X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління

Завантажити презентацію

Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ на тему: “Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління”

Слайд 2

Початок ХХІ ст. характеризується значними концептуальними змінами в управлінні організаціями. Все більшої актуальності набуває вартісно-орієнтований підходдо управління підприємством. Це пов’язано з тим, що постійно відбуваються зміни в світовій економіці, поширюється глобалізація та, у зв’язку з цим, розробляються нові методи та підходи до управління підприємством.

Слайд 3

Вартісно-орієнтоване управління – це підхід менеджменту, який забезпечує послідовне управління вартістю корпорації (зазвичай: максимізація акціонерної вартості) А. Раппапорт. Вперше, в роки незалежності, термін «вартісно-орієнтоване управління» застосував Д. Мактаггарт у своїй книзі «Імператив вартості», написаній у 1994 р. Він представив підхід до вартісно-орієнтованого управління, який би нейтралізував недоліки класичного підходу до управління. Починаючи з принципу, що грошові потоки управляють вартістю, він показав, як створити єдине завдання для менеджменту, що дозволить максимізувати акціонерну вартість та встановить взаємозв'язок між стратегією, організацією компанії і її вартістю на ринках капіталу.  

Слайд 4

У процесі оцінювання функціональної та економічної ефективності діяльності вартісно-орієнтованого підприємства важливо пам’ятати, що, якщо розподіл і використання його ресурсів будуть аналогічні конкурентам, то таке підприємство може мати проблеми з зростанням вартості, а отже, і з підвищенням ефективності вартісно-орієнтованого управління. Сутність вартісно-орієнтованого підходу полягає в тому, що, всі зусилля управління спрямовуються на забезпечення зростання ринкової вартості компанії і її акцій, тобто всі аналітичні методи та прийоми менеджменту повинні допомогти підприємству максимізувати свою вартість, будуючи процес ухвалення управлінських рішень на ключових чинниках її створення.

Слайд 5

Вартісно-орієнтоване управління складається з трьох основних компонентів: Процес створення вартості Управління заради вартості Вимірювання вартості

Слайд 6

Три основні складові ефективності вартісно-орієнтованого управління підприємством: соціальна ефективність (характеризує відношення рівня життя до обсягу споживання цінностей і благ), дослідження якої дає можливість оцінити взаємовідносини та зв’язки між складовими систем управління підприємством та зовнішнім середовищем (рівень задоволення потреб споживачів, соціальна відповідальність); ресурсна (або організаційна) ефективність (характеризує відношення обсягу діяльності підприємств до величини його ресурсів); фінансова ефективності (характеризує насамперед прибуток, дохід на одну акцію) Загальна ефективність = Соціальна + Ресурсна + Фінансова управління підприємством ефективність ефективність ефективність

Слайд 7

Для комплексної оцінки ефективності вартісно-орієнтованого управління підприємства доцільно розрізняти три основних види ефективності: Ціннісну (відношення цілей підприємства до потреб, ідеалів і цінностей сфер впливу та суспільства загалом). Результативну (відношення досягнутого результату до намічених у процесі управління підприємством цілей). Витратну (відношення досягнутих результатів до витрат, понесених для досягнення цього результату). Ціннісна ефективність Результативна ефективність Витратна ефективність Виділені види ефективності управління підприємством забезпечують єдність таких функцій управління, як планування, мотивування, організування, контролювання і регулювання.

Слайд 8

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка