X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Операції на ринку державних цінних паперів ПАТ “Фондова біржа “Перспектива” (використання механізму додаткового забезпечення)

Завантажити презентацію

Операції на ринку державних цінних паперів ПАТ “Фондова біржа “Перспектива” (використання механізму додаткового забезпечення)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Операції на ринку державних цінних паперів ПАТ “Фондова біржа “Перспектива” (використання механізму додаткового забезпечення) www.fbp.com.ua

Слайд 2

Положення про депозитарну діяльність Національного банку України (в редакції Постанови Правління НБУ №456 від 15.12.2011) передбачає можливість проведення неттінгових розрахунків за умовами попереднього резервування державних цінних паперів (ДЦП) та коштів (т.зв. двостороннього забезпечення). При цьому: 1) ДЦП резервуються в НБУ як депозитарії державних цінних паперів. 2) Кошти резервуються на поточному рахунку фондової біржі в Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області. Головною проблемою використання такої технології, насамперед, для укладання значних за обсягом договорів, є необхідність попереднього резервування для участі в біржових торгах істотної суми коштів (100% суми договорів, які планується укладати) на поточному рахунку Біржі. В умовах високої та волатильної вартості фінансових ресурсів це звужує можливості операторів ринку. Як наслідок, технологія розрахунків з двостороннім забезпеченням до цього часу не набула значного поширення на ринку. Неттінгові розрахунки з двостороннім забезпеченням

Слайд 3

Зміни до Положення про депозитарну діяльність НБУ За ініціативою Біржі у березні 2013 року внесено зміни до Положення про депозитарну діяльність НБУ, які передбачають : ведення рахунків у цінних паперах клієнтів-постачальників щодо обліку державних цінних паперів (ДЦП), заблокованих для участі в торгах з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів (при забезпеченні розрахунків з двостороннім забезпеченням) (розділ І); ведення таких рахунків здійснюється депозитарієм НБУ, за умови якщо правилами фондової біржі визначається: методика розрахунку справедливої вартості ДЦП та критерії визначення коефіцієнту покриття грошового ліміту за рахунок ДЦП; порядок дій фондової біржі, пов’язаних із реалізацією ДЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту; джерела забезпечення грошових зобов’язань за результатами торгів ДЦП у разі неможливості/затримки реалізації ДЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту; відповідальність фондової біржі за порушення нею зобов’язань стосовно забезпечення виконання укладених на фондовій біржі договорів за результатами торгів із використанням технології блокування ДЦП для отримання додаткового грошового ліміту (п. 3.7-3.8 розділу ІІІ).

Слайд 4

Таким чином, якщо банки та торговці є власниками інвестиційних портфелів ліквідних ЦП, які складають “пасивний” портфель (тобто, не беруть участь у торговому обороті протягом тривалого часу), то нова редакція Положення створює для них передумови для спрощення та здешевлення доступу до біржових торгів. Заблокувавши зазначені цінні папери в депозитарній системі в якості додаткового забезпечення, учасники біржових торгів отримують розрахунковий грошовий ліміт (замість блокування коштів), в межах якого можуть укладати договори. Оскільки цінні папери у складі додаткового забезпечення враховуються Біржею з дисконтом відносно їх ринкової вартості, то забезпечуються досить високі гарантії своєчасного виконання грошових зобов'язань за укладеними на біржі договорами. В іншому випадку ЦП, заблоковані у складі додаткового забезпечення, можуть бути продані для відшкодування коштів на користь контрагентів учасника біржових торгів. Зміни до Положення про депозитарну діяльність НБУ

Слайд 5

Правила Біржі Відповідно до зазначених вимог НБУ, Правила Біржі передбачають: параметри системи мінімізації ризиків невиконання (часткового виконання) зобов'язань за договорами, що укладаються на Біржі: Грошовий ліміт (залишки коштів учасника біржових торгів на поточному рахунку Біржі в Головному управлінні НБУ в м. Києві і Київській області); Ліміт в цінних паперах (ЦП, заблоковані в депозитарії для виконання договорів); Розрахунковий грошовий ліміт = Грошовий ліміт + Розрахункова вартість ЦП у складі Додаткового забезпечення, заблокованих в депозитарії для забезпечення виконання договорів). в ході Торговельної сесії учасник біржових торгів має право укладати договори: щодо ЦП - в межах Розрахункового грошового ліміту та Ліміту в цінних паперах, на Строковому ринку – в межах Грошового (Розрахункового грошового) ліміту. Якщо за наслідками клірингу коштів, що складають Грошовий ліміт, буде недостатньо для виконання грошових зобов’язань за Договорами, то Біржа направляє такому учаснику біржових торгів Маржинальну вимогу, а учасник біржових торгів з метою збільшення Грошового ліміту повинен додатково переказати кошти на поточний рахунок Біржі в Головному управлінні НБУ в м. Києві і Київській області в розмірі, достатньому для повного виконання таких зобов’язань, в термін, встановлений Біржею.

Слайд 6

Правила Біржі У разі, якщо учасник біржових торгів не виконав зобов’язань щодо додаткового переказу коштів, то уповноважений представник Біржі подає в ЕТС Біржі Заявки від імені та за рахунок відповідного учасника біржових торгів на продаж цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення, на спеціалізованому Аукціоні. З метою забезпечення грошових зобов’язань учасника біржових торгів у разі неможливості/затримки реалізації цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення, Біржа може також укладати Договори РЕПО, предметом яких є зазначені цінні папери, з визначеним Біржею переліком учасників біржових торгів та/або договори з Маркет-Мейкерами (такі договори можуть передбачати зобов’язання Маркет-мейкера придбати зазначені цінні папери за ціною, що не нижча, ніж Розрахункова вартість цінних паперів у Додатковому забезпеченні). У разі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань (на наступний Торговельний день, коли виникли такі зобов’язання, та пізніше) учасник біржових торгів сплачує Біржі (а Біржа – учаснику(ам) біржових торгів, перед якими виникли грошові зобов’язання) пеню в розмірі 0,1% від суми несвоєчасно виконаних грошових зобов’язань за кожний день прострочення, але не більше 10% суми таких зобов’язань. Кошти, що отримані внаслідок реалізації цінних паперів, що становлять Додаткове забезпечення, зараховуються на поточний рахунок Біржі в Головному управлінні НБУ в м. Києві та у Київській області, та переказуються Біржею на виконання зобов'язань таких учасників біржових торгів. Залишок коштів після виконання зобов’язань повертається Учаснику біржових торгів на його рахунок.

Слайд 7

Основна схема на ринку ОВДП НБУ (депозитарій державних ЦП) Банки та ТЦП (Зберігачі) Портфелі ОВДП Рахунок в ЦП для виконання біржових договорів Рахунок в ЦП для обліку додаткового забезпечення в ЦП Фондова біржа “Перспектива” ГУ НБУ по Києву і Київській області Поточний рахунок біржі Залишки коштів банків та ТЦП на рахунку біржі Ліміти банків та ТЦП в ЦП для торгів Розрахунковий грошовий ліміт Укладення договорів на біржі 1. Блокування цінних паперів (ЦП) на всю торговельну сесію 2. Грошові розрахунки за наслідками торговельної сесії на біржі по результатам неттінгу 3. Грошовий ліміт банку для участі в торгах = Розрахунковий грошовий ліміт банків для торгів (Вартість ЦП, що складають додаткове забезпечення в ЦП) + Залишки коштів банків на рахунку біржі в ГУ НБУ по Києву і Київській області. Банки та ТЦП (Зберігачі)

Слайд 8

Порядок оформлення додаткового забезпечення Порядок резервування цінних паперів в якості додаткового забезпечення в депозитарній системі регулюється Переліком депозитарних проводок за операціями з державними цінними паперами, оновлення якого затверджується НБУ та надсилається зберігачам цінних паперів. Наразі учасник біржових торгів отримує єдиний Грошовий (Розрахунковий грошовий) ліміт для торгів на фондовому ринку (а саме: на Ринку Заявок, Адресному ринку та Ринку РЕПО). Окремий порядок розрахунку параметрів доступу забезпечується тільки для Строкового ринку. На даному етапі розрахункова вартість цінних паперів, що складають додаткове забезпечення, автоматично зараховується до Розрахункового грошового ліміту для торгів на фондовому ринку. У разі, якщо учасник біржових торгів бажає використати додаткове забезпечення для участі в торгах на Строковому ринку, він має надіслати відповідне повідомлення на Біржу засобами Торгового терміналу BIT eTrade. Технічна реалізація взаємодії між депозитарієм НБУ та зберігачами (депозитарними установами) щодо обліку додаткового забезпечення ще знаходиться на стадії впровадження, але, зважаючи на попередню практику, вбачається, що зміни регламенту та розширення переліку депозитарних проводок не призведуть до необхідності зміни договорів між НБУ та зберігачами (депозитарними установами).

Слайд 9

Торговий термінал BIT eTrade У разі використання додаткового забезпечення в ЦП у віконці “Грошові ліміти” відображається сума Розрахункового грошового ліміту

Слайд 10

Порядок дисконтування додаткового забезпечення в цінних паперах Розрахункова вартість цінних паперів у Додатковому забезпеченні визначається Біржею відповідно до наступної методики: на першому етапі визначається справедлива (ринкова) вартість цінних паперів відповідно до наступних критеріїв (кожен наступний може бути застосований за відсутності попереднього): Біржовий курс/Поточна ціна/Ціна закриття/Ціна кращої (найбільшої) Заявки на купівлю/номінальна вартість з врахуванням накопиченого купонного доходу (для боргових цінних паперів) тощо; на другому етапі справедлива (ринкова) вартість цінних паперів зменшується (дисконтується) відповідно до наступних критеріїв покриття грошових зобов’язань (в межах Грошового/Розрахункового грошового ліміту): виду цінних паперів, їх емітента, терміну обігу (для боргових цінних паперів) та рівня ринкового Ризику; при цьому найменший дисконт застосовується до державних цінних паперів; на третьому етапі дисконтована справедлива (ринкова) вартість цінних паперів зменшується відповідно до поточного рівня усереднених ставок міжбанківських кредитів (на підставі ставки індексу KievPrime O/N, що відповідає депозитній ставці на 1 день). Порядок та результати визначення Розрахункової вартості цінних паперів у Додатковому забезпеченні затверджуються рішенням директора Біржі та оприлюднюються на Інтернет-сайті Біржі.

Слайд 11

Тарифи Послуга додаткового забезпечення дозволяє брокерам мінімізувати витрати на залучення фінансових ресурсів для участі в біржових торгах. Тариф за послугу (0,0015% від суми договору, але не менше 50 грн,) більш ніж лояльний, якщо порівняти його з існуючими процентними ставками із залучення ресурсів. Тарифи за послуги СКТ (відкриття та ведення рахунку в СКТ, обслуговування платіжного терміналу) опубліковані на сайті СКТ (rfs.in.ua).

Слайд 12

Дякуємо за увагу www.fbp.com.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка