X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантажити презентацію

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Слайд 2

План. Технологічні способи виробництва Еволюційні і революційні форми науково-технічного прогресу Відтворення та теорія економічного зростання. Типи економічного зростання. Сучасний тип економічного зростання та його нова якість. Темпи економічного зростання, їх проблема. Фактори економічного зростання Поняття економічної циклічності Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва і її практичне значення Проблеми інтенсифікації економіки. Екологічні проблеми і шляхи їх подолання

Слайд 3

Розвиток людства постійно супроводжувався вдосконаленням матеріального виробництва. Взаємовідносини всіх елементів продуктивних сил характеризувалися безперервним розвитком як організації самого виробництва, так і його технологій. Основою технологій є стан засобів праці. Відповідно до природи матеріалів, з яких виготовляли засоби виробництва, первинні періоди людського розвитку поділялися на: кам’яний, бронзовий та залізний вік. Розвиток виробництва, безперечно, тягне за собою розвиток суспільства: первіснообщинний лад із його простим товарним виробництвом змінюється рабовласницьким із вираженим поділом праці, який переходить у феодальний, де науково-технічний розвиток призводить до появи машин, а це в свою чергу спричиняє загальне товарне виробництво і перехід до капіталізму із вираженою ринковою економікою. Як в первіснообщинному так і в феодальному періоді переважав екстенсивний шлях розвитку суспільства, а в капіталістичному - інтенсивний. Техніка була ручною і досить примітивною. Результати праці, особливо аграрного сектора визначались часто природними силами, дуже сильно залежали від погоди, природних катаклізмів тощо. Потреби суспільства зростали, і праця ставала дедалі виснажливішою. Така невідповідність потреб і можливостей довго тривати не могла. Всезростаючі потреби суспільства, поява класу капіталістів з їх жадобою до наживи, конкуренції та збагачення створювали підґрунтя для появи нових технологій, нових форм організації праці, виробництва, підприємництва. Виникло крупне машинне виробництво, яке зумовило значне підвищення продуктивності праці і підняло на вищий щабель розвиток продуктивних сил. Технологічні способи виробництва

Слайд 4

Вдосконалення засобів праці впродовж віків відбувалось разом із набуттям людиною знань та вмінь, що забезпечувало розвиток науки та техніки.Наука – це сфера розумової людської діяльності, спрямована на вироблення і теоретичну систематизацію об’єктивних знань про дійсність. 2. Еволюційні і революційні форми науково-технічного прогресу

Слайд 5

Іншими словами можна сказати, що наука – це розумова людська діяльність, спрямована на здобуття нових знань про дійсність. Наука – це духовний продукт загального людського розвитку, суспільний інтелект. Кожна окрема людина знає мізер, а людство знає все. Сьогодні наука є окремою продуктивною силою, яка має певні особливості: на першому місці опинились теоретичні знання; у більшості галузей наука є початковою стадією виробництва; безперервний процес наукового перетворення виробництва; розвиток науки є основою переходу до інтенсифікації виробництва; наука забезпечує безперервне оновлення технологій. Завдяки науці сьогодні з’являються принципово нові технології, які породжують принципово нові товари, що здатні задовольнити всезростаюче населення Землі у продуктах харчування, предметах широкого вжитку, засобах зв’язку та пересування. Досягнення фундаментальної науки дозволили створити матеріали із властивостями, які не притаманні ні одному виду живої природи та які в стані значно ефективніше замінити природні речовини тощо.

Слайд 6

Об’єднання науки і техніки відбулося лише на початку ХІХ століття, коли завершилась перша промислова революція і крупне машинне виробництво з’явилось завдяки науковим розробкам. Саме завдяки науці Бенджамін Франклін у 1760 році запропонував громовідвід, Іван Ползунов у 1765 році зробив першу парову машину, Роберт Фултон у 1803 році збудував підводний човен, Луї – Жак Дагер у 1839році зробив фотоапарат, першу обчислювальну машину з програмним керуванням створив Чарльз Беббедж у 1833, Микола Кибальчич у 1881році запропонував креслення космічної ракети, у 1895 році Олександр Попов подарував нам радіо, брати Уїлбер та Орвілл Райт у 1903 році створили перший літак, а в 1910 – Гліб Котельников – перший шовковий парашут. Можна було б і далі перелічувати ці чудові винаходи, але і з цих декількох зрозуміло, який великий стрибок людства вперед напередодні третього тисячоліття започаткували в минулих двох століттях.

Слайд 7

Науково-технічний прогрес супроводжує всю історію розвитку людства. Вдосконалення засобів виробництва, ускладнення технологій, підвищення продуктивності праці – все це результати науково-технічного прогресу. .

Слайд 8

Виробництво матеріальних і духовних благ є незамінною умовою існування суспільства, тому питання рівня і якості життя цікавить населення будь-якої країни. Поняття рівня і якості життя охоплює всі види людських потреб: і матеріальні, і духовні, і соціальні. На першому місці стоїть, звичайно, задоволення матеріальних потреб – це продукти харчування, одяг, житло, умови праці та ін. Рівень культурного розвитку людини залежить від ступеня задоволення духовних потреб: отримання освіти, медичного обслуговування, вивчення мистецтва, морального вдосконалення. І на кінець, прогрес цивілізації виражається в розширенні соціальних потреб. Це може забезпечити лише процес безперервного виробництва – відтворення розглядається не як окремий акт, а як постійне повторення процесу виробництва. Типологія відтворення є досить різноманітною і багатокритеріальною. Найвживаніші два критерії: 1) характер використання ресурсів отриманих доходів; 2) якісна характеристика факторів виробництва. Відповідно до першого розрізняють три види відтворення просте, розширене та звужене. 3. Відтворення та теорія економічного зростання. Типи економічного зростання. Сучасний тип економічного зростання та його нова якість

Слайд 9

Просте відтворення – це повторення процесу виробництва в попередніх масштабах, тому що весь отриманий дохід спрямовується на кінцеве споживання. Розширене відтворення - це повторення процесу виробництва в більших масштабах, так як частина отриманого доходу використовується для придбання додаткових ресурсів, за рахунок яких виробництво відновлюється в більших розмірах.

Слайд 10

Індекс продукції промисловості – це показник, який обчислюється на підставі даних підприємств про вартість даної продукції у порівняльних цінах. Індекси промислової продукції за тривалі періоди обчислюються ланцюговим методом, тобто шляхом перемноження між собою індексів до попереднього року за необхідний період. Однак в історії людства все-таки переважає розширене відтворення. В результаті його передусім збільшується реальний ВНП, національний дохід і підвищується продуктивність праці. Таким чином, ми підійшли до поняття “економічне зростання”.. Кінцевою метою економічного зростання є споживання, підвищення рівня життя. Економічне зростання відображає збільшення кількості створених за певний проміжок часу товарів і послуг. Існує три типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний та змішаний. При екстенсивному типі економічного зростання відбувається ріст національного продукту за рахунок кількісного приросту всіх елементів продуктивних сил при незмінному рівні технічної основи виробництва. При інтенсивному типі економічного зростання збільшення маcштабів випуску продукції досягається якісним вдосконаленням продуктивних сил, а саме – використанням більш вдосконалених факторів виробництва і технологій. Основою інтенсифікації завжди є науково-технічний прогрес. Результатом інтенсифікації є не тільки збільшення обсягу виробництва продукції, але і її якості.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка