X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підприємницька діяльність

Завантажити презентацію

Підприємницька діяльність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підприємницька діяльність

Слайд 2

Види підприємництва Комерційне Фінансове Посередницьке Виробниче

Слайд 3

Підприємства За організаційною формою одноосібне володіння партнерство корпорація За метою діяльності прибуткові неприбуткові За формою власності приватні колективні державні За масштабом (розміром) великі середні малі

Слайд 4

Форма власності Організаційні форми підприємств Одноосібне володіння Партнерство Корпорація Приватна Колективна Виробничі кооперативи Збутові та споживчі кооперативи Кредитні кооперативи (Спілки) Державна Комунальні підприємства Загальнодержавні підприємства

Слайд 5

Переваги та недоліки організаційних форм бізнесу Переваги Недоліки Одноосібне володіння самостійність власника та свобода дій у прийнятті рішень простота організації та швидкість утілення управлінських рішень привласнення всього прибутку однією особою висока мобільність та здатність пристосовуватись до потреб клієнта повна відповідальність усім майном у разі банкрутства обмеженість капіталу значна кількість функцій, виконуваних однією особою може спричиняти хибні рішення

Слайд 6

Переваги Недоліки Партнерство розширення джерел фінансування за кошти кількох партнерів імовірність виникнення суперечностей між партнерами якісніше управління завдяки розподілу функцій між партнерами відповідальність одного партнера за хибні рішення інших використання податкових пільг, оскільки прибутоккожного партнера оподатковується як індивідуальний необхідність реорганізації підприємства в разі виходу з партнерства одного із засновників

Слайд 7

Переваги Недоліки Корпорація значне розширення капіталу за кошти від продажу акцій ймовірність зловживань з боку менеджерів, оскільки власники акцій не беруть участь у поточному управлінні можливість наймання професійних менеджерів і вища якість управлінських рішень подвійне оподаткування доходів: як прибутку корпорації, як дивідендів власників акцій обмежена відповідальність власників акцій немає загрози реорганізації через зміну власників під час продажу ними акцій

Слайд 8

До підприємницької діяльності Допускаються Громадяни України та інших держав,не обмежені законом у правоздатності або дієздатності Юридичні особи всіх форм власності, визначених законом України “ Про власність” До підприємницької діяльності Військовослужбовці Засуджені та особи з незнятою судимістю Посадові особи органів прокуратури і внутрішніх справ, держбезпеки, державного арбітражу і нотаріату Співробітники органів державної влади і управління, що здійснюють контроль за діяльністю підприємств НЕ допускаються Підприємництво- самостійна, ініціативна, господарська діяльність громадян, спрямова на на отримання прибутку. Підприємство- самостійний суб`єкт господарювання, який здійснює виробничу і комер ційну діяльність з метою отримання прибутку.

Слайд 9

Витрати підприємства Постійні FC Відсотки за кредитами Оренда устаткування Рентні та страхові платежі Зарплата керівникам Змінні VC На сировину, матеріали, паливо Оплата праці найманих працівників Витрати підприємства Загальні витрати ТС Середні ATC АFC AVC

Слайд 10

Загальний дохід ТR=PQ Р- ціна товару Q- кількість продукції Дохід та прибуток підприємства Загальний прибуток ТР= ТR-TC TR- загальний дохід ТС- загальні витрати MR- граничний дохід, пов’язаний із продажем додаткової одиниці продукції МС- граничні витрати, пов`язані зі створенням додаткової одиниці продукції MR=MC- правило максимізації прибутку підприємства

Слайд 11

Види прибутку Види прибутку Бухгалтерський- різниця між виручкою і явними витратами Економічний- різниця між виручкою й усіма витратами (явними і неявними) Чистий- прибуток, що залишається у підприємця після всіх відрахувань

Слайд 12

Слайд 13

Завдання Кожна з трьох організацій бізнесу має певні переваги і недоліки. Вкажіть, які з ознак різних форм бізнесу відносяться до переваг, а які- до недоліків. Одноосібне володіння Переваги ____________________________ Недоліки _______________________________ Товариство Переваги ________________________ Недоліки _____________________________________ Корпорація Переваги _________________________ Недоліки ____________________________ 1. Повна майнова відповідальність. 2. Необхідність надання інформації про свої фінанси та операції зацікавленим особам. 3. Не є платниками спеціального податку. 4. Обмежена відповідальність. 5. Необхідність поєднання різних поглядів власників на управління фірмою (конфлікт інтересів). 6. Обмеженість капіталу. 7. Підприємство припиняє своє існування в разі смерті одного з власників. 8. Обєднання фінансових ресурсів, ідей декількох осіб. 9. Власник автоматично стає “сам собі господар”. 10. Може існувати необмежено довгий час. 11. Одна людина повинна виконувати багато управлінських функцій. 12.Процес реєстрації підприємства та статуту потребує допомоги юриста.

Слайд 14

Головний стимул підприємницької діяльності- це: А отримання прибутку б сприяння соціальному прогрессу В визнання в суспільстві г ефективне використання ресурсів Підприємство- це: А основна ланка економічної системи; Б економічна одиниця, в якій поєднюються фактори виробництва; В самостійний суб’єкт господарювання, який займається виготовленням товарів та наданням послуг з метою одержання прибутку; Г усі відповіді правильні. Підприємство, капітал якого утворюється за рахунок випуску акцій, називається: А одноосібним підприємством б товариством В корпорацією г малим підприємством Загальними називаються витрати виробництва: А сума зовнішніх і економічних витрат; Б сума альтернативних і змінних витрат; В сума постійних і внутрішніх витрат; Г сума постійних і змінних витрат. Прибуток дорівнює: А сумі грошей, яку було отримано від реалізації товарів та послуг; Б сумі грошей, яку отримує менеджер за свою працю; В різниці між виручкою від реалізації товарів і послуг та витратами на виробництво і продаж; Г всі відповіді правильні. Різниця між загальним доходом підприємця і його витратами на виробництво становить: А) нормальний прибуток; б) чистий дохід; в) граничний дохід; г) бухгалтерський прибуток. ТЕСТИ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка