X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оптимізація змісту хімії в середній школі

Завантажити презентацію

Оптимізація змісту хімії в середній школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оптимізація змісту хімії в середній школі ppopel@ukr.net *

Слайд 2

Поновлення навчальної програми з хімії для 7—9 класів 1. Перегляд чинної програми робочою групою спеціалістів, внесення змін у змісті та послідовності тем з урахуванням збільшення годин у 7 класі до 1,5 на тиждень (кінець 2011 р. – початок 2012 р.). 2. Оприлюднення нової програми на сайті Міністерства і обговорення її вчительською спільнотою (березень 2012 р.). 3. Доопрацювання програми робочою групою (квітень 2012 р.) і публічний захист останнього варіанту програми (травень або червень 2012 р.). Впровадження нової програми розпочнеться за кілька років. *

Слайд 3

Склад робочої групи з підготовки навчальної програми з хімії Величко Людмила Петрівна, завідувач лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук lvel@ukr.net Дубовик Олена Анатоліївна, начальник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти dybovuk_@voliacable.com Котляр Зоя Володимирівна, вчитель гімназії №1 м. Люботин Харківської області Муляр Світлана Петрівна, методист районного методичного кабінету м. Сарни Рівненської області znz2007@ukr.net Павленко Вадим Олександрович, доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук pavlenko_vadim@univ.kiev.ua Свинко Людмила Леонтіївна, вчитель ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва, кандидат хімічних наук Solovey59@rambler.ru Титаренко Наталія Володимирівна, методист Центру моніторингу столичної освіти N.Tytarenko@monitoring.in.ua Фіцайло Світлана Сергіївна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти s_fitsajlo@mon.gov.ua *

Слайд 4

Основні зміни в навчальній програмі, запропоновані робочою групою 7 клас — вилучення теми «Ферум. Залізо»; включення теми «Вода»; 8 клас — зміна послідовності тем: тема 1 — «Періодичний закон і періодична система елементів. Будова атома», тема 2 — «Хімічний зв’язок і будова речовини», тема 3 — «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», тема 4 — «Основні класи неорганічних сполук»; 9 клас — вилучення або істотне скорочення теми «Найважливіші органічні сполуки». *

Слайд 5

Пропозиції щодо змісту навчальної програми (1) 1. Ввести до програми 7 класу поняття «формульна одиниця» і «відносна формульна маса». 2. Характеризувати поширеність елементів у природі, а також їх ізотопний склад не масовими частками, а атомними частками; ввести поняття про атомну частку в навчальну програму. 3. Уніфікувати таблицю розчинності неорганічних сполук у воді. 4. Розглядати положення теорії Арреніуса лише на прикладах кислот (луги і солі дисоціюють повністю й необоротно); вважати луги «однаково сильними» основами. *

Слайд 6

Пропозиції щодо змісту навчальної програми (2) 5. Включити у розділ «Розчини» (9 клас) поняття про рН розчину і матеріал із гідролізу солей. 6. Включити в тему «Окисно-відновні реакції» (9 клас) матеріал з електролізу розчинів електролітів (без розрахунків, які розглядаються на уроках фізики), а також про хімічні джерела струму. 7. Добавити в 9 клас розрахункові задачі для випадків реакцій за участю або з утворенням сумішей речовин. Розширення розділів «Розчини» та «Хімічні реакції» у 9 класі здійснюється за рахунок вилучення або скорочення розділу «Найважливіші органічні сполуки». *

Слайд 7

Пропозиції щодо змін у термінології (1) 1. Чітко визначити терміни «графічна формула» і «структурна формула» або вживати лише один (перший); не використовувати такі формули щодо йонних сполук (адже риски відображають ковалентні зв’язки, але не йонні). 2. Вилучити з використання в курсі хімії такі некоректні або невдалі терміни та словосполучення: «ознаки хімічних реакцій» (заміна — «явища, що супроводжують хімічні реакції»); «напівсхема (реакції)», «напівреакція»; «амфотерний метал», «амфотерна основа»; «одноатомна молекула», «електронна природа хімічного зв’язку». *

Слайд 8

Пропозиції щодо змін у термінології (2) 3. Вилучити з використання в курсі хімії такі некоректні або невдалі терміни та словосполучення (продовження): «двовалентний метал» (заміна — «двовалентний металічний елемент»), «водневі сполуки елементів» (заміна — «сполуки елементів з Гідрогеном»), «пептидний зв’язок» (заміна — «пептидна група атомів»); «парафіни», «циклопарафіни» (є загальноприйняті синоніми «алкани», «циклоалкани»). 4. Замінити термін «структурні частинки» в означенні одиниці вимірювання кількості речовини (моля) на слово «частинки», оскільки гази не мають структури. Цей список може бути розширено. *

Слайд 9

Старша школа У новому державному стандарті освіти згадуються лише рівень стандарту і профільний рівень. Ліквідація академічного рівня є серйозною стратегічною помилкою. Хіба учні фізичних, фізико-математичних, екологічних, технологічних класів мають вивчати таку саму «хімію» (вживаю лапки, бо на них заслуговує зміст програми для 11 класу рівня стандарту), що й учні гуманітарних класів? За відсутності академічного рівня вивчення предметів зростуть проблеми з підготовки учнів до ЗНО, зменшиться кількість бажаючих брати участь в олімпіадах. Зміст освіти, насамперед, природничої, зазнає збіднення, а значна частина тих, хто вступить до вузів, матиме недостатні знання із суміжних дисциплін. *

Слайд 10

Забезпечення демонстраційного і учнівського експерименту Держава має: 1) відновити виробництво хімічних реактивів і обладнання для шкіл, а також налагодити їх постачання; 2) зняти проблему прекурсорів у сфері освіти. У разі невиконання пп. 1 і 2 вчителі не матимуть змоги проводити чимало демонстраційних дослідів, а учні – виконувати значну частину лабораторних дослідів і практичних робіт, передбачених навчальною програмою. Це негативно вплине на засвоєння знань учнями, а також послабить їхній інтерес до хімії. *

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Хімія