X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація системи управління ризиками в компанії з управління активами

Завантажити презентацію

Організація системи управління ризиками в компанії з управління активами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація системи управління ризиками в компанії з управління активами

Слайд 2

Процес управління ризиками в КУА виявлення (ідентифікація) ризиків оцінка величини (розмірів) ризиків контроль ризикових позицій Компаній та фондів в управлінні моніторинг ризиків фондів та власного рівня ризику Компанії *

Слайд 3

Цілі компанії при управлінні ризиками забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Компанії, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Компанія у своїй діяльності забезпечення інтересів інвесторів (учасників) фондів, що знаходяться в управлінні Компанії забезпечення відповідності діяльності Компанії вимогам чинного законодавства та внутрішнім нормативним документам Компанії забезпечення відповідності структури активів та ризиків портфелів активів фондів в управлінні Компанії вимогам чинного законодавства, інвестиційній деклараціям та іншим нормативним документам фондів *

Слайд 4

Функції керівництва компанії в управлінні ризиками запровадження організаційних заходів із створення та забезпечення функціонування СУР, затвердження внутрішніх документів щодо проведення кількісного та якісного оцінювання ризиків виділення ресурсів на створення та підтримання ефективної, комплексної та збалансованої СУР формування системи звітності, розподілу обов’язків і відповідальності стосовно управління ризиками розробка заходів, спрямованих на обмеження та пом’якшення наслідків негативного впливу ризиків, пов’язаних із зовнішніми чинниками уникнення конфліктів інтересів у діяльності Компанії затвердження заходів та планів дій на випадок кризових ситуацій, що виникли через зовнішні фактори запровадження процедур і заходів запобігання кризовим ситуаціям, що можуть виникнути через внутрішні фактори здійснення внутрішнього контролю за систематичним проведенням відповідальною особою аналізу структури, дохідності, якості, ліквідності інвестиційних вкладень, наявності збиткових позицій та інших ризиків, які пов’язані з інвестуванням активів розроблення і запровадження заходів внутрішнього контролю, які забезпечують належне дотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів, виконання договірних та інших зобов'язань, дотримання положень і процедур, правил і норм, а також відповідної ділової поведінки постійне підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за функціонування СУР, шляхом опанування найкращого досвіду щодо управління ризиками здійснення періодичного перегляду внутрішніх положень та процедур СУР поширення у Компанії єдиного розуміння та корпоративної культури щодо управління ризиками *

Слайд 5

Відповідальна особа організація та контроль за підготовкою внутрішніх документів щодо управління ризиками та проектів рішень вищих органів управління Компанії у частині управління ризиками збір інформації та координацію роботи структурних та функціональних підрозділів Компанії у частині управління ризиками контроль дотримання ризикових позицій фондів в управлінні із правом блокування операцій, які можуть спричинити порушення встановлених меж (лімітів) ризиків надання звітності керівництву Компанії щодо проведеної роботи, фактів порушення прийнятих рівнів ризику, фактів та розмірів втрат, спричинених факторами ризику, а також постійне вдосконалення якості такої звітності розробка та регулярна актуалізація засобів і методик аналізу ризиків, здійснення їх тестування здійснення аналізу ризиків із врахуванням можливості виникнення екстремальних обставин, на основі яких Компанія визначає відповідні надзвичайні заходи у формі плану дій на випадок кризових обставин підготовка рекомендацій керівництву Компанії щодо напрямів подальшого вдосконалення СУР *

Слайд 6

Етапи управління ризиками *

Слайд 7

Засоби управління ризиками уникнення ризику (у тому числі відмова від ризикової операції чи активу) прийняття ризику (за умов, коли ризики можуть бути компенсовані сподіваним прибутком) зниження ризику, включаючи диверсифікацію, лімітування ризикових позицій, хеджування передача ризику шляхом зовнішнього страхування *

Слайд 8

Контроль ризиків перевірка дотримання встановлених лімітів чи якісних критеріїв ризиків недопущення виконання Компанією та/або її контрагентами (за можливості) дій (операцій), які порушують встановлені ліміти чи критерії здійснення комплексу заходів, що перешкоджають реалізації ризиків Компанії та фондів (за можливості) або мінімізують їх вплив перевірка виконання операцій реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж здійснення професійної діяльності Компанії розробка превентивних заходів для мінімізації ризиків у разі виявлення негативних тенденцій та вдосконалення бізнес-процесів за результатами проведеного аналізу *

Слайд 9

Документи, що регламентують функціонування системи управління ризиками в КУА Положення про організацію системи управління ризиками в Компанії Інвестиційні декларації фондів Положення про службові обов’язки Відповідальної особи Визначення обов’язків та повноважень органів управління компанії щодо управління ризиками у статуті та інших нормативних документах Компанії Політика щодо управління операційними ризиками в Компанії Класифікатор та регламент підтримки бази даних щодо подій, які відносяться до операційних ризиків Компанії Положення про визначення лімітів інвестування та систему контролю за їх дотриманням Методики оцінки кредитних та ринкових ризиків активів фондів в управлінні Компанії Класифікатор активів за рівнем ліквідності Положення про звітність Компанії перед інвесторами фондів, включно із звітністю щодо ризиків Інші документи (положення, політики, процедури), що регламентують дії органів управління Компанії та посадових осіб у відношенні функцій управління ризиками *

Слайд 10

Принцип розділення управління ризиками, що пов’язані з діяльністю Компанії, та управління ризиками фондів в управлінні Компанії Ризики, пов’язані з діяльністю Компанії, повністю несе Компанія Ризики фондів в управлінні Компанії несуть інвестори фондів у зв’язку з розділенням та відокремленим обліком активів фондів та активів Компанії Компанія несе відповідальність за належне управління ризиками фондів відповідно до інвестиційної декларації та інших нормативних документів, що регламентують управління активами фонду *

Слайд 11

Ризики, пов’язані з професійною діяльністю компанії операційний ризик ризик репутації стратегічний ризик *

Слайд 12

Операційний ризик Операційний ризик – ризик втрат для Компанії та фондів в управлінні внаслідок неналежних чи помилкових внутрішніх процесів та систем Компанії, дій співробітників Компанії чи зовнішніх подій *

Слайд 13

Аналіз та оцінка операційних ризиків Класифікатор (перелік) подій, які відносяться до операційних ризиків компанії Карта операційних ризиків, у якій події, що відносяться до операційного ризику, ранжирувані відповідно до частоти настання та обсягу потенційних втрат Внутрішня база даних операційних ризиків, у якій накопичується інформація про події відповідно до класифікатора, розміри втрат, джерела та причини їх виникнення; процеси і процедури наповнення такої бази даних Заходи щодо збирання зовнішньої інформації по операційних ризиках діяльності з управління активами Внутрішні моделі і методи оцінювання розміру втрат внаслідок операційних ризиків на підставі статистичних методів, сценарного аналізу тощо *

Слайд 14

Класифікація подій, що відносяться до операційного ризику * Типи подій (1-й рівень класифікації) Визначення Категорії подій (2-й рівень класифікації) Приклади (3-й рівень класифікації) ** 1. Внутрішнє шахрайство Втрати внаслідок дій з метою здійснити шахрайство, незаконно заволодіти майном, обійти вимоги чинного законодавства чи нормативних документів компанії Недозволена діяльність   Шахрайство та крадіжка   2. Зовнішнє шахрайство Втрати внаслідок дій третіх сторін (чи за участі третіх сторін), спрямовані на здійснення шахрайства, незаконне заволодіння майном чи порушення законодавства Шахрайство та крадіжка   Безпека систем   3. Кадрова політика та безпека праці Втрати внаслідок порушень законодавства про працю та внутрішніх документів, що регламентують трудові відносини, виплати за позовами у зв’язку із спричиненням особистих втрат робітникам Компанії Відносини з співробітниками   Безпечне середовище   Дискримінація  

Слайд 15

Класифікація подій, що відносяться до операційного ризику * 4. Клієнти, продукти та ділова практика Втрати внаслідок неумисної халатності у виконанні службових обов’язків по відношенню до клієнтів (інвесторів) чи внаслідок характеру чи конструкції продукту Відповідність, розкриття інформації, фідуціарні відносини   Невідповідна ділова чи ринкова практика   Дефекти продуктів   Вибір клієнтів, відносини з з клієнтами у межах встановлених лімітів   Консультації   5. Нанесення шкоди матеріальним активам Втрати внаслідок пошкодження матеріальних активів в результаті катастроф та інших подій Катастрофи та інші події   6. Порушення ведення бізнесу та системні збої Втрати від порушень ведення бізнесу та системних збоїв Системи   7. Виконання, постачання, управління процесами Втрати від збоїв у бізнес-операціях, процесах, відносинах з постачальниками і контрагентами Виконання операцій (транзакцій) Моніторинг та звітність Залучення клієнтів та документація Управління рахунками клієнтів Контрагенти Постачальники  

Слайд 16

Реакція на операційні ризики Заходи з вдосконалення процесів здійснення професійної діяльності з управління активами в Компанії та засобів їх регламентації, спрямовані на мінімізацію розмірів втрат та частоти виникнення події операційних ризиків Заходи із запобігання конфліктів інтересів у процесі здійснення професійної діяльності Процедури та засоби контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів Процедури та засоби контролю за функціонуванням інформаційних систем Компанії та забезпечення безперебійної їх діяльності, зокрема процеси дублювання і відновлення інформації, а також резервні системи у разі втрати доступу або знищення важливої інформації або технологій Процес періодичного тестування встановлених процедур та технологій здійснення операцій, у тому числі процедур фізичної та інформаційної безпеки, з метою контролю за дотриманням цих процедур і технологій, та збору інформації щодо їх можливого вдосконалення у разі неефективності Процеси і процедури визначення доцільності та здійснення зовнішнього страхування втрат від операційних подій *

Слайд 17

Моніторинг і контроль операційних ризиків Процедури реєстрації подій операційного ризику, своєчасне та повне їх внесення до бази даних Процедури контролю за визначеними у компанії процесами здійснення професійної діяльності Процедури звітності щодо операційного ризику, підготовки пропозицій та внесення змін у процеси здійснення професійної діяльності, спрямовані на мінімізацію операційних ризиків Процедури моніторингу зовнішнього середовища з точки зору ризиків настання втрат від операційних ризиків Процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документів, взаємодії з державними органами *

Слайд 18

Ризик репутації Ризик репутації – це ризик втрат для Компанії через несприятливе сприйняття репутації Компанії або недовіри до неї з боку інвесторів фондів, акціонерів (учасників), контрагентів, інших осіб, від яких залежить Компанія, внаслідок внутрішніх чи зовнішніх подій, у тому числі застосування державними органами заходів впливу, передбачених законодавством *

Слайд 19

Система управління ризиком репутації Інформаційна політика Компанії, включаючи процедури, процеси та організаційне забезпечення інформування заінтересованих сторін про діяльність Компанії Стандарти роботи з клієнтами (учасниками, акціонерами фондів), контрагентами, органами державної влади та іншими зовнішніми сторонами Процеси контролю за репутацією компанії та її контрагентів, включно із регулярним моніторингом засобів масової інформації Процедури реакції на події, що можуть негативним чином вплинути на репутацію компанії Система звітності для органів управління Компанії щодо репутації компанії та подій, які могли на неї вплинути *

Слайд 20

Стратегічний ризик Стратегічний ризик – ризик втрат для Компанії, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Даний ризик виникає внаслідок взаємної невідповідності стратегічних цілей Компанії, бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей, ресурсів, задіяних для їх досягнення, та якості їх реалізації. Дана категорія включає ризик втрат, пов’язаних з інвестиціями коштів Компанії у активи фондів в управлінні *

Слайд 21

Система управління стратегічним ризиком Процес стратегічного планування, що враховує характер ризиків діяльності Компанії і метою якого є створення стратегічного плану, що визначає стратегічні цілі, засоби їх досягнення, потреби Компанії у фінансових, технологічних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризиків на можливості досягнення стратегічних цілей Процедури оцінки нових стратегічних ініціатив з точки зору їх впливу на ризики діяльності Компанії та моніторингу їх виконання *

Слайд 22

Категорії ризику фондів в управлінні компанії ринковий ризик кредитний ризик ризик ліквідності проектний ризик *

Слайд 23

Ліміти (обмеження) на обсяги інвестування класи активів види цінних паперів обсяги інвестування у цінні папери одного емітента обсяги інвестування у кожен випуск цінних паперів ліміти ризику (граничні обсяги інвестування у групи активів) за галузями і секторами економіки, географічними регіонами, іншими ознаками, що можуть розглядатись, як такі, що дозволяють групувати активи за впливом на них однакових факторів ризику інші критерії, що визначаються законодавством, інвестиційною декларацією, документами компанії та фонду *

Слайд 24

Схема підсумкової таблиці дотримання лімітів інвестування * Клас активів Емітент Випуск цінних паперів / вид активу Обмеження на інвестування відповідно до законодавства (% вартості чистих активів) Обмеження, встановлені інвестиційною стратегією та рішеннями керівництва Компанії Фактична вартість         % грн. % грн. Грошові кошти               …               ВСЬОГО грошові кошти           Ощадні сертифікати, депозити                             …               ВСЬОГО зобов’язання банку «А»           …           ВСЬОГО цінні папери банків           Банківські метали                             ВСЬОГО банківські метали           ВСЬОГО зобов’язання банків та банківські метали           Державні цінні папери України                           ВСЬОГО державні цінні папери України           Облігації місцевих позик                             …              

Слайд 25

Дії обмеження та управління ризиками фондів Підтримка інформаційної системи щодо встановлених лімітів та їх фактичного виконання Регулярний перегляд лімітів (обмежень) інвестування активів фонду Встановлення правил продажу активів при зменшенні ціни нижче певного заздалегідь визначеного рівня (правила «стоп-лосс») Формування портфелю виходячи з мети досягнення оптимального ефекту диверсифікації Заходи з обмеження (хеджування) окремих ризиків (у межах, дозволених законодавством та інвестиційною декларацією фонду) *

Слайд 26

Ринковий ризик Ринковий ризик – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок несприятливих змін ринкових цін цінних паперів, курсів іноземних валют, ринкових цін інших активів, що входять до портфелю фонду. До ринкових ризиків відносяться ризик процентної ставки, ризик коливань ринкових цін цінних паперів, ризик коливань ринкових цін товарів, валютний ризик *

Слайд 27

Різновиди ризику процентної ставки Ризик зміни вартості активів внаслідок зміни загального рівня процентних ставок (зокрема – зменшення вартості активів внаслідок зростання процентних ставок) Ризик зміни вартості активів внаслідок зміни форми кривої дохідності (наприклад, зростання процентних ставок за довгостроковими вкладеннями і зменшення – за короткостроковими, і навпаки) Ризик права вибору («опціональності»), який виникає у разі наявності у емітента права змінювати свої зобов’язання за борговими цінними паперами (наприклад, право дострокового викупу облігацій) *

Слайд 28

Система ідентифікації і оцінки ризиків ризику процентної ставки Процедури і методи аналізу макроекономічних факторів та макроекономічної політики, що впливають на рівень процентних ставок Процедури і методи аналізу цінних паперів з точки зору впливу на їх вартість змін процентних ставок Методи аналізу коливань процентних ставок та кривих дохідності для оцінювання розмірів можливих втрат від змін рівня процентних ставок та форми кривої дохідності *

Слайд 29

Система ідентифікації і оцінки ризиків коливань ринкових цін цінних паперів Процедури і методи аналізу макроекономічних факторів (як в Україні, так і за кордоном), що вливають на коливання ринкових цін на ринку в цілому, та зміни цін окремих цінних паперів Процедури і методи аналізу ризиків інвестування у даний вид цінних паперів, цінні папери даного емітента, групи цінних паперів, об’єднаних за географічною, галузевою чи іншими ознаками Систему показників, що характеризують окремий випуск цінних паперів, діяльність емітента, розвиток сектору та галузі економіки, які використовуються для аналізу у процесі підготовки та прийняття рішень щодо доцільності інвестування та встановлення лімітів на обсяги інвестування у даний випуск цінних паперів Методи оцінки можливих втрат від несприятливих змін ринкових цін *

Слайд 30

Система управління валютними ризиками Правила та процедури визначення лімітів валютних позицій та контролю за їх дотриманням у відповідності до законодавства, інвестиційних декларацій фондів в управлінні та рішень керівництва компанії Заходи з обмеження (хеджування) валютних ризиків у межах, дозволених законодавством та інвестиційною декларацією фонду *

Слайд 31

Кредитний ризик Кредитний ризик – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок повного чи часткового невиконання особою своїх зобов’язань по договору, у тому числі щодо облігацій та/чи інших боргових зобов’язань, а також ризик втрати вартості в результаті погіршення платоспроможності емітента та/чи зменшення його кредитного рейтингу *

Слайд 32

Система ідентифікації і оцінки кредитних ризиків Компанії Інформація щодо видів цінних паперів, які несуть в собі кредитний ризик та, відповідно до інвестиційної декларації фонду, можуть входити до портфелю активів фонду Інформація щодо незалежної рейтингової оцінки кредитного рейтингу цінних паперів у портфелі фонду Процедури і методи внутрішнього аналізу кредитного ризику емітента та окремих видів цінних паперів Процедури накопичення і аналізу інформації щодо факторів, що впливають на платоспромож ність емітентів Система показників платоспроможності емітентів цінних паперів, які несуть в собі кредитний ризик Методи оцінки втрат від невиконання емітентом своїх зобов’язань чи погіршення його платоспроможності Методи оцінки можливих втрат вартості активів внаслідок кредитних ризиків *

Слайд 33

Система реакції на кредитні ризики Процедури прийняття та реалізації рішень зі зміни структури портфелю активів фонду у відповідь на події невиконання чи неналежного виконання емітентом своїх зобов’язань та/чи зміни кредитного рейтингу емітента Процедури контролю за дотриманням обмежень щодо диверсифікації інвестування у боргові інструменти у відповідності до законодавства та регламентуючих документів фонду *

Слайд 34

Схема таблиці дотримання лімітів інвестування активів фонду у боргові інструменти у відповідності до інвестиційного рівня * Інвестиційний рівень Емітент Борговий інструмент Обмеження (ліміт) інвестування у абсолютному виразі Обмеження у % до вартості чистих активів фонду Фактична вартість у абсолютному виразі Фактична вартість у % до вартості чистих активів uaAAA «А» «А-1»           «А-2»           …         ВСЬОГО «А» uaAAA         «Б» «Б-1»           …         ВСЬОГО «Б» uaAAA         ВСЬОГО рівень uaAAA         … … …         ВСЬОГО інвестиційний рівень         … … …         ВСЬОГО спекулятивний рівень        

Слайд 35

Ризик ліквідності Ризик ліквідності – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок неможливості продажу активів фонду без значних збитків, а також ризик збитків для інвесторів (учасників) при реалізації Компанією своїх функцій щодо забезпечення виконання фінансових зобов’язань фондів *

Слайд 36

Система ідентифікації і оцінки ризику ліквідності Система оцінки рівня ліквідності активів, що входять до портфелів фондів, та ринків, на яких здійснюється торгівля даними активами Система класифікації активів за рівнем ліквідності; Інформація щодо структури портфелів фондів в управлінні компанією за рівнем ліквідності активів Аналіз ступеня ліквідності при підготовці і аналізу рішень по включенню активу до портфелю фонду Моніторинг ринків, на яких здійснюється торгівля активами, що входять у портфель фонду, з точки зору змін у ліквідності Процедури інформування посадових осіб та органів управління Компанії про зміни ліквідності активів у портфелі фонду Оцінка можливих втрат при реалізації активу внаслідок недостатньої ліквідності *

Слайд 37

Схема таблиці (бази даних) дотримання лімітів інвестування за рівнем ліквідності * Рівень ліквідності Клас активів Емітент Випуск цінних паперів Ринок, на якому здійсню ється торгівля Мінімальний обсяг інвестування Максимальний обсяг інвестування           % грн. % грн. Грошові кошти і еквівалентні за ліквідністю активи                                                                 Високоліквідні активи                                                                 Низьколіквідні активи                                                                

Слайд 38

Проектний ризик Проектний ризик – ризик втрат вартості активів фонду, що пов’язані з інвестиціями у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або цінні папери, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону *

Слайд 39

Система управління проектними ризиками Процедури і методи аналізу проектів інвестування у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі Процедури моніторингу та оцінки ефективності виконання проектів, у які інвестовані кошти фонду Заходи щодо обмеження та передачі ризиків інвестування у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі, включаючи вибір інструментів інвестування, зовнішнє страхування тощо *

Слайд 40

Показники ризиків фонду Історичні показники ризику, що розраховуються на підставі динаміки вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію (інвестиційний сертифікат) Оцінки рівня можливих майбутніх втрат вартості активів фонду на підставі показників Value-at-Risk (VaR), сценарного аналізу, стрес-тестування тощо Історичні показники дохідності фонду з корекцією на рівень ризику *

Слайд 41

Історичні показники ризику портфелю Показник максимального зменшення вартості (Maximum Drawdown): найбільше зменшення вартості чистих активів на один інвестиційний сертифікат (акцію) від історичного максимуму, у відсотках за певний період (рік, три роки, від моменту створення фонду тощо) Показник стандартного відхилення дохідності інвестування у фонд Показник бета (коефіцієнт регресії між дохідністю фонду та дохідністю зразкового портфелю чи індексу) Показник динамічної погрішності (Tracking Error) – міра відхилення дохідності портфелю фонду від дохідності зразкового портфелю чи індексу Інші показники, що містять інформацію про рівень ризику інвестування у фонд *

Слайд 42

Максимальне зменшення вартості за період (Maximum Drawdown) *

Слайд 43

Система реакції на ризики портфелю фонду Процеси і процедури підготовки і прийняття рішень щодо зміни структури портфелю активів фонду (у межах інвестиційної стратегії) як реакції на зміни ринкових умов, факторів ризику, рівня ліквідності ринків тощо Процеси і процедури затвердження лімітів інвестування при включенні до портфелю фонду нових активів та як реакція на зміну інвестиційних характеристик активів та/чи ринкових умов Процеси і процедури періодичного перегляду лімітів інвестування Інші заходи, що дозволяють забезпечувати відповідність дохідності та ризику портфелю фонду інвестиційній декларації *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка