X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ризик підприємницької діяльності

Завантажити презентацію

Ризик підприємницької діяльності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому

Слайд 2

Поняття та класифікація ризиків Заснування власної справи, прогнозування, планування та реалізація господарських рішень в підприємницькій діяльності відбувається в умовах невизначеності. Невизначеність, що пов'язана з можливістю виникнення в ході здійснення підприємницької діяльності несприятливих умов, ситуацій та наслідків несе загрозу ризику.

Слайд 3

Найрозповсюдженіша характеристика ризику загроза або небезпека виникнення невдач в процесі здійснення підприємницької діяльності; небезпека виникнення несприятливих наслідків, змін зовнішнього середовища, які можуть викликати втрати ресурсів, збитки, а також небезпеку від якої слід застрахуватись.

Слайд 4

Ризик – це: можливість досягнення негативних наслідків в результаті певних рішень або дій; ймовірність понести збитки або втратити вигоду, невпевненість в отриманні відповідного доходу; дія, яка в тій чи іншій мірі загрожує суб'єкту певною втратою.

Слайд 5

Навіть за регульованої економіки, ретельного вивчення ринку маркетологами суб'єкти господарської діяльності позбавлені всебічної достовірної інформації про кон'юнктуру ринку, фінансовий та виробничий стан підприємств-конкурентів, їхні плани, що посилює об'єктивний характер економічних ризиків.

Слайд 6

Економічний ризик - це ймовірне зменшення вартості, тобто величина, що має грошове вираження.

Слайд 7

Оскільки законодавством України діяльність суб'єктів господарювання розглядається як господарська та підприємницька, то і ризики класифікуються як господарські та підприємницькі.

Слайд 8

Підприємницький ризик - загроза виникнення непередбачених планами та прогнозами матеріальних і фінансових втрат та збитків або недоодержання очікуваних доходів у ході здійснення підприємницької діяльності. Господарський ризик є невід'ємним компонентом ринкової економіки і являє собою здійснення комерційної, виробничої та іншої діяльності у ситуації невизначеності через нестачу інформації, що не гарантує в таких умовах досягнення позитивного результату.

Слайд 9

При прийняття господарських рішень суттєвими є наступні види господарських ризиків: виробничо-технологічний ризик; зовнішньоекономічний ризик; управлінський ризик; маркетинговий ризи; матеріально-технічний ризик тощо.

Слайд 10

З точки зору причин виникнення, ризики обумовлені: постановкою помилкової мети, невизначеністю ситуації; зіткненням інтересів учасників прийняття підприємницьких рішень та виконавців цих рішень; можливістю виникнення несприятливих наслідків в ході реалізації підприємницької ідеї; обмеженістю ресурсів.

Слайд 11

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно організувати підприємницьку діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і пов'язані з ним втрати в майбутньому.

Слайд 12

Фінансовий ризик поділяють на ризик ліквідності та ризик рентабельності Ризик ліквідності (платоспроможності) - це можливість виникнення несприятливих ситуацій по поверненню наявних боргів у визна чені законодавством та договорами терміни. Ризик рентабельності — це невпевненість суб'єкта підприємниць кої діяльності в отриманні запланованого рівня рентабельності.

Слайд 13

Способи зниження ризиків розподіл ризику між учасниками підприємницької діяльності; страхування ризику; резервування коштів на покриття непередбачених витрат; нейтралізація часткових ризиків; зниження ризику в плані фінансування

Слайд 14

Диверсифікація як спосіб зниження ризику Диверсифікація є одним з найбільш універсальних способів мінімізації ризику і найбільш “дешевим”. Доки існує можливість розподіляти кошти по різних напрямках діяльності, результативність яких не пов'язана тісно між собою, доти існує можливість певною мірою уникати ризику.

Слайд 15

 Теорія портфеля Це теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою статистичних методів здійснюються найбільш вигідний розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку.

Слайд 16

Ризик портфеля – це міра можливості того, що настануть обставини, за яких інвестор може понести збитки, спричинені інвестиціями в портфель цінних паперів, а також операціями по залученню ресурсів при формуванні портфелю. Метою “портфельної” теорії є мінімізація ризику портфеля, причому ступінь ризику портфеля цінних паперів зменшується до певної межі обернено пропорційно кількості включених в портфель видів цінних паперів.

Слайд 17

При прийнятті рішень, пов'язаних з ризиком, підприємець повинен враховувати об'єктивні і суб'єктивні чинники. Індивідуальні риси особи, що приймає рішення, пов'язане з ризиком, поділяються на такі властивості, як оригінальність мислення рівень тривоги, агресивність, самостійність, екстравертність або інтровертність, егоїзм та ін

Слайд 18

Рішення - основа управління, вибір кращого способу дій з декількох можливих Прийняття правильного рішення - запорука успіху діяльності підприємця, тому що воно значно знижує ступінь ризику і дозволяє отримати високий кінцевий результат. Прийняття управлінських рішень повинно підкорятися правилам, основні з яких були сформульовані американським соціологом М. Рубінштейном.

Слайд 19

Правила М. Рубінштейна 1. Перш ніж вникати в деталі, постарайтеся отримати уявлення про проблему в цілому, чи не приймайте рішення, поки не розгляньте можливі варіанти. 2. Сумнівайтеся - Навіть загальноприйняті істини повинні викликати недовіру, не бійтеся відводити їх. 3. Намагайтеся поглянути на що стоїть перед вами проблему з різних точок зору, навіть якщо шанси на успіх здаються мінімальними. 4. Шукайте модель або аналогію, яка допоможе вам краще зрозуміти сутність вирішуваної проблеми. Використовуйте діаграми та схеми. Вони дозволять схопити складну і широку проблему буквально одним поглядом.

Слайд 20

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка