X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи

Завантажити презентацію

Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи Київ 2011 © НІСД Олексій Молдован Завідувач сектору грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Образец подзаголовка

Слайд 2

© НІСД Бюджетна система Податкова система Місцеві фінанси Позабюджетні соціальні фонди Державний кредит Державний корпоративний сектор Сектор державних банків Реформи охоплюють ланки державних фінансів Поза увагою залишилися:

Слайд 3

Ключові завдання реформ Збільшення доходів бюджету. Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів. Формування сприятливого середовища для підприємницької діяльності. Посилення фінансової спроможності місцевих органів влади. Збалансування ланки позабюджетних соціальних фондів. Формування прогнозованої та економічно обґрунтованої боргової політики Збільшення доходів бюджету. Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів. Формування сприятливого середовища для підприємницької діяльності. Посилення фінансової спроможності місцевих органів влади. Збалансування ланки позабюджетних соціальних фондів. Формування прогнозованої та економічно обґрунтованої боргової політики © НІСД

Слайд 4

Реформа бюджетної системи © НІСД Досягнення 1. Впровадження програмно-цільового методу. 2. Запровадження середньострокового бюджетного прогнозування. 3. Підвищення оперативності управління бюджетними коштами. 4. Розширення можливості дефіцитного фінансування місцевих бюджетів. 5. Запровадження інструментів профіцитного фінансування бюджетних програм 6. Часткова децентралізація джерел. 7. Прийняття Закону України «Про здійснення державних закупівель». 8. Оптимізація кількості бюджетних програм та головних розпорядників бюджетних коштів. Недоліки Ігнорування норм Бюджетного кодексу. Відсутність ефективних змін в сфері витрачання бюджетних коштів на практиці. Неврегульованість фінансових потоків між державним бюджетом та державними позабюджетними фондами. Недостатня бюджетна децентралізація. Невирішеність питання щодо підвищення ефективності інвестиційних видатків бюджету.

Слайд 5

© НІСД Рис. 1. Надходження основних податків до зведеного бюджету України за 8 місяців 2011 року Реформа податкової системи

Слайд 6

Інструменти мобілізації додаткового обсягу податкових надходжень в 2011 році © НІСД 1. Підвищення ставок окремих податків (ренти за видобування газу, нафти та газового конденсату, акцизного податку, плати за землю); 2. Наведення порядку в сфері відшкодування ПДВ; 3. Перекриття схем звуження бази оподаткування податку на прибуток; 4. Активізації боротьби з ухилянням від сплати податків. 1. Переплати податків. 2. Затримка відшкодування ПДВ. 3. Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання зернових 4. Тиск на платників єдиного податку з метою «стимулювання» їх до переходу на загальну систему оподаткування 1. Покращення макроекономічної динаміки (зростання ВВП, доходів населення, прибутків корпоративного сектору, імпорту, внутрішнього товарообороту) 2. Високий показник реальної інфляції Законодавчі механізми Об'єктивні чинники Маніпуляції

Слайд 7

Переплати податків та заборгованість з відшкодування ПДВ © НІСД Рис. 2. Обсяги невідшкодованого ПДВ та надмірно сплачених податків до бюджету, млрд. грн

Слайд 8

Податковий тиск на економіку © НІСД

Слайд 9

Формування сприятливого фіскального простору 1. Зниження ставок основних податків. В 2014 році ставка ПДВ має знизитися до 17 %, а ставка податку на прибуток – до 16 %. В кінцевому підсумку в Україні будуть найбільш низькі номінальні ставки цих податків в Європі. 2. Скорочення кількості податків та зборів. Податковий кодекс України, зменшив кількість податків та зборів – замість 29 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів запроваджено відповідно 18 та 5 платежів. 3. Запровадження комплексу податкових пільг. Податковим кодексом України було запроваджено такі пільги: а) тимчасове звільнення окремих економічних операцій від сплати ПДВ; б) пільги в оподаткуванні прибутку підприємств; в) тимчасове звільнення від оподаткування прибутку для підприємств окремих галузей. г) «податкові канікули» на 5 років (з 1.04.2011 р. по 1.01.2016 р.) для малого бізнесу у вигляді нульової ставки податку на прибуток; д) тимчасове звільнення від сплати земельного податку: е) механізм прискореної амортизації виробничого обладнання. 4. Врахування у складі витрат сум, що пов’язані з ремонтом та поліпшенням основних засобів у тому числі орендованих; 5. Запровадження механізму автоматичного відшкодування ПДВ. © НІСД 1. Зниження ставок основних податків. В 2014 році ставка ПДВ має знизитися до 17 %, а ставка податку на прибуток – до 16 %. В кінцевому підсумку в Україні будуть найбільш низькі номінальні ставки цих податків в Європі. 2. Скорочення кількості податків та зборів. Податковий кодекс України, зменшив кількість податків та зборів – замість 29 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів запроваджено відповідно 18 та 5 платежів. 3. Запровадження комплексу податкових пільг. Податковим кодексом України було запроваджено такі пільги: а) тимчасове звільнення окремих економічних операцій від сплати ПДВ; б) пільги в оподаткуванні прибутку підприємств; в) тимчасове звільнення від оподаткування прибутку для підприємств окремих галузей. г) «податкові канікули» на 5 років (з 1.04.2011 р. по 1.01.2016 р.) для малого бізнесу у вигляді нульової ставки податку на прибуток; д) тимчасове звільнення від сплати земельного податку: е) механізм прискореної амортизації виробничого обладнання. 4. Врахування у складі витрат сум, що пов’язані з ремонтом та поліпшенням основних засобів у тому числі орендованих; 5. Запровадження механізму автоматичного відшкодування ПДВ.

Слайд 10

Стимулювання економічної активності © НІСД Преференція Обсяг ресурсу, млрд грн звільнення від сплати ПДВ окремих операцій 21,9 створення страхових резервів банківськими установами, що відносяться на витрати 11 зниження ставки податку на прибуток з 23 % до 21 % 4,3 звільнення від сплати ввізного мита згідно міжурядових угод про вільну торгівлю 3,2 урахування у складі витрат сум ремонтів та поліпшення основних засобів 2 механізм прискореної амортизації виробничого обладнання 2 запровадження нульової ставки оподаткування рентною платою додаткових обсягів видобування вуглеводнів із родовищ, що мають важковидобувні умови, або виснажені 1 «податкові канікули» для малого бізнесу у вигляді нульової ставки податку на прибуток 0,5 звільнення від сплати податку на прибуток підприємств окремих галузей 0,4 звільнення від сплати ввізного мита товарів, що використовуються для виробництва устаткування альтернативних джерел енергії 0,3

Слайд 11

Посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів © НІСД Досягнення 1. Розширення обсягу бюджетних коштів, що залишаються у розпорядженні місцевих органів влади (другий кошик). 2. Зміцнення бюджету розвитку. 3. Розширено дохідну базу м. Києва та м. Севастополя, АР Крим та обласних бюджетів. 4. Запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 5. Запровадження місцевих гарантій. 6. Розширено можливості залучення боргових ресурсів. 7. Сформовано правову базу для поширення ПЦМ на місцевому рівні. Недоліки Скорочення обсягу надходжень місцевих податків та зборів. Зростаюча залежність місцевих бюджетів від державного бюджету. Зростання обсягів видатків, що віднесені до зобов'язань місцевих бюджетів та не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Вкрай низька фіскальна ефективність податку на нерухоме майно.

Слайд 12

Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів, млрд грн © НІСД

Слайд 13

Стратегічні орієнтири наступного етапу реформ. Бюджетна система © НІСД підвищення ефективності та раціональності використання бюджетних коштів; розподіл державного бюджету на поточний та бюджет розвитку; структуризація загального фонду державного бюджету; продовження бюджетної децентралізації; впровадження системи збалансованих публічних фондів державних фінансів; перегляд механізмів перерозподілу загальнонаціональних податків.

Слайд 14

Стратегічні орієнтири наступного етапу реформ. Податкова система © НІСД В межах завдання підвищення фіскальної ефективності податкової системи: підвищення фіскальної ефективності оподаткування господарської діяльності, пов’язаної з експлуатацією природних ресурсів; розширення переліку корисних копалин, за видобування та реалізацію яких справляється рента; поглиблення прогресії податку на доходу фізичних осіб, відмови від зниження ставки ПДВ з 20 до 17 %; запровадження підвищеної ставки ПДВ в розмірі 23% на товари розкоші; підвищення ставок податку на нерухомість.

Слайд 15

Стратегічні орієнтири наступного етапу реформ. Бюджетна система © НІСД Щодо впровадження додаткових податкових стимулів пожвавлення інвестиційної діяльності запровадження стимулюючої моделі податку на прибуток; вдосконалення функціонування спеціальних правових режимів економічної діяльності; застосування комплексу податкових стимулів, спрямованих на заохочення інвестицій в пріоритетні галузі економіки.

Слайд 16

Дякую за увагу Дякую за увагу © НІСД

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка