X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Узагальнення та контроль знань з теми

Завантажити презентацію

Узагальнення та контроль знань з теми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Узагальнення та контроль знань з теми

Слайд 2

Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. 1. Мутації, що призводять до зміни окремих генів: а) хромосомні; б) геномні; в) генні; г) летальні. 2. Мутації, що зачіпають ген, розташований у цитоплазмі: а) цитоплазматичні; б) соматичні; в) домінантні; г) рецесивні. 3. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) яблуні; б) картоплі; в) тютюну; г) кавового дерева. 4. Прикладом успадкування, зчепленого зі статтю, є: а) хвороба Дауна; б) строкатість листків рослин; в) дальтонізм у людини; г) далекозорість.

Слайд 3

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 15 %; б) 3 %; в) 9 %; г) 11 % А Південноамериканський центр Б Середземноморський центр В Східноазіатський центр Г Центральноамериканський центр Д Абіссинський центр Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4 1 Цукровий буряк 2 Шовковиця 3 Томат 4 Червоний перець

Слайд 4

Варіант ІI Виберіть одну правильну відповідь. 1. Ділянка гена, яка не несе генетичної інформації, що кодує синтез його продукту: а) екзон; б) локус; в) інтрон; г) домінантний алель. 2. Мутації, що призводять до зміни кількості хромосом: а) хромосомні; б) геномні; в) генні; г) соматичні. 3. Мутації, що викликають появу ознаки рецесивного типу: а) хромосомні; б) цитоплазматичні; в) домінантні; г) рецесивні. 4. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду: а) генетика; б) біотехнологія; в) геном; г) фенотип.

Слайд 5

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 15 %; б) 3 %; в) 9 %; г) 11 % 1 Норма реакції 2 Варіаційний ряд 3 Генетика 4 Біотехнологія А Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення Б Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості В Галузь промисловості, в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси Г Межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом Д Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 6

Варіант ІII Виберіть одну правильну відповідь. 1. Мутації, що призводять до зміни структури хромосом: а) хромосомні; б) геномні; в) генні; г) соматичні. 2. Мутації, що спричиняють появу ознаки домінантного типу: а) цитоплазматичні; б) хромосомні; в) домінантні; г) рецесивні 3. Південноамериканський центр походження рослин є батьківщиною: а) яблуні; б) картоплі; в) кавового дерева; г) цибулі. 4. Г рафічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки: а) варіаційний ряд; б) варіаційна крива; в) норма реакції; г) фенотип.

Слайд 7

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості хромосом, яку містять клітини людей: а) здорових; б) хворих на синдром Дауна; в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера; г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою. 1 Мікроорганізм 2 Тварина 3 Рослина 4 Людина А Сорт Б Штам В Нація Г Порода Д Парасексуальний процес Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 8

Варіант ІV Виберіть одну правильну відповідь. 1. Ділянка гена, що несе генетичну інформацію, яка кодує синтез його продукту: а) алель; б) ген; в) екзон; г) термінатор. 2. Прикладом хромосомної аномалії є: а) хвороба Дауна; б) строкатість листків рослин; в) дальтонізм у людини; г) далекозорість. 3. Г алузь промисловості, в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси: а) генетика; б) біотехнологія; в) геном; г) генотип. 4. Межі модифікаційної мінливості: а) варіаційний ряд; б) варіаційна крива; в) норма реакції; г) генотип.

Слайд 9

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 5 %; б) 23 %; в) 19 %; г) 1 %. 1 Штам 2 Плазміди 3 Генофонд 4 Гібриди А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю Б Культура мікроорганізмів, одержаних від однієї клітини В Нащадки, одержані внаслідок гібридизації Г Позахромосомні фактори спадковості Д Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 10

Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. 1. Південноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) бананів; б) капусти; в) ананасів; г) цибулі. 2. Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташованих у порядку їх зростання: а) варіаційний ряд; б) варіаційна крива; в) норма реакції; г) генотип. 3. Мутації, що призводять до зміни окремих генів: а) соматичні; б) хромосомні; в) геномні; г) генні. 4. Мутації, що зачіпають ген, розташований у цитоплазмі: а) цитоплазматичні; б) хромосомні; в) домінантні; г) рецесивні.

Слайд 11

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 5 %; б) 23 %; в) 19 %; г) 1 %. 1 Мутагенні фактори 2 Гетерозис 3 Чисті лінії 4 Рекомбінація А Генотипно однорідні нащадки однієї особини, більшість генів яких є гомозиготними Б Явище перерозподілу генетичного матеріалу батьків у генотипі нащадків В Явище гібридної сили, яке проявляється в першому поколінні гібридів, отриманих шляхом віддаленої гібридизації Г Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення Д Фактори навколишнього середовища, які викликають мутації Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Слайд 12

Варіант VІ Виберіть одну правильну відповідь. 1. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) сливи; б) конюшини; в) квасолі; г) кукурудзи. 2. Мутації, що призводять до зміни кількості хромосом: а) цитоплазматичні; б) хромосомні; в) геномні; г) генні. 3. Мутації, що викликають появу ознаки рецесивного типу: а) цитоплазматичні; б) домінантні; в) геномні; г) рецесивні. 4. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду: а) фенотип; б) генетика; в) біотехнологія; г) геном.

Слайд 13

5. Установіть відповідність. 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбіль- шої до найменшої кількості хромосом, яку містять клітини лю- дей: а) здорових; б) хворих на синдром Дауна; в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера; г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою. 1 Гетерозигота 2 Порода 3 Гомозигота 4 Сорт А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю Б Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певних генів В Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певних генів Г Створена людиною сукупність особин рослин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю Д Межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом Відповідність 1 2 3 4 Послідовність 1 2 3 4

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія