X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Огляд правил економічної конкуренції в перспективі гармонізації законодавства України з правилами ЄС

Завантажити презентацію

Огляд правил економічної конкуренції в перспективі гармонізації законодавства України з правилами ЄС

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Огляд правил економічної конкуренції в перспективі гармонізації законодавства України з правилами ЄС Валентин Деревянкин Проект ЄС “Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель зі стандартами ЄС” Подана в презентації інформація та погляди, висловлені експертом, можуть не співпадати з думкою Європейської Комісії

Слайд 2

* Питання Структура законодавства та ключові концепції законодавства про захист економічної конкуренції ЄС/ Україна Інституційні аспекти захисту та розвитку конкуренції Міжнародне співробітництво та завдання гармонізації законодавства

Слайд 3

Конкурентна політика ЄС *

Слайд 4

* Загальна функція законодавства про захист конкуренції ЄС Захист інтересів споживачів Максимізація добробуту споживачів на основі функціонування єдиного ринку ЄС, УКРАЇНА Ефективність економіки на основі розвитку конкурентних відносин. (ефективного розміщення ресурсів та затрат на виробництво). Контроль на засадах рівності перед законом та пріоритету прав споживачів ( Ст. 3 Закону про АМКУ ) Тлумачення : Популізм захисту споживачів – пряме регулювання цін; Рівність замість ефективності (Microsoft) - захист конкурентів. Не існує єдиного підходу до визначення функції закону про захист конкуренції

Слайд 5

* Структура законодавства про захист економічної конкуренції України Конституція України (стаття 42, статті 13, 41, 92) Міжнародні договори України Стаття 51 Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС Закони: Господарський кодекс України (глава 3) та ЦКУ (ч. 5.стаття 13 ) Про захист економічної конкуренції, (*2210- ІІІ від 11.01.2001 Про Антимонопольний комітет України (*3659-ХІІ від 26.11.1993) Про захист від недобросовісної конкуренції (236/96 від 07.06.1996) Галузеві закони (Про природні монополії, Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , Про ліцензування певних видів господарської діяльності та інші) Постанови Кабінету Міністрів Нормативні акти АМКУ

Слайд 6

* Структура правил конкуренції ЄС Договір про функціонування ЄС (ДФЄС): Стаття 101 (колишня 81 ДЗЄС)–заборона щодо узгоджених дій Стаття 102 (колишня 82)– заборона зловживань домінуючим положенням Сатття 106 (86) – законні монополії і відповідальність держави Стаття 103 (ст. 83) – застосування правил до спеціальних та виключних прав субєктів господарювання Статті 107 -109 (ст.ст. 87 -89) положення щодо державної допомоги Регламенти Парламенту та Ради ЄС: (акти прямої дії) 1/2003 Модернізаційне, 139/ 2003 Контроль за концентрацією (злиттям) Директиви Ради ЄС (обов’язкові з огляду на результат) Рішення Судів ЄС ( розпосюдження на приватних осіб, тлумаченняч матеріальних норм ) Рішення Комісії Роз’яснення Європейської Комісії (необов’язковий, “адаптаційний” характер ) Настанови, рекомендації, опінії Комісії

Слайд 7

* Ключові концепції права економічної конкуренції Конкуренція ( процес чи стан) Відповідний товарний ринок ( параметри конкуренції) В ЄС - Повідомлення Комісії про визначення відповідного ринку С 372/5.1998 В Україні - Закон про захист конкуренції, Методика визначення монопольного домінуючого положення (49-р) від 05.03.2002 Домінування/монополія - ринкова влада Можливість пыдвищувати ціни (SSNIP -5-10%) Можливість усунути конкурентів Бар’єри для доступу на ринок/виходу з ринку Регуляторні, технологічні переваги, доступ до капіталу, загальна промислова потужність, вертикальна інтеграція Контроль Суб’єкт господарювання

Слайд 8

* Заброна (1) ДФЄС Стаття 101 (1) (колишня 81 ДЗЄС) За предметом - заборона “per se” Встановлення цін, обмеження виробництва чи реалізації продукції, розподіл ринків, встановлення цін подальшого продажу, заборона експорту За результатом - розслідування справи Сатття 101(3) Виключення за встановлених умов справедливої частини вигоди для споживачів Доктрина “de minimis” Закон про захист конкуренції Ст. 6 угоди, що призводять до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції Виключення за категоріями ст.7 (SMEs), ст. 8 (постачання та виикористання товарів – вертикальні угоди) ст 9. ( виключні ПІВ – ліцензійні угоди) Ст. 10 – виключення за результатами оцінки впливу на конкуренцію Виключення за дозволом АМКУ Стаття 7 , Типові вимоги для загального щвільнення (АМКУ -27р) Антиконкурентні узгоджені дії, картелі

Слайд 9

* Заброна (2) ДФЄС Стаття 102 Невичерпніий перелік прикладів : Експлуатаційні - встановлення несправедливих цін, умов договорів Антиконкурентні - дискримінація контрагентів, зв’язування товарів, Усунення конкурентів, обмеження виробництва, відмова поставки, хижацькі ціни, знижки Закон про захист конкуренції Ст. 13 (Невичерпніий перелік прикладів (7) Встановлення неконкурентних цін та умов реалізації товару Застосування різниці чи умов до рівнозначних угод Обмеження виробництва, ринків тахнічного розвитку Обумовлення угод додатковими зобоєязаннями не повєязаними із предметом договору Зловживання домінуючим (монопольним) становищем Домінування не є забороненим! Заборонено зловживати ринковою владою! Визначення домінуючого становища, ( ст. 12 Закону) Одноосібне \ колективне домінування ( ст. 12 Закону) Тягар доведення наявності значної конкуренції в залежності від частки ринку.

Слайд 10

* Заборона (3) Антиконкурентні дії органів влади ЄС Стаття 10, Недопущення порушення цілей Договору з боку держав-членів Поєднання статті 3(1.g не викривлена конкуренція ) зі ст. 10 , та 81 і 82 Стаття 86 Держави –члени несуть відповідальність за поведінку приватних осіб законно наділених спеціальними та виключними прав ами Закон про захист конкуренції Ст. 15 - недопущення дій органів влади що можуть усунути, обмежити чи спотворити конкуренцію Регуляторні бар’єри : Заборона чи перешкоджання підриємництву в тому числі створенню підприємств, виробництву, реалізації певних товарів Примушування вступу до асоціацій. об’єднань Економічні бар’єри Заборона не лише антиконкурентної поведініки приватних осіб, але й рішень державних органів. Підходи в ЄС та ва Україні є різними, проте спрямованість на захист від порушень з боку держави є подібною.

Слайд 11

* Заборона (4) Державна допомога ДФЄС Статті 107-109 Критерії державної допомоги кумулятивно): Надається за рахунок державних ресурсів у будь-якій формі; викривляє або може викривити конкуренцію Надає переваги певним підприємствам або певним видам діяльності Впливає на торгівлю між державам-членами ЄС Закон про захист конкуренції Ст. 1 5 (ч 2) забороняє надання підприємствам або їх групам пільг чи інших переваг, що ставлять їх у привелійоване становище і призводить до усунення, обмеження чи спотворення конкуренції Концепція реформування системи державної допомоги Моніторинг та контроль державної допомоги є самостійною галуззю законодавства ЄС у сфері конкурентної політики та єдиного ринку. Із заборони існують численні винятки (горизонтальна , регіональна, специфічні галузі)

Слайд 12

* Контроль за економічною концентрацією (злиттям компаній) Регламент про злиття ЄС 139/2004 Категорії концентрації Злиття (приєднання) Набуття контролю (одноособового чи групового) Спільні підприємства Пороги для подання заяви Обсяг реалізації всіх учасників - 5мрд. кожного принаймні з двох - більше 250 млн., за виключенням, якщо у них 2\3 реалізації в одній країні Концентрація є нормальним економічним процесом (немає заборони). Протиправним є неподання заяви на отримання згоди АМКУ для певних угод

Слайд 13

* Заборона (5) Недобросовісна конкуренція Спеціальне регулювання на рівні ЄС відсутнє Захист прав в приватно -правовому порядку Директива 2005/29 Конвергенція політики захисту конуренції, розвитку чесної торгівлі та захисту споживачів Закон про захист від недобросовіної конкуренції Категорії Неправомірне використання ділової репутації ( Глава 2) Досягення неправомірних переваг (Глава 3) Збирання, розголошення використання комерційної таємниці (Глава 4) Подвійна мета – захист приватних інтересів конкурентів та економічних інтересів споживачів , як ринкового фактору. Ознака – порушення правил, торгових та чесних звичаїв у господарській діяльності Негатив ний результат – змішування споживачами продукції різних виробників

Слайд 14

* Інституції ЄС Європейський Парламент та Рада Міністрів (Ст. ст. 83, 308 ДЗЄС.) Приймають Регламенти, якими встановлюються загальнообовєязкові матеріальні і процесуальні правові норми ( правила конкуренції) Європейська Комісія (Директорат з питань конкуренції – DG COMP) Формує конкурентну політику Аналізує умови внутрішнього ринку та міжнародної торгівлі Проводить розслідування порушень правил конкуренції Застосовує законодавство ЄС (разом з національними відомствами та судами) в системі EСN Загальний Суд ЄС (колишній Суд Першої Інстанції) Розгляд всіх справ про порушення правил конкуренції ЄС (незаконність рішень Комісії) Суд Справедливості ЄС: Апеляції на рішення Суду Першої Інстанції та виключна компетенція щодо тлумачення норм матеріального права ЄС.

Слайд 15

* Міжнародні організації UNCTAD – Конференція з торгівлі та розвитку ООН www.unctad.org OECD - ОЕСР www.oecd.org ICN - Міжнародна мережа конкуренційних відомств www.internationalcompetitionnetwork.org ECN – Європейска мережа конкуренційних відомств http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html МСАП СОТ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка