X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Узагальнення та контроль знань з теми «Клітина»

Завантажити презентацію

Узагальнення та контроль знань з теми «Клітина»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Узагальнення та контроль знань з теми «Клітина»

Слайд 2

1. Як вивчають будову клітин? 2. Чим відрізняються клітини прокаріотичних і еукаріотичних організмів? 3. Як пов’язана будова біологічних мембран з функціями, які вони виконують? 4. Яке значення для клітини мають одномембранні органели? 5. Яке значення для клітини мають двомембранні органели? 6. Яке значення для клітини мають немембранні органели?

Слайд 3

Виберіть одну правильну відповідь. 1. Клітинний сік заповнює: а) вакуоль; б) цитоскелет; в) лейкопласт; г) ядро. 2. Органелою руху є: а) джгутик; б) мітохондрія; в) хлоропласт; г) лізосома. 3. Світлова фаза фотосинтезу здійснюється: а) у тилакоїдах; б) у стромі; в) у цитоплазмі; г) у лізосомі. 4. Хемосинтез здійснюють: а) зелені водорості; б) залізобактерії; в) тварини; г) гриби. Варіант І

Слайд 4

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 1 Цитоскелет А Прокаріотичні організми з клітинами у формі коми 2 Органели Б Тимчасові вирости цитоплазми, які забезпечують пересування клітини 3 Вібріони В Система мікротрубочок і мікрониток, яка є опорою клітини й бере участь у її русі 4 Компартменти Г Окремі функціональні ділянки клітини, на які вона поділена плазматичними мембранами Д Постійні клітинні структури, що виконують певні функції Відповідність 1 2 3 4

Слайд 5

 6. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від останнього до першого: а) реакції світлової фази; б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання; в) реакції темнової фази; г) уловлення світла фотосистемами. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 6

Варіант ІI Виберіть одну правильну відповідь. 1. Синтез ДНК здійснює: а) ДНК-полімераза; б) РНК-полімераза; в) т-РНК; г) глікоген. 2. Перший етап біосинтезу білка: а) реплікація; б) трансляція; в) транскрипція; г) зворотна транскрипція. 3. Активне захоплення твердих об’єктів клітиною: а) дифузія; б) фагоцитоз; в) піноцитоз; г) трансляція. 4. Органела, в якій розташовані хромосоми: а) лізосома; б) хлоропласт; в) ядро; г) мітохондрія.

Слайд 7

5. Установіть відповідність між термінами і процесами. 1 Захист клітин А Поділ мітохондрій 2 Мейоз Б Синтез целюлози 3 Клітинний транспорт В Піноцитоз 4 Фотосинтез Г Утворення веретена поділу Д Утворення тилакоїдів Відповідність 1 2 3 4

Слайд 8

6. Розмістіть етапи синтезу ДНК у послідовності від останнього до першого: а) приєднання ДНК-полімерази до ланцюга ДНК; б) розплітання подвійного ланцюга ДНК; в) добудова комплементарного ланцюга ДНК; г) від’єднання ДНК-полімерази. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 9

Варіант ІII Виберіть одну правильну відповідь. 1. З мікротрубочок і мікрофіламентів складається: а) вакуоль; б) цитоскелет; в) лейкопласт; г) хромосома. 2. Органелою з подвійною мембраною є: а) клітинний центр; б) хромопласт; в) лізосома; г) рибосома. 3. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється: а) у тилакоїдах; б) у стромі; в) у рибосомах; г) у цитоплазмі. 4. До автотрофного живлення не здатні: а) зелені водорості; б) залізобактерії; в) тварини; г) червоні водорості.

Слайд 10

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 1 Трансляція А Синтез ДНК-полімерази 2 Транскрипція Б Фотоліз води 3 Дихання В Синтез РНК-полімерази 4 Синтез ДНК Г Взаємодія т-РНК та і-РНК в рибосомі Д Синтез АТФ Відповідність 1 2 3 4

Слайд 11

6. Розмістіть етапи поділу клітини в послідовності від останнього до першого: а) анафаза; б) телофаза; в) профаза; г) метафаза. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 12

Варіант ІV Виберіть одну правильну відповідь. 1. Синтез РНК здійснює: а) ДНК-полімераза; б) РНК-полімераза; в) т-РНК; г) інсулін. 2. Другий етап біосинтезу білка: а) реплікація; б) трансляція; в) транскрипція; г) транспірація. 3. Комплекс, у складі якого багато целюлози: а) глікокалікс; б) клітинна стінка; в) цитоскелет; г) ядерна оболонка. 4. Проникнення речовин через мембрану внаслідок теплового руху: а) дифузія; б) фагоцитоз; в) піноцитоз; г) транскрипція.

Слайд 13

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 1 Гіалоплазма А Частина цитоплазми, прозорий розчин органічних і неорганічних сполук у воді 2 Лейкопласти Б Органела, що складається зі стопок сплощених цистерн, розташованих навколо ядра 3 Мітохондрії В Безбарвні пластиди різноманітної форми 4 Комплекс Гольджи Г Внутрішній уміст клітини за винятком ядра Д Органели, оточені подвійною мембраною, основною функцією яких є синтез АТФ Відповідність 1 2 3 4

Слайд 14

6. Розмістіть етапи синтезу білків у послідовності від останнього до першого: а) транскрипція; б) трансляція; в) дозрівання і-РНК; г) утворення просторової структури білка. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 15

Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. 1. Органела, в якій накопичуються продукти синтезу: а) ядро; б) апарат Гольджи; в) рибосома; г) центріоль. 2. Безбарвною пластидою є: а) вакуоль; б) цитоскелет; в) лейкопласт; г) мітохондрія. 3. Фотосинтез здійснюють: а) водорості; б) залізобактерії; в) тварини; г) гриби. 4. Кількість ланцюгів у спіралі ДНК: а) один; б) два; в) три; г) чотири.

Слайд 16

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 1 Захист клітин А Синтез хлорофілу 2 Мейоз Б Спіралізація хромосом 3 Клітинний транспорт В Утворення хітину грибами 4 Фотосинтез Г Синтез цитохромів Д Фагоцитоз Відповідність 1 2 3 4

Слайд 17

6. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від першого до останнього: а) реакції світлової фази; б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання; в) реакції темнової фази; г) уловлення світла фотосистемами. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 18

Варіант VІ Виберіть одну правильну відповідь. 1. Процес, який лежить в основі синтезу ДНК: а) реплікація; б) трансляція; в) транскрипція; г) транспірація. 2. Циліндр з мікротрубочок, частина клітинного центру: а) хромосома; б) центріоль; в) криста; г) тилакоїд. 3. Речовина, що є основою внутрішнього вмісту ядра: а) клітинний сік; б) матрикс; в) цитозоль; г) каріоплазма. 4. Комплекс, у складі якого багато глікопротеїдів: а) хромосома; б) глікокалікс; в) клітинна стінка; г) цитоскелет.

Слайд 19

5. Установіть відповідність між термінами і процесами. 1 Мейоз А Поділ мітохондрій 2 Клітинний транспорт Б Синтез целюлози 3 Фотосинтез В Піноцитоз 4 Захист клітин Г Утворення веретена поділу Д Утворення тилакоїдів Відповідність 1 2 3 4

Слайд 20

6. Розмістіть етапи синтезу ДНК у послідовності від першого до останнього: а) приєднання ДНК-полімерази до ланцюга ДНК; б) розплітання подвійного ланцюга ДНК; в) добудова комплементарного ланцюга ДНК; г) від’єднання ДНК-полімерази. Послідовність 1 2 3 4

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія