X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Узагальнення та контроль знань з теми

Завантажити презентацію

Узагальнення та контроль знань з теми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Узагальнення та контроль знань з теми

Слайд 2

1. Чим живі системи відрізняються від неживих? 2. Яке значення має біологія для людини? 3. Які характерні особливості має молекулярний рівень життя? 4. Які функції в живих організмах виконують неорганічні речовини? 5. Які особливості притаманні основним групам органічних речовин? 6. Чи пов’язана будова органічних речовин з функціями, які вони виконують?

Слайд 3

Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. 1. Прокаріотичні організми вивчає: а) бактеріологія; б) зоологія; в) мікологія; г) герпетологія. 2. До мікроелементів належить: а) Оксиген; б) Купрум; в) Нітроген; г) Гідроген. 3. Білки складаються: а) з моносахаридів; б) з амінокислот; в) з нуклеотидів; г) з ліпідів. 4. Полісахаридом є: а) сахароза; б) крохмаль; в) глюкоза; г) галактоза.

Слайд 4

5. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії, на яких вони відбуваються. 1 Молекулярний рівень А Утворення Великого бар’єрного рифу коралами 2 Біосферний рівень Б Перетворення личинки на дорослу комаху 3 Популяційно-видовий рівень В Перетворення пропластид на хлоропласти 4 Організмовий рівень Г Фотоліз води Д Нерестова міграція осетрових риб Відповідність 1 2 3 4

Слайд 5

6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найменшої до найбільшої: а) тріоза; б) пентоза; в) тетроза; г) гексоза.       Послідовність 1 2 3 4

Слайд 6

Варіант ІI Виберіть одну правильну відповідь. 1. Мохи вивчає: а) альгологія; б) бріологія; в) ентомологія; г) арахнологія. 2. Аспарагін — це: а) моносахарид; б) амінокислота; в) азотиста основа; г) ліпід. 3. Полісахариди складаються: а) з моносахаридів; б) з амінокислот; в) з нуклеотидів; г) з ліпідів. 4. Наявність циклічних форм є характерною рисою: а) білків; б) нуклеотидів; в) моносахаридів; г) ліпідів.

Слайд 7

5. Установіть відповідність між функціями та процесами. 1 Каталітична функція А Активна робота гіпоталамусу 2 Регуляторна функція Б Зниження енергії активації 3 Транспортна функція В Утворення еластину 4 Захисна функція Г Доставка гемоглобіном кисню Д Синтез імуноглобулінів Відповідність 1 2 3 4

Слайд 8

6. Розмістіть речовини в послідовності за кількістю залишків фосфатної кислоти від найменшої до найбільшої: а) АМФ; б) АТФ; в) глюкоза; г) АДФ. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 9

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 1 Ферменти А Білки, які склад. винятково із залишків амінокислот 2 ДНК Б Процес порушення структури білка без руйнування пептидних зв’язків 3 Вітаміни В Сполуки, які регулюють обмін речовин та енергії в організмі 4 Протеїни Г Клас білків, які виконують каталітичну функцію Д Органічна сполука, яка зберігає спадкову інформацію Відповідність 1 2 3 4

Слайд 10

6. Розмістіть події в послідовності від найдавнішої до найновішої: а) винайдення світлового мікроскопа; б) винайдення електронного мікроскопа; в) розшифровка генома людини; г) розшифровка структури ДНК. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 11

Варіант ІV Виберіть одну правильну відповідь. 1. Учення про біосферу заснував: а) І. І. Мечников; б) С. Г. Навашин; в) І. І. Шмальгаузен; г) В. І. Вернадський. 2. Амінокислотою є: а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) лактоза. 3. До мікроелементів належить: а) Цинк; б) Фосфор; в) Сульфур; г) Нітроген. 4. Структура білків, представлена α-спіраллю: а) первинна; б) вторинна; в) третинна; г) четвертинна.

Слайд 12

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 1 Наукова теорія А Наука, що вивчає видове розмаїття живих істот 2 Систематика Б Узагальнення певної системи фактів і закономірностей 3 Гіпотеза В Наука, яка вивчає гриби 4 Мікологія Г Закономірність, що, не має винятків Д Зв’язування ферменту із субстратом Відповідність 1 2 3 4

Слайд 13

6. Розмістіть хімічні елементи в послідовності за їхнім умістом у живих клітинах від найменшого до найбільшого: а) Au; б) O;в) N; г) Fe. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 14

Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. 1. Еволюційну теорію запропонував: а) М. Шлейден; б) Ч. Дарвін; в) Г. Мендель; г) С. Г. Навашин. 2. Незамінною амінокислотою у людини є: а) триптофан; б) пролін; в) аспарагін; г) валін. 3. Органогенним елементом є: а) Гідроген; б) Калій; в) Аурум; г) Купрум. 4. Запасається в клітинах рослин: а) хітин; б) крохмаль; в) глікоген; г) сало.

Слайд 15

5.Установіть відповідність між функціями та процесами. 1 Захисна функція А Накопичення глікогену 2 Структурна функція Б Утворення т-РНК сполуки з амінокислотою 3 Каталітична функція В Відкладення восків на поверхні листка 4 Енергетична функція Г Синтез хітину Д Зв’язування ферменту із субстратом Послідовність 1 2 3 4

Слайд 16

6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найбільшої до найменшої: а) тріоза; б) пентоза; в) тетроза; г) гексоза.   Послідовність 1 2 3 4

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія