X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Програми технічної допомоги в Україні: чи можна їх зробити більш ефективними і результативними?

Завантажити презентацію

Програми технічної допомоги в Україні: чи можна їх зробити більш ефективними і результативними?

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Віра Нанівська Міжнародний центр перспективних досліджень 1 грудня 2001 року Київ Міжнародний центр перспективних досліджень Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Програми технічної допомоги в Україні: чи можна їх зробити більш ефективними і результативними? Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 2

Історично склалися два підходи до донорської допомоги у процесі трансформації. Їх ефективність випробувана на історичному досвіді. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 3

Перший підхід — “інтеграційний”, полягає на відповідальності донорів за результати і наголошує на розбудові інституцій та інфраструктур, що відповідають рівню країн-донорів. Це відбувається шляхом запровадження суворих стандартів, які перекладаються на мову конкретних вимог та заходів, що в свою чергу закладаються в календарні плани реформ. Цей підхід застосовувався лише до країн, що визначені як майбутні члени розвиненого світу — зокрема, Західної Європи після Другої світової війни та Японії. На сучасному етапі цей підхід застосовується в країнах, що є кандидатами на членство в ЄС. Цей підхід є завжди успішним. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 4

Технічна допомога, реалізована в країнах, що вступають в ЄС, забезпечує стратегічну рамку для процесів трансформації. Країни-кандидати зобов’язані прийняти інституційні стандарти ЄС та розробити необхідні інфраструктури; Ефективність допомоги безпосередньо пов’язується з календарним виконанням критеріїв інтеграції. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 5

Застосування першого підходу відбувається внаслідок прийняття політичного рішення урядами країн-донорів і не залежить від таких факторів, як: Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua історична та культурна схожість готовність до змін внутрішня політична воля рівень багатства. Наприклад, в 1948 році у Звіті Світового Банку про Японію було зроблено висновок, що з огляду на історію та культурні традиції, Японія ніколи не стане країною з ринковою економікою та демократією! Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 6

Друга форма міжнародної допомоги більше нагадує доброчинність і як така не сприяє довгостроковій відповідальності донорів за результати. Допомога надається бідним країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою; ця допомога ніколи не є успішною. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 7

Так, Джордж Сорос стверджує: міжнародна допомога для країн, що розвиваються, зараз слугує інтересам тим, хто її надає; в проектах технічної допомоги не створюються необхідні кадри та інституції; уряди, що отримують допомогу, розподіляють її зі своєї власної вигоди; відсутня координація розподілу допомоги; міжнародна допомога — це ризикована справа, вона немає прибутку та визначених мірил суспільної користі. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 8

На відміну від західних країн, в яких процеси демократизації відбувалися еволюційним шляхом, в Україні процес переходу від тоталітаризму до демократії є рукотворним. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 9

Трансформується тоталітарна система, що позбавлена підзвітності, є непрозорою, безкарною та не створює умов для діалогу між державним та приватним сектором. Натомість демократичні системи, розвиваючись століттями, створили ефективні засоби громадського контролю за діями влади. Демократичні обмеження запроваджуються з допомогою різноманітних політичних, урядових та суспільних інституцій: від конституції та законодавства до “білої” та “зеленої книги”, до досліджень якості надання державних послуг, громадських бюджетних слухань та Кодексів етики державних службовців. Всі ці інституції спрямовані на забезпечення громадського контролю за демократично обраною владою. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 10

Розвиток демократії в Україні залежить від якості управління прискореними суспільними змінами, що виявляє себе у: концепції та плануванні реформ; оцінці того, чи реформи забезпечують розвиток демократичних інституцій; формуванні нової спроможності для основних акторів демократії, таких як уряд, приватний бізнес та громадянське суспільство; доступі до нових інформаційних та технічних ресурсів. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 11

З самого початку міжнародні донори взяли на себе концептуальне керівництво та фінансову підтримку трансформаційних процесів в Україні. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 12

Це накладає інтелектуальну відповідальність на донорів, а саме: необхідність приймати до уваги всі фактори, що впливають на процес трансформації; необхідність оцінки рівня технічної готовності до сприйняття та виконання рекомендацій; поєднувати проголошену мету технічної допомоги з практичними результатами. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 13

Стратегія трансформації, що реалізується зараз в Україні, грунтується на певних припущеннях, впровадження яких дало конкретні результати, не всі з яких є позитивними. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 14

Щодо реформ уряду, донори зробили припущення, що як тільки усувається тиск тоталітаризму: уряд одразу ж послухає добрих порад; прийме правильні рішення щодо лібералізації, приватизації та фінансової стабільності; автоматично: перебере на себе нові функції розробки публічної політики; відмовиться від втручання в бізнес; забезпечить надання якісних державних послуг населенню; створить ефективну та прозору систему державних фінансів. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 15

Що відбулося: Оскільки урядова машина радянського зразку не була об’єктом технічної допомоги, в українських владних структурах не відбулося системного створення нових інструментів співпраці з новими легітимними силами в суспільстві, що наполегливо відстоюють свої інтереси. Не була запроваджена інституційна система публічної політики, що забезпечує законні шляхи та засоби для досягнення балансу між різноманітними, часто конфліктуючими, інтересами, що є необхідною частиною демократії. Не маючи знань та умінь, необхідних для розробки публічної політики уряд неефективно формулює та впроваджує політику та неякісно надає послуги, які він ніколи раніше не надавав. Практично всі урядові рішення приймаються за допомогою “ручного” управління. Не створюється системно новий, професійний клас демократичної урядової бюрократії. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 16

Щодо реформ в сфері громадянського суспільства донори, очевидно, припускали: Щойно тиск тоталітаризму буде усунено, індивідуальної волі буде достатньо, щоб розпочалася участь громадськості у процесі вироблення політики, у русі за громадянські права, у громадському моніторингу за діяльністю уряду та управлінням бюджетними коштами. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 17

Що відбулося: Громадянські демократичні навички розвиваються хаотично, без систематичної допомоги. В Україні проекти підтримки громадянського суспільства є розрізненими та непослідовними. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 18

Як наслідок, українська демократія є кривобока Було створено лише одну частину демократичного циклу: політичні інституції, що забезпечують передачу влади — конституцію, вибори та політичні партії. Іншої життєво важливої частини демократії, що забезпечувала б публічний контроль над обраною владою між виборами, не було створено. Відсутніми є демократичні інституції, що повинні забезпечувати діалог між державним та приватним секторами. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 19

Неможливо зрозуміти, чому процес публічної політики, що є фундаментом демократії, не є центральним у програмах технічної допомоги в країнах колишнього Радянського Союзу та країнах, що розвиваються. Адже механізми публічної політики є невід’ємними для західних демократій і означають: розподіл політичних посад та державних службовців-аналітиків політики в уряді; наявність процедур, стандартів, інструкцій для консультацій та комунікацій з публічної політики; інструкції, стандарти документів з розробки державної політики, “зелені книги”, “білі книги”; участь громадськості в процедурах та інституціях; кафедри аналізу політики та публічної політики в університетах; Ця система створює можливості для партнерства між урядом та громадянам, що створює підвалини для здорового, ефективного демократичного суспільства. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 20

4 млрд. доларів технічної допомоги витрачено, а Україна перебуває у стані відсутності демократичної спроможності як уряду, так і громадянського суспільства. Це зраджує як інтереси платників податків країн-донорів, так і інтереси громадян України. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 21

Міжнародний центр перспективних досліджень розробив нову парадигму технічної допомоги в умовах відсутності інтеграційної стратегії донорів щодо України. Проекти групи аналізу політики націлені не на отримання готових порад та рекомендацій від міжнародних консультантів, а на створення інституційної спроможності. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 22

Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 23

Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 24

Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 25

Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 26

Висновки Фундаментально позитивним висновком є те, що демократія є не загадкою, а вмінням, яке можна виробити; Донори знають, як бути ефективними; Країни Центральної Європи мають успішний досвід опанування школи демократії; Цей досвід може бути використаний донорами в інших країнах; В системі допомоги є більш, ніж достатньо коштів. Проблема лише в тому, як змусити ці гроші працювати. Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Слайд 27

Віра Нанівська Міжнародний центр перспективних досліджень Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Міжнародний центр перспективних досліджень

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка