X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Роль та місце Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у запровадженні накопичувальної системи пенсійного страхування

Завантажити презентацію

Роль та місце Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у запровадженні накопичувальної системи пенсійного страхування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Роль та місце Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у запровадженні накопичувальної системи пенсійного страхування Валентина Левченко Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Слайд 2

СИСТЕМА пенсійного забезпечення в Україні НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Загальнообов’язкова солідарна система пенсійного страхування, що фінансується за рахунок коштів Пенсійного фонду та передбачає встановлення розмірів пенсій у порядку та на умовах згідно із відповідним законодавством Складова частина загальнообов’язкової системи пенсійного страхування, яка ґрунтується на принципі накопичення коштів застрахованих осіб у загальнообов’язковому Накопичувальному пенсійному фонді із подальшим їх інвестуванням для отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб і здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів цього фонду згідно із відповідним законодавством Система недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне страхування та інвестиційного доходу, нарахованого на пенсійні виплати, у порядку та умовах згідно із відповідним законодавством ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ДРУГИЙ РІВЕНЬ ТРЕТІЙ РІВЕНЬ Накопичувальна система

Слайд 3

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ ДКЦПФР За діяльністю компаній з управління активами в частині управління пенсійними активами, радника з інвестиційних питань НБУ і ДКЦПФР За діяльністю зберігача та уповноваженого банку ДЕРЖФІНПОСЛУГ Щодо дотримання норм Закону суб'єктами накопичувальної системи пенсійного страхування

Слайд 4

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДКЦПФР Компанії, що здійснюють управління активами Банківські установи-зберігачі Антимонопольний комітет Дотримання законодавства про захист економічної конкуренції учасниками недержавного пенсійного забезпечення Національний банк України Зберігачі НПФ Банківські установи, що відкривають пенсійні депозитні рахунки Держфінпослуг Недержавні пенсійні фонди, страхові організації, адміністратори НПФ

Слайд 5

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖФІНПОСЛУГ ЩОДО НАГЛЯДУ В НАКОПИЧУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ Координація єдиної державної політики щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування Контроль за дотриманням законодавства в накопичувальній системі пенсійного страхування, за достовірністю інформації, що надається та оприлюднюється суб'єктами системи Забезпечення захисту прав застрахованих осіб Узагальнення практики застосування законодавства в накопичувальній системі пенсійного страхування, внесення пропозицій щодо його вдосконалення

Слайд 6

Розробка та затвердження нормативно-правових актів та контроль за їх виконання (щодо порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг - суб'єктами накопичувальної системи пенсійного страхування) Інформування Пенсійного Фонду України щодо показників діяльності страховиків, про діяльність суб'єктів накопичувальної системи пенсійного страхування, що підлягає офіційному оприлюдненню, та визначати періодичність такого оприлюднення Виконувати інші функції, передбачені не тільки Законом, а й та законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖФІНПОСЛУГ ЩОДО НАГЛЯДУ В НАКОПИЧУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ (продовження)

Слайд 7

Чим визначені передумови запровадження другого рівня як складової частини загальнообов’язкового державного пенсійного страхування? По – перше, передумови визначені Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” По-друге, невід’ємною складовою запровадження накопичувальної системи державного пенсійного страхування є набуття досвіду функціонування суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення (недержавними пенсійними фондами та страховими організаціями), їх взаємодії із іншими суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення (адміністраторами, компаніями з управління активами, зберігачами тощо)

Слайд 8

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ На 01.04.05 р. погоджено 56 статутів НПФ, Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 25 НПФ (з них 19 – відкритих, 4 корпоративних та 2 професійних) Станом на 01.04.2006 р. Держфінпослуг було погоджено 77 статутів НПФ, до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 58 НПФ (з них 44 - відкритих, 9 корпоративних та 5 професійний)

Слайд 9

РЕЄСТРАЦІЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Слайд 10

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ НПФ В м. Києві –37 У регіонах: Дніпропетровська обл. – 8 Донецька обл.– 2 м.Львів – 3 м.Харків – 3 м.Суми – 1 м.Івано-Франківськ – 1 м.Кривий Ріг – 1 м.Херсон – 1 м.Сімферопіль - 1

Слайд 11

ДАНІ ПРО АДМІНІСТРАТОРІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ На 01.04.2006 р. до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 39 осіб На 01.04.2006 р. видано 30 ліцензій на здійснення діяльності з адміністрування

Слайд 12

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ АДМІНІСТРАТОРІВ НПФ СТАНОМ НА 01.04.2006

Слайд 13

АКТИВИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ За попередньо узагальненими даними загальна сума активів, сформованих недержавними «новими» НПФ та НПФ, що перебувають на стадії реорганізації станом на 01.04.06 становить 63 078,754 тис.грн., з них 78,19 % - 49 321,293 тис.грн., становлять активи «нових» НПФ , створених відповідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Слайд 14

Динамика формування активів недержавних пенсійних фондів

Слайд 15

Дані про учасників НПФ Станом на 01.04.06 учасниками НПФ є понад 110 тис.осіб. З них 78,06 % або 86,8 тис.осіб становлять учасники «нових» НПФ.

Слайд 16

Станом на 01.01.06 вкладниками пенсійних фондів, відповідно до укладених пенсійних контрактів, на користь учасників було сплачено пенсійних внесків на суму 36 444,9 тис.грн., з них 63,9% пенсійних внесків, сплачується вкладниками відкритих пенсійних фондів.

Слайд 17

Структура розміщених активів НПФ станом на 01.01.06 * цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою Міністрів АР Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

Слайд 18

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД НПФ Загальний дохід, отриманий НПФ понад 9 809 тис.грн. З цієї суми 2 028,7 тис.грн. доходу було отримано «новими» фондами тільки за девять місяців 2005 року, решта, а саме 7 780, 8 тис.грн. доходу було отримано «старими» фондами починаючи з 90-х років

Слайд 19

Станом на 01.01.06 фактичні витрати, які відшкодовуються за рахунок активів НПФ відповідно до загальної суми активів пенсійних фондів, складають 1268,6 тис.грн, або 2,75%

Слайд 20

ВИПЛАТИ В СИСТЕМІ НПЗ На сьогоднішній час, більша частина виплат в системі недержавного пенсійного забезпечення здійснюється пенсійними фондами, які перебувають на стадії реорганізації Загалом, станом на 01.01.2006 р. було здійснено пенсійних виплат 2850 учаснику на загальну суму 1 703,9 тис. грн. З них: пенсійні виплати на визначений строк, в середньому на строк більше 20 років – 2261 особі на суму 519,3 тис. грн., пенсійні виплати, які здійснені одноразово 560 особам на суму 1 184,5 тис. грн.

Слайд 21

Що потрібно зробити для підвищення ефективності функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, та підготувати підґрунтя для запровадження накопичувального рівня ? Питання, що потребують вирішення: Внесення змін до податкового законодавства; Внесення змін до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”; Запровадження системи обов’язкового пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди шляхом прийняття Закону України „Про обов’язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди”;

Слайд 22

Що потрібно зробити? (продовження) розширення фінансового інструментарію та створення нових надійних фінансових інструментів, які будуть забезпечувати надійність системи та надасть можливість отримувати доходність пенсійних активів на рівні, що перевищує рівень інфляції; внесення змін до законодавства України з метою підвищення рівня професійної підготовки надавачів послуг в системі недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, осіб, які надають агентські послуги; внесення змін до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” з метою посилення індивідуальної відповідальності керівників фінансових установ;

Слайд 23

Що потрібно зробити? (продовження) вдосконалення нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення; вдосконалення законодавства з питань ведення бухгалтерського і податкового обліку, а також формування звітності; розробка та запровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи прийому, обробки та аналізу звітності суб‘єктів недержавного пенсійного забезпечення;

Слайд 24

Що потрібно зробити? (продовження) продовжити запровадження та посилення комплексу заходів по підвищенню обсягів та рівня роз’яснювальної роботи для підвищення обізнаності населення, роботодавців, профспілок, об’єднань громадян та юридичних осіб; спільно з ДКЦПФР визначити та встановити відповідальність зберігачів пенсійних фондів за невиконання функцій контролю за операціями з активами пенсійного фонду; співпрацювати із саморегулівними організаціями; встановити чітку взаємодію з фондовими біржами, торговельно-інформаційними системами, рейтинговими агентствами щодо процедури надання інформації за здійсненими угодами з цінними паперами українських емітентів.

Слайд 25

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка