X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Узагальнення й контроль знань з теми

Завантажити презентацію

Узагальнення й контроль знань з теми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Узагальнення й контроль знань з теми

Слайд 2

Ч. Дарвін Ж. Б. Ламарк В. О. Ковалевський С. С. Четвериков

Слайд 3

Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. 1. Учення, згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу,— це теорія: а) хімічної еволюції; б) панспермії; в) креаціонізму; г) дарвінізму. 2. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції: а) добір; б) еволюція; в) генетичний вантаж; г) дрейф генів. 3. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору: а) рушійного; б) стабілізуючого; в) штучного; г) розриваючого. 4. Одним із творців синтетичної теорії еволюції є: а) Ч. Дарвін; б) Ж. Б. Ламарк; в) В. О. Ковалевський г) С. С. Четвериков.

Слайд 4

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду: а) пермський; б) кембрійський; в) антропогеновий; г) крейдяний. 1 Атавізми 2 Рудименти 3 Монофілія 4 Ендемік А Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери Б Походження кількох систематичних груп від одного предка В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження Г Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 5

Варіант ІI Виберіть одну правильну відповідь. 1. Ознака змінюється в різних напрямках унаслідок добору: а) рушійного; б) штучного; в) стабілізуючого; г) розриваючого. 2. Поняття «природний добір» уперше запропонував: а) Ч. Дарвін; б) Ж. Б. Ламарк; в) В. О. Ковалевський; г) С. С. Четвериков. 3. Прикладом ідіоадаптації можна вважати: а) щелепи риб; б) крила птахів; в) шерсть крота; г) травну систему ехінокока. 4. Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів: а) морфологічний; б) фізіолого-біохімічний; в) репродуктивний; г) географічний.

Слайд 6

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи: а) Ссавці; б) Папороті; в) Квіткові рослини; г) Голкошкірі. 1 Ізоляція 2 Елімінація 3 Поліморфізм 4 Еволюція А Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження Б Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їхнього історичного розвитку В Один з еволюційних факторів, який унеможливлює схрещування між особинами одного виду Г Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля Д Явище існування в межах певного виду різних фенотипних груп особин Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 7

Варіант ІII Виберіть одну правильну відповідь. 1. Учення, згідно з яким життя виникло на Землі в результаті хімічних реакцій,— це теорія: а) хімічної еволюції; б) панспермії; в) креаціонізму; г) дарвінізму. 2. Наявність у популяції несприятливих алелей: а) добір; б) еволюція; в) генетичний вантаж; в) дрейф генів. 3. Ознака змінюється в одному напрямку внаслідок добору: а) рушійного; б) стабілізуючого; в) статевого; г) розриваючого. 4. Першу науково обґрунтовану теорію еволюції сформулював: а) Ч. Дарвін; б) Ж. Б. Ламарк; в) В. О. Ковалевський; г) С. С. Четвериков.

Слайд 8

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу ери: а) палеозойська; б) архейська; в) мезозойська; г) протерозойська. 1 Ароморфоз 2 Ідіоадаптація 3 Мімікрія 4 Дивергенція А Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується певними змінами в будові організмів, не порушуючи загального рівня їхньої організації Б Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується значним ускладненням організації організмів В Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля Г Здатність організмів одного виду наслідувати будову, забарвлення чи поведінку організмів іншого виду Д Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 9

Варіант ІV Виберіть одну правильну відповідь. 1. Причина закріплення нових ознак у видів, за теорією Ламарка: а) вправляння органів; б) боротьба за існування; в) кошмар Дженкінса; г) штучний добір. 2. Виникнення нового виду є прикладом: а) макроеволюції; б) мікроеволюції; в) зміни темпів еволюції; г) кошмару Дженкінса. 3. Учення, згідно з яким життя виникло в результаті надприродної події,— це теорія: а) хімічної еволюції; б) панспермії; в) креаціонізму; г) дарвінізму. 4. Процес, у результаті якого різні особини залишають різну кількість нащадків: а) добір; б) еволюція; в) генетичний вантаж; г) дрейф генів.

Слайд 10

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи: а) Птахи; б) Бактерії; в) Голонасінні; г) Хрящові риби. 1 Аналогія 2 Боротьба за існування 3 Природний добір 4 Гомологія А Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані Б Фактор еволюції, уся сукупність узаємозв’язків між особинами й різними факторами середовища життя В Відповідність загального плану органів видів, зумовлена їх загальним походженням Г Зовнішня подібність у будові органів організмів, що мають різне походження, але виконують однакові функції Д Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 11

Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. 1. Прикладом ідіоадаптації можна вважати: а) крила комах; б) копита коней; в) куприк людини; г) ядро клітини еукаріотів. 2. Ера, в яку виникли квіткові рослини: а) архейська; б) палеозойська; в) мезозойська; г) кайнозойська. 3. Критерій виду, що оцінює його екологічну нішу: а) географічний; б) екологічний; в) репродуктивний; г) морфологічний. 4. Сформулював біохімічну гіпотезу походження життя: а) Ч. Дарвін; б) О. І. Опарін; в) В. О. Ковалевський; г) С. С. Четвериков.

Слайд 12

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду: а) неогеновий; б) кам’яновугільний; в) юрський; г) вендський. 1 Поява квіткових рослин 2 Поява Homo sapiens 3 Поява хордових 4 Поява земноводних А Девонський період Б Крейдяний період В Палеогеновий період Г Кембрійський період Д Антропогеновий період Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 13

Варіант VІ Виберіть одну правильну відповідь. 1. Прикладом ароморфозу можна вважати: а) крила птахів; б) роги бізонів; в) шерсть панди; г) травну систему ехінокока. 2. Критерій виду, що оцінює подібність зовнішньої будови: а) репродуктивний; б) фізіолого-біохімічний; в) морфологічний; г) географічний. 3. Види дарвінівських в’юрків, що мешкають на різних островах, утворилися: а) симпатрично; б) алопатрично; в) шляхом дегенерації; г) шляхом гібридизації. 4. Ера, в яку виникли прокаріоти: а) мезозойська; б) кайнозойська; в) архейська; г) палеозойська.

Слайд 14

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти в послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду: а) пермський; б) кембрійський; в) антропогеновий; г) крейдяний. 1 Ендемік 2 Монофілія 3 Рудименти 4 Атавізми А Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери Б Походження кількох систематичних груп від одного предка В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження Г Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Філософія