X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
екологія

Завантажити презентацію

екологія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стабільність екосистем та причини її порушення

Слайд 2

Становлення певної екосистеми – це складний і тривалий процес, під час якого живі організми різних видів адаптуються до умов фізичного середовища життя, а також один до одного. Стабільність екосистем

Слайд 3

Цілісність екосистем забезпечують взаємодії популяцій організмів усередині угруповання між собою та фізичним середовищем, що створюють потоки енергії та колообіг речовин.

Слайд 4

Здатність екосистем до самовідтворення зумовлена властивістю організмів відновлювати свою чисельність та умови власного існування.

Слайд 5

Стійкість - властивість системи зберігати притаманні їй риси і особливості за умов впливу факторів, що виводять систему з рівноваги.   Типи стійкості Пружня Резистентна

Слайд 6

Пружня стійкість – система у відповідь на збурюючий вплив виходить зі стану рівноваги, але повертається до вихідного стану з припиненням дії цього чинника. Чудовою ілюстрацією пружньої стійкості можуть бути пірогенні угруповання. Час від часу вони практично знищуються внаслідок пожеж, але досить швидко відновлюються. Одним з різновидів пружньої стійкості є екосистеми імпульсної стабільності. Саме їхнє існування базується на значних коливаннях. Для пружньої стійкості кількісною характеристикою слугує сила впливу, після припинення якого система здатна порвернутися до вихідного стану, а також швидкість, з якою система повертається до попереднього стану.

Слайд 7

Гомойотермні тварини мають відносно постійну температуру в широкому діапазоні температур зовнішнього середовища. На екосистемному рівні стійкість знаходить свій прояв у відносно постійному рівні вуглекислоти в атмосфері. У відповідь на зростання концентрації двоокису вуглецю активізуються процеси фотосинтезу. Резистентна стійкість система тримається до певної межі (певних значень) збурюючого фактору, але коли його значення перевищать певну межу – виходить зі стану рівноваги, до якого вже може не повернутися навіть після повного припинення збурюючого впливу. Так, каліфорнійські секвойні ліси досить стійкі до пожеж (товстий шар кори), але при згоранні лісу він відновлюється вкрай повільно або ж не відновлюється зовсім.

Слайд 8

Саморегуляція екосистем полягає в тому, що кількісні та якісні показники їхньої біопродуктивності, густоти видових популяцій, швидкості колообігу речовин та потоків енергії коливаються навколо певних оптимальних значень.

Слайд 9

Будь-яка екосистема може нормально функціонувати лише за більш-менш стабільних умов довкілля, що потрібно для здійснення колообігу речовин. Як екологічні фактори впливають на зміни в екосистемах?

Слайд 10

Циклічні зміни є наслідком пристосувань екосистем до періодичних змін навколишнього середовища. Поступальні зміни відбуваються в разі відновлення зруйнованих екосистем або необоротних змін у певному напрямі кліматичних умов.

Слайд 11

Сукцесія – це спрямовані послідовні зміни угруповань організмів, які можуть бути первинними і вторинними і з часом приводять до перетворення самої екосистеми.

Слайд 12

Слайд 13

Первинні сукцесії – це поява й розвиток рослинних угруповань у місцях, де рослинності раніше не було.

Слайд 14

Вторинні сукцесії – це відновлення природної рослинності після певних порушень, наприклад відновлення лісів після пожеж.

Слайд 15

Агробіоцено з (від агро … і біоценоз) — співтовариство рослин, тварин і мікроорганізмів, створене і регулярно підтримуване людиною для отримання сільськогосподарської продукції.Дослідження структури, стійкості і продуктивності агробіоценозах складають самостійний розділ біогеоценологія — агробіоценологія.

Слайд 16

Порівняннябіо-таагроценозів[ Біоценози Агроценози Природніодиниці біосфери,створенівпроцесі еволюції Штучні, створені людиною одиниці біосфери. Складнісистемиіззначноюкількістювидівтваринірослин. Спрощенісистеми, депереважають популяції одного виду тварин або рослин. Характеризуютьсястійкою динамічноюрівновагою, якадосягається саморегуляцією. Нестійкі,характеризуютьсянесталістюструктури біомаси. Продуктивністьвизначаєтьсяособливостями організмів,якіє всистемі. Продуктивність залежить від економічних і технічних можливостей. Первиннапродукціявикористовуєтьсявпроцесі життєдіяльності іншимивидами ібереучасть в кругообігу речовинтаенергії. Людина вирощуєізбирає врожаї длязадоволеннясвоїх потреб.Висока продуктивністькультурнихпосівівзберігаєтьсялишепротягомкороткогоперіоду.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія