X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
SWOT-аналіз Хмельницька область

Завантажити презентацію

SWOT-аналіз Хмельницька область

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Для початку.... SWOT аналіз Не може бути “де ми ХОЧЕМО бути” без аналізу “де ми зараз Є” SWOT найбільш популярний інструмент визначення напрямків розвитку; SWOT використовується у процесі планування у більшості країн (іншими інструментами є наприклад Pest, delfi, 5 сил Портера не рідко використовуються у дуже розвинутих країнах); SWOT – це мозковий штурм в межах великої групи регіональних суб'єктів, експертів, людей котрі добре знають свій регіон. Основою для SWOT є актуальна інформація (статистика, різноманітні дані, в основному представлені через ситуаційний аналіз);

Слайд 2

Що є планування? Це визначення: Де ми Є Де ми ХОЧЕМО бути Якими ресурсами і спроможностями 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В часі СЕА+SWOT ВІЗІЯ, ЦІЛІ ДІЇ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ

Слайд 3

Що було зроблено Соціально-економічний аналіз Стратегія 2015 План дій в рамках кожної цілі (дуже амбітний, немає фокусу, список бажань, включає діяльність, яка не є із сфери РОЗВИТКУ чи у компетенції вирішення в рамках регіону Не має механізмів реалізації і плану реалізації Are you living in a place where economic development is not as dynamic as it should be? Where people are looking for jobs? Where many persons are desperate for more income, but there seems to be no opportunity to earn it? So it is actually perfectly legitimate to ask whether introducing LED is worth the time and effort. But: YES. Without taking actions in our hands and introducing trategic approach to future picture of municipality, ad-hoc solutions create more and more caos in the perception: what we want to go, with what resources we can come to that situation and when. With taking the opportunitiy to plan the local development, we can gain at least this 6 points Many municipalities have begun work on economic strategies or plans which encompass both their traditional role as service and their new developmental mandate. The aim of lokal development planning is to spell out in more detail the context and the approaches which are available for local economic development, in an effort to promote creative, innovative, and empowered local government in municipality.

Слайд 4

Що нам потрібно зробити Соціально-економічний аналіз області + SWOT Розробити нову Стратегію регіонального розвитку на 7 років Розробити План реалізації Стратегії на 3 роки Створити і запустити систему моніторингу Залучити фінансові ресурси для реалізації Зміцнити спроможність і створити (де її немає) для реалізації, використати наявні ресурси Are you living in a place where economic development is not as dynamic as it should be? Where people are looking for jobs? Where many persons are desperate for more income, but there seems to be no opportunity to earn it? So it is actually perfectly legitimate to ask whether introducing LED is worth the time and effort. But: YES. Without taking actions in our hands and introducing trategic approach to future picture of municipality, ad-hoc solutions create more and more caos in the perception: what we want to go, with what resources we can come to that situation and when. With taking the opportunitiy to plan the local development, we can gain at least this 6 points Many municipalities have begun work on economic strategies or plans which encompass both their traditional role as service and their new developmental mandate. The aim of lokal development planning is to spell out in more detail the context and the approaches which are available for local economic development, in an effort to promote creative, innovative, and empowered local government in municipality.

Слайд 5

Елементи SWOT ЗАГРОЗИ СЛАБКІ СТОРОНИ СИЛЬНІ СТОРОНИ МОЖЛИВОСТІ МАЙБУТНЄ/ ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ СИТУАЦІЯ/ ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

Слайд 6

Критерії SWOT Рівень узагальнення/фокус Глобальний SWOT – кращий огляд потенціалу; легше досягнути консенсусу Сфокусований SWOT- націлений на пріоритети/цілі, заходи та план впровадження Єдиний/частковий SWOT SWOT, що базується на потенціальних порівняльних перевагах Географічний SWOT Галузевий SWOT Визначення/Аналіз аспектів кожного елементу SWOT Щоб визначити як загрози можуть бути зменшені/трансформовані у слабкі сторони Визначити як можливості можуть стати сильними сторонами

Слайд 7

СИЛЬНІ СТОРОНИ Внутрішні фактори (піддаються впливу) Існуючі-наявні сильні сторони, які були б основою для порівняльних переваг Вільний підхід (наприклад умови для хорошої транспортної мережі є атрибутами які посилюють цю сильну сторону) Категоризація : основні сильні сторони (з них будуються порівняльні переваги) i обмежені сильні сторони (вимагають попередні дії)

Слайд 8

СЛАБКІ СТОРОНИ Внутрішні фактори Наявні і реалістичні фактори і тенденції (соціальні, фінансові, людські...), які є перешкодою, обмеженням або бар'єром для розвитку Потреба у категоризації: Тих які можуть бути виправлені (наприклад несприятливе бізнес середовище) Ті які неможливо виправити без довготривалих і сильних потуг (наприклад: низька якість життя)

Слайд 9

МОЖЛИВОСТІ Зовнішні фактори (не впливи) Контекст для майбутнього. Які уможливлюють або роблять простішим розвиток порівняльних переваг території Стратегічний характер Можливість успіху високий низький Н И З Ь К А В И С О К А Точка фокусу!!

Слайд 10

Загрози Ситуація, яка може зменшити або навіть зруйнувати успіх стратегічного плану, проекту або рішення Потребується управління ризиками та виявлення рівня ймовірності матеріалізації ризиків Стратегічна харакетристика МОЖЛИВІСТЬ МАТЕРІАЛІЗАЦІЇ висока низька Н И З Ь К А В И С О К А ! Точка фокусу!!!

Слайд 11

Кроки SWOT Повинен бути реалістичним (виключно релевантні і реалістичні фактори, без емоцій) Короткий і чіткий опис Детальний (напр.: географічне положення – транспортна мережа або транскордонна співпраця; природні ресурси – розробка нових родовищ або підвищення продуктивності існуючих)

Слайд 12

Кроки SWOT Профіль території (регіону…) який є результатом СЕА, але підтверджений візією та факторами взаємного впливу (аналіз пуш-пул) Робоча концепція візії і місії Визначення сильних сторін, можливостей, слабких сторін, загроз Аналіз пунктів 1 і 2 SWOT матриця

Слайд 13

Де ми можемо помилитися Надто багато часу і надто складний процес; Політизація не дозволить отримати добрий SWOT- вона його руйнує! Той самий фактор у двох різних елементах SWOT (напркилад: сприятлива демографічна ситуація, несприятлива демографічна ситуація) Фактори не відповідають рівню аналізу (наприклад: глобальні фактори, коли SWOT робиться на рівні проекту) Надто багато факторів для кожного елементу (максимум 15 для державної стратегії, до 10 для стратегій нижчого рівня) Фактори не узгоджуються із результатами СЕА

Слайд 14

Висновки SWOT Логічний аналіз взаємозвязків між елементами Перелік визначених проблем (дерево проблем) Короткий опис висновків (спрямовуючи до стратегічних рішень) Аналіз ризиків (загрози, які не можливо трансформувати у слабкі сторони і слабкі сторони, які не можуть бути виправлені через певні дії) Дерево проблем: Є лише частиною загального стратегічного мозкового штурму і є потрібне для підготовки сценарію: які проблеми нам треба вирішити, щоб досягнути поставлені цілі Увага: стратегічна ціль це НЕ ПРОБЛЕМА і не вирішення проблеми. Стратегічна ціль повинна бути РОЗВИТКОВОЮ!

Слайд 15

Стратегічна ціль: Стимулювання регіонів...... S-O Використайте сильні сторони, щоб скористатися перевагами можливостепй W-O Подолайте слабкі сторони використовуючи переваги можливостей СИЛЬНІ СТОРОНИ S Перелік сильних сторін СЛАБКІ СТОРОНИ W Перелік слабких сторін S.W.O.T. МАТРИЦЯ МОЖЛИВОСТІ O Перелік можливостей ЗАГРОЗИ T Перелік загроз S-T Використовуйте сильні сторони, щоб уникнути/знешкодити вплив загроз W-T Ризик. Необхідний сценарій для зменшення чутливості впливу загроз і мінімізації слабких сторін

Слайд 16

Висновки SWOT Логічний аналіз взаємозвязків між елементами Перелік визначених проблем (дерево проблем) Короткий опис висновків (спрямовуючи до стратегічних рішень) Аналіз ризиків (загрози, які не можливо трансформувати у слабкі сторони і слабкі сторони, які не можуть бути виправлені через певні дії) Дерево проблем: Є лише частиною загального стратегічного мозкового штурму і є потрібне для підготовки сценарію: які проблеми нам треба вирішити, щоб досягнути поставлені цілі Увага: стратегічна ціль це НЕ ПРОБЛЕМА і не вирішення проблеми. Стратегічна ціль повинна бути РОЗВИТКОВОЮ!

Слайд 17

Стратегічна ціль: Стимулювання регіонів......

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка