення (створення таблиці) (1 бал) ___ Загальна кількість балів за урок _____

Слайд 16

Домашнє завдання Повторити вивчений матеріал теми. Повторити основні поняття. Письмове завдання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія