X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Потреби споживача

Завантажити презентацію

Потреби споживача

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Потреби споживача. Споживчі блага

Слайд 2

Кінцевий результат ефективного поєднання праці та засобів виробництва в процесі виробництва. До якого виробничого ресурсу належать потужності для виробництва DVD-ROM? Загальна особливість усіх виробничих ресурсів. Економічна система, яка характеризується свободою вибору, конкуренцією, автоматизмом регулювання. Власник усіх ресурсів у плановій економіці.

Слайд 3

Процес створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для існування та розвитку суспільства. Один із рівнів економічного дослідження, що вивчає економічну поведінку та взаємовідносини окремих економічних суб'єктів. Три основні економічні питання. Фізичні та юридичні особи, які вступають у відносини виробництва, розподілу, обміну та споживання. Структурний елемент виробництва, що поєднує предмети праці та засоби праці. Економічний диктант

Слайд 4

На першому підприємстві сім робітників виробляють 54 одинакові одиниці продукції за 8-годинну робочу зміну. А на другому підприємстві, що випускає аналогічну продукцію, п'ять робітників виготовляють 10 одиниць продукції за 1 годину. На якому підприємстві й у скільки разів продуктивність праці є вищою? Якими причинами ви можете пояснити більшу продуктивність праці підприємства, про яке йдеться в попередньому завданні ?

Слайд 5

Виробництво. Мікроекономіка. Що виробляти ? Як виробляти? Для кого виробляти? Суб'єкти економічних відносин, або дійові особи. Засоби виробництва. Продукт. Капітал. Обмеженість. Ринкова. Держава. На другому, у два рази. Більш досконалими технологічними засобами виробництва, вищою кваліфікацією робітників. Перевір себе

Слайд 6

Вступ Усе своє життя людина відчуває різні потреби – у матеріальних благах, послугах. Саме на задоволення потреб людини й суспільства спрямоване виробництво, і тому споживач є основним об'єктом економічної діяльності. Усе – заради споживача! Проте як одна людина не схожа на іншу, так і потреби різних людей індивідуальні та специфічні. Засобом задоволення потреб є блага. Більшість з них створюється в процесі виробництва. Отже, сьогодні на уроці предметом дослідження є потреби людей та засоби їх задоволення.

Слайд 7

Потреби та їх класифікація. Рушійною силою діяльності людини є її потреби. Потреба – це необхідність у певних речах, бажання володіти ними, відчуття нестачі чогось важливого. Вони виникають тоді, коли людина неспроможна їх задовольнити. Потреби надзвичайно різноманітні, й тому існує кілька різних класифікацій: за характером виникнення, за нагальністю задоволення, за засобами, що забезпечують задоволення потреб.

Слайд 8

Загальна класифікація потреб: Базові ( повітря, їжа, вода) та породжені розвитком цивілізації( розваги, модний одяг); Першочергові (їжа, одяг, житло) та другорядні ( коштовні прикраси, антикваріат); Матеріальні (засоби виробництва, товари широкого вжитку) та нематеріальні , духовні ( послуги освіти , мистецтва й культури); Індивідуальні , суспільні ( громадський порядок, безпека , охорона навколишнього середовища) та групові ( транспорт , громадське харчування);

Слайд 9

Загальна класифікація потреб: Фізіологічні ( продукти харчування, забезпечення житлом); Соціальні – якщо необхідність визначена розвитком людини як члена суспільства ( умови праці , задоволеність працею , охорона здоров'я , обслуговування). Також виділяють потреби: Раціональні – якщо вигоди , отримані в процесі задоволення потреб , перевищують витрати на їх задоволення; Нераціональні – якщо споживання завдає шкоди або може призвести до негативних наслідків в майбутньому.

Слайд 10

Завдання. Намалюйте в зошиті рівносторонній трикутник та впишіть , користуючись класифікацією , власні потреби за критерієм значущості , тобто від найважливіших до менш важливих для вас , починаючи від основи. Розгляньте піраміду потреб А. Маслоу. Порівняйте чи , є якісь спільні риси у вашій побудові та ієрархії А. Маслоу. Чим , на вашу думку , можна пояснити розбіжності?

Слайд 11

Піраміда А. Маслоу

Слайд 12

У кожний конкретний момент часу людина буде прагнути задоволення тієї проблеми яка для неї є більш важливою або сильною. Фізіологічні потреби ( потреби найнижчого рівня) є необхідними для виживання. Вони передбачають потребу в їжі, воді, відпочинку. Потреби в безпеці включають потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек із боку навколишнього світу й упевненість у тому що фізіологічні потреби будуть задоволені в майбутньому. Соціальні потреби ( потреби в належності, дружбі, коханні) включають почуття належності до чого- або кого-небудь, підтримки. Потреби в повазі містять у собі потреби в особистих досягненнях, компетентності, повазі з боку оточення, визнанні. Потреби в самовираженні самореалізації – потреби в реалізації власних потенційних можливостей і зростанні як особистості.

Слайд 13

Завдання Намалюйте в зошиті квадрат зі стороною 1 см. Спробуйте вписати у квадрат перелік власних потреб. Чи вистачило вам місця? Чи вистачить вам місця, якщо збільшити квадрат у два, три рази? Чому? Потреби існують у всіх людей, груп людей, соціальних прошарків, класів, держави. Головна особливість цих потреб полягає в безмежності.

Слайд 14

Зміст економічного зростання потреб: в економічному розумінні людина має необмежені потреби в еконономічних благах і послугах. Закон зростання потреб означає не тільки появу нових потреб, але також зміну та вдосконалення їхньої структури. Оскільки людство розвивається, прогресують і його потреби. Підвищується культурний рівень людей, розширюються духовні потреби людини. Будь – який новий винахід стає потребою та породжує цілий ланцюг нових потреб. Засоби масової інформації дуже оперативно роблять нову потребу надбанням усіх людей, байдуже до якого класу вони належать або в якій країні проживають: потреби зростають кількісно ще й через збільшення самого населення Землі.

Слайд 15

Споживчі блага Блага – це все, що здатне задовольнити людей.

Слайд 16

Блага, призначені для задоволення особистих потреб, називаються споживчими. До суспільних благ насамперед належить національна оборона, регулювання повеней, боротьба зі стихійними лихами, тощо. Інвестиційні товари виготовляються за рахунок інвестиційного капіталу і мають на меті замінювати, оновлювати, якісно покращувати основні засоби виробництва.

Слайд 17

Завдання Прокоментуйте вислови відомих людей. Дайте людині все, що вона бажає, і тієї самої миті вона відчує, що це не є все. ( Е. Кант) У потреб немає вихідних ( Р. Бертон) Чим більше нам дано, тим більше ми бажаємо ( Сенека) Якби людина не бажала, то не було б людини. Причина будь-якої діяльності – це потреба. ( Л. Толстой) 2. Складіть перелік потреб, які формуються під впливом науково-технічного прогресу.

Слайд 18

Проблемне питання У чому, на вашу думку, полягає практичне значення вивчення потреб ?

Слайд 19

Підсумки уроку Потреба - це необхідність людини в певних благах. Кінцевою метою виробництва є задоволення різноманітних потреб людини як особистості, споживача й виробника. Потреби класифікуються за різними критеріями. Пригадайте, якими саме. Потреби людей є безмежними, а виробничі ресурси, які необхідні для задоволення цих потреб, - обмеженими. Різноманітність потреб є головною рушійною силою економічного розвитку цивілізації взагалі. Засобом задоволення тих чи інших потреб виступають споживчі блага. Це товари та послуги індивідуального або виробничого призначення, що використовуються для задоволення економічних потреб як окремих людей так і різних господарських суб'єктів. Споживчі блага класифікуються за різними ознаками.

Слайд 20

Домашнє завдання. Опрацюйте § 4 підручника. Висловіть власні міркування у вигляді есе на тему “ Прогрес суспільства був би неможливим, якби люди не намагалися жити краще, ніж дозволяють їм їхні можливості. ”

Слайд 21

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка