X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Визначення потреби в кадрах. Її роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності

Завантажити презентацію

Визначення потреби в кадрах. Її роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розділ І . Визначення потреби в кадрах. Її роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності. 1.1. Сутність кадрів в ринковій економіці. 1.2. Планування і аналіз кадрів. 1.3. Структура системи управління персоналом. 1.4. Планування чисельності кадрів. 1.5. Кадрова політика та її роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності.

Слайд 2

Постановка проблеми. Важливою проблемою сучасного менеджменту є активізація людських ресурсів для досягнення успіху організації. Актуальноюпроблемою є організація кадрів на досягнення стратегічних завдань організації. Корінні зміни, що сталися в системі функціонування вітчизняних підприємств та народного господарства України , створили велику потребу в нових управлінських знаннях, посилили інтерес до системи формування персоналу орієнтованого на досягнення кінцевої мети. Постановка завдання. Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи в ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове розміщення, зміна культури управління підприємства, врешті-решт, залежить від ефективності функціонування служби управління персоналом і є запорукою досягнення успіху підприємством. Без мотивованих і кваліфікованих співробітників жодна організація не в змозі створити добре працюючі системи маркетингу, продажу, фінансів або бухгалтерського обліку. Сутність кадрів в ринковій економіці

Слайд 3

Планування і аналіз кадрів Розрахунок чисельності персоналу може бути поточним чи оперативним та довгостроковим чи перспективним. Поточна потреба в персоналі. Загальна потреба підприємства в персоналі визначається як сума : А = Ч + ДП, де Ч – базова потреба в персоналі, котра визначається обсягом виробництва, ДП – додаткова потреба в кадрах. Базова потреба підприємства в персоналі (Ч) визначається за формулою: Ч = ОВ/В, де ОВ – обсяг виробництва, В – виробіток на одного працівника. Додаткова потреба в кадрах (ДП) – це різниця між загальною потребою та наявністю персоналу на початок розрахункового періоду ДП = Апл – Аб, де Апл та Аб –загальна потреба в спеціалістах відповідно у запланованому та розрахунковому періодах.

Слайд 4

Довгострокова потреба в спеціалістах. Ці розрахунки здійснюються лише за умов планування на період більше трьох років. А = Чр*Кн , де Чр – середньоспискова чисельність працюючих, Кн – нормативний коефіцієнт насиченості спеціалістами. Щоб визначити потребу підприємства в кадрах, необхідно зрозуміти, під впливом яких факторів вона формується. Це можуть бути як внутрішні, так і зовнішні фактори (таблиця 1).

Слайд 5

Переваги й недоліки різних джерел набору кадрів Таблиця 1 Джерела Переваги Недоліки Внутрішні Можливостісамореалізаціївсерединіорганізаціїсприймаютьсяякзаохоченняуспішноїдіяльності. Дляорганізаціїпродовжуєтьсяроботазпрацівниками,щовжевідомі, атакожскорочуються фінансовізатратинапідбірперсоналу Можливий ризик ускладнень особистих взаємовідносин між співробітниками, може з’явитися так звана„сімейність”. Зовнішні Можливість вибору з великої кількості кандидатів. нові люди – нові методи й прийоми роботи. Адаптація нового співробітника , можливе погіршення морально-психологічного клімату серед давно працюючих.

Слайд 6

Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) має бути спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб’єктом господарювання має передбачати виконання таких основних функцій: ● розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; ● набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, професійна орієнтація, наймання, адаптація); ● підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі); ● оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз ділових якостей працівників, висунення на певну посаду, службове переміщення); ● мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; ● постійний моніторинг безпеки праці (виробничо-господарської діяльності); ● забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства (фірми, корпорації); ● реалізація постійних контактів між керівництвом (керівниками всіх рівнів) і представниками трудових колективів (профспілками).

Слайд 7

Слайд 8

1 Планова чисельність робочих кадрів показується на початок і кінець року. При її визначенні потрібно також одночасно виявити нові професії, що виникають у зв'язку із впровадженням нової техніки й технології. 2. Додаткова потреба в кадрах розраховується з урахуванням приросту чисельності кадрів, заміни планованого збитку й відшкодування втрат від плинності кадрів. 3. Додаткова потреба на приріст чисельності робочих кадрів обчислюється як різниця між чисельністю кадрів на кінець і початок року. Порядок балансових розрахунків потреби в робочих кадрах по професіях

Слайд 9

Дисбаланси між різними факторами виробництва проявляються або в перевищенні кількості робочих місць над потребою населення, або в їхній недостачі. Тому підвищення рівня планування, підготовки, раціонального розподілу й використання робочих кадрів є сьогодні найважливішим фактором кадрової політики.

Слайд 10

2.1.Характеристика підприємства та продукції. 2.2. Статті калькуляції. 2.3. Методи зниження собівартості продукції. Розділ 2. Собівартість.

Слайд 11

ТОВ «Бетон Комплекс» Один з найперспективніших активів групи «Ковальська» - оновлений завод «Бетон Комплекс», створений на базі Заводу залізобетонних виробів №5. Побудований на Оболоні в середині 70-х років, сьогодні завод пропонує широкий вибір бетонних сумішей, залізобетонних елементів зв’язкового каркасу, серійних залізобетонних виробів, а також інших товарів загально-будівельного призначення під торговельною маркою «Бетон від Ковальської»

Слайд 12

Міжнародна назва :Reinforced Concrete . Технічні властивості бетонної суміші. При виготовленні залізобетонних виробів і бетонуванні монолітних конструкцій найважливішою властивістю бетонної суміші є зручність при укладці або формуванні, тобто здатність заповнювати форму при даному способі ущільнення, зберігаючи свою однорідність. Склад – бетонна суміш ( пісок, вода, цемент, щебінь) ,арматура , закладні деталі, проволока. Міцність є самою важливою властивістю залізобетону. Як і природний камінь, бетон краще опирається стиску, чим розтяганню, тому за критерій міцності прийнята межа міцності бетону при стиску. Низька міцність на розтягання, усувається в залізобетоні, коли розтягуючи напруги сприймає арматура. Дані про цех по виготовленню залізобетонну Виробнича площа даного цеху складає 1370 м2. Річна програма по виготовленню залізобетонну звичайного на рік становить 17 000 м3 . Робочий день складається в 2 зніми по 8 годин. Працює 58 чоловік. Виготовлення 1 м³ залізобетонну

Слайд 13

Сировина та матеріали - 159.15 грн. Покупні комплектуючі роботи і послуги стороннього характеру - 138.82 грн. Паливо та енергія для технологічних цілей - 6.55 грн. Зворотні відходи (вираховуються) Основна з/п основних робітників - 16.9 грн. Додаткова з/п основних робітників - 1.07 грн. Відрахування на фонд оплати праці - 6.88 грн. Витрати пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва 0.87 грн. Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інших спеціальних витрат1.68грн. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання1.43грн. Всього: технологічна собівартість 333.35 грн. Загальновиробничі витрати (цехові витрати) 38.78грн. Витрати від браку - Інші виробничі витрати 1.90 грн. Всього: виробнича собівартість 374.03 грн. Адміністративні витрати 11.63 грн. Комерційні витрати (поза виробничі) 2.06 грн. Всього: повна собівартість 387.72 грн. Відпускна ціна 511.79 грн.

Слайд 14

Основним джерелом зниження собівартості продукції є зростання продуктивності праці. Вірне планування кадрів забезпечує нормативне використання праці та її продуктивність. Це обумовлюється тим, що, по-перше, за рахунок зростання продуктивності праці досягається економія заробітної плати, так як зростання продуктивності праці призводить до скорочення витрат на виробництво продукції, а по-друге, завдяки зростанню продуктивності збільшується випуск продукції, за рахунок чого досягається зниження собівартості продукції шляхом економії непропорційних витрат. Зниження собівартості продукції

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка