X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТУ

Завантажити презентацію

СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТУ

Слайд 2

Аудит - це незалежна експертиза фінансових звітів та іншої інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта господарювання з метою формування висновків про його реальний фінансовий стан.

Слайд 3

У статті 4 розділу 1 Закону України «Про аудиторську діяльність» визначено поняття аудиту: «Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Слайд 4

У статті 4 розділу 1 Закону України «Про аудиторську діяльність» визначено : «Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).»

Слайд 5

Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам згідно з вимогами її користувачів.

Слайд 6

Порівняння характеристик ревізії та аудиту   Ревізія Аудит Мета про ведення Усунення недоліків Зменшення недоліків Ліквідація зловживань Обмеження зловживань Встановлення законності З'ясування істинних причин недоліків Забезпечення максима льної точності даних Приблизна точність даних Гласність Оприлюднення результа тів Збереження професійної таєм ниці Ініціатори проведен ня Суб'єкти адміністратив ного права Аудитора клієнт вибирає сам Джерела фінасування За рахунок суб'єкта ад міністративного права За рахунок суб'єкта, що пере віряється Часовий чинник Існувала завжди Продукт розвитку ревізії в особливих економічних умо вах

Слайд 7

Аудит - це вид підприємницької діяльності аудиторів або аудиторських фірм, які покликані захищати інтереси власників, інвесторів, держави.

Слайд 8

Незалежний аудиторський контроль (аудит) здійснюють аудитори, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними підприємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін.

Слайд 9

Результати контролю аудиторська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Аудиторські організації надають послуги підприємцям щодо поліпшення господарювання з питань маркетингу, менеджменту, інвестицій та ін. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і декларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим адміністраціям).  

Слайд 10

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка