X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Молочна галузь

Завантажити презентацію

Молочна галузь

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ірина Кобута, кандидат економічних наук ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 2

Вступ до Світової організації торгівлі трансформація торговельного режиму; покращення доступу до українського ринку молока та молочних продуктів; зниження ставок імпортних тарифів та їх зв’язування; скасування кількісних обмежень для торгівлі; надання національного режиму аналогічним імпортним товарам; трансформаційні зміни у політиці підтримки виробників та обмеження граничного рівня підтримки сільськогосподарських виробників; скасування прихованих нетарифних обмежень для імпорту у вигляді санітарно-ветеринарних заходів та вимог національних стандартів. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 3

Рівень діючих ставок імпортного мита 0401-0405 „Молоко та молочні продукти” ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 4

Цінова різниця по вершковому маслу (код 0405101900) Ціна на кордоні Польщі (FOB), USD/t 3310 Доставка до кордону України, USD/t 125 Ціна на кордоні України, USD/t 3435 Імпортний тариф діючий у % 53% Імпортний тариф після вступу до СОТ, % 10% Ціна імпорту після сплати мита, USD/t 3778 Ціна імпорту після сплати мита, грн/т (1 USD=5,05 грн) 19078 Ціна імпортного товару з ПДВ 22894 Доставка до оптової торгівлі або роздрібної торгівлі, грн/т 600 Роздрібна націнка (5%), грн./т 1174 Роздрібна ціна імпорту, грн/т 24668 Роздрібна ціна вітчизняного товару 17500 Цінова різниця,грн/т +7168 Для розрахунку використовувалися дані Державного комітету статистики Польщі щодо вартості та обсягів експорту з Польщі до Німеччини ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 5

“Країни-члени СОТ не будуть зберігати будь-яких заходів (ТАКІ, ЯК КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ, ВИБІРКОВЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, ЗМІНЮВАНІ ЗБОРИ, МІНІМАЛЬНІ ІМПОРТНІ ЦІНИ ТОЩО), які вимагається пере-творити на звичайні мита, або вдаватися до таких заходів, окрім випадків, коли інше передбачено у Статті 5 та Додатку 5 Стаття 4.2 Угоди про сільське господарство: ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 6

Стаття XI ГАТТ 1994 1. Ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків, чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-якою стороною щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території будь-якої іншої сторони, або щодо експорту чи продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якої іншої сторони. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 7

Стаття III ГАТТ Національний режим щодо внутрішнього оподаткування та регулювання 1. Сторони визначають, що внутрішні податки й інші внутрішні збори та закони, правила та вимоги, які стосуються внутрішнього продажу, пропозиції до продажу, купівлі, транспортування, розподілу чи використання товарів, а також правила внутрішнього кількісного регулювання, які встановлюють вимоги щодо змішування, переробки чи використання товарів у певних кількостях чи пропорціях, не повинні застосовуватися до імпортних чи вітчизняних товарів таким чином, щоб створювати захист для вітчизняного виробництва. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 8

2. Товари, які походять з території будь-якої сторони, імпортовані на територію будь-якої іншої сторони, не повинні підпадати, прямо чи опосередковано, під внутрішні податки та інші внутрішні збори будь-якого роду, які перевищують податки та збори, що прямо чи опосередковано застосовуються до аналогічних вітчизняних товарів. Більш того, жодна сторона не повинна бідь-яким іншим чином застосовувати внутрішні податки чи інші внутрішні збори до імпортованих чи вітчизняних товарів таким чином, щоб це суперечило принципам, викладеним у параграфі 1. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 9

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників” не враховує вимог статті III ГАТТ. Згідно Статті 81.2. цього Закону операції з продажу сільськогосподарським підприємством сільськогосподар-ської продукції здійснюється за ставкою 9 відсотків від вартості проданих товарів сільського господарства, тоді як імпортована аналогічна сільськогосподарська продукцію підпадає під оподаткування ПДВ за ставкою 20%. При цій ситуації імпортний сільськогосподарський товар, крім сплати імпортного мита, митних зборів та інших бар’єрів на кордоні, оподатковується за вищою ставкою ПДВ, ніж аналогічний товар вітчизняного виробництва. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 10

Стаття IІІ.5 ГАТТ Жодна із сторін не повинна встановлювати чи зберігати будь-яке внутрішнє кількісне регулювання стосовно змішування, пере-робки або використання товарів у виз-начених кількостях або пропорціях, яке вимагає, безпосередньо або опосеред-ковано, щоб будь-яка визначена кількість або частка будь-якого товару, який є предметом регулювання, була вітчиз-няного походження ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 11

ВНУТРІШНЯ ПІДТРИМКА ЛЮБІ БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ, ЯК І ДОХОДИ, ВІД ОТРИМАННЯ ЯКИХ УРЯД ВІДМОВИВСЯ НА КОРИСТЬ ВИРОБНИКІВ. ВНУТРІШНЯ ПІДТРИМКА БУЛА ПОДІЛЕНА НА ДВІ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ. ПІДТРИМКА, ЯКА Є ПРЕДМЕТОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО СКОРОЧЕННЮ, ТА ПІДТРИМКА, ЯКА ЗВІЛЬНЕНА ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО СКОРО-ЧЕННЮ. СУМА ВСІХ ЗАХОДІВ ПІДТРИМКИ, ЯКА ПРЕДМЕТОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО СКОРОЧЕННЮ, МАЄ НАЗВУ СУКУПНИЙ ВИМІР ПІДТРИМКИ (СВП). ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 12

ПЕРЕГОВОРНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ СТОСОВНО ВНУТРІШНЬОЇ ПІДТРИМКИ БАЗОВИЙ ПЕРІОД - 1994-1996 РОКИ. СВП БАЗОВОГО ПЕРІОДУ - 1,14 МЛРД. ДОЛ. США. РІВЕНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИГЛЯДІ СВП НЕ МОЖНА СПРИЙМАТИ ЯК НЕЗМІННУ ВЕЛИЧИНУ, БО ЦЕЙ РІВЕНЬ МОЖЕ ЗМЕНШИТИСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕГОВОРІВ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО СВП ВИЗНАЧАЄ ЛИШЕ ВЕРХНІЙ РІВЕНЬ, ЯКИЙ НЕ МОЖНА ПЕРЕВИЩУВАТИ, І НЕ Є ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ КРАЇНИ ПО РЕАЛЬНОМУ НАДАН-НЮ ТАКОЇ ПІДТРИМКИ. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 13

ВНУТРІШНЯ ПІДТРИМКА Внутрішня підтримка, яка включається до СВП, має назву “жовта скринька” і розглядається як та, що справляє викривлюючий ефект на торгівлю. Ця підтримка, незважаючи на їх вплив на виробництво і торгівлю продукцією аграрного сектору, є дозволеним інструментом підтримки, якщо вона зафіксована у зобов’язаннях по СВП і не виходить за встановлені межі. Зобов’язання відносно програм “жовтої скриньки”: Розвинуті країни - зменшення підтримки на 20% протягом 6 років Країни, що розвиваються, - зменшення підтримки на 13% протягом 10 років. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 14

Можливий рівень субсидування виробників молока в Україні на умовах de minimis із “жовтої скриньки” Вартість валового виробництва молока у поточному році, млн. грн - 10720 Мінімальний рівень de minimis - 5% Розмір субсидування, млн. грн - 536 ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 15

Пропозиції Нового Доха-Раунду переговорів зменшення СВП на 60% за 5 років (для окремих товарів СВП не повинен перевищувати рівня 1999-2001 років) зменшення 5-відсоткового рівня De minimis на 0.5 % щорічно за період 5 років до 2,5%. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 16

Закон України “Про молоко та молочну продукцію” Стаття 16 Закону України “Про молоко та молочну продукцію” передбачає фі-нансування підтримки експорту молоч-них продуктів. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 17

ЕКСПОРТНІ СУБСИДІЇ До експортних субсидій, які підпадають під зобов'язання щодо їх зменшення, належать: прямі субсидії, які залежать від показників експорту; продаж на експорт державою або уповноваженим на це органом власних запасів сільськогосподарської продукції за ціною нижчою ніж та, що встановлюється на аналогічний товар у разі продажу його на внутрішньому ринку; виплати при експортуванні певної сільськогосподарської продукції, які фінансуються за підтримки держави, у тому числі виплати, які фінансуються за рахунок надходжень від податків, зборів, що справляються із сільськогосподарської продукції, з якої виробляється експортний товар; субсидії на скорочення витрат, пов'язаних з експортуванням сільськогосподарської продукції (крім широкодоступних послуг із сприяння експорту та консультаційних послуг), у тому числі витрат на підвищення якості продукції, переробку, завантаження, вивантаження, міжнародні перевезення та фрахт; пільгові порівняно з перевезеннями на внутрішньому ринку транспортні або фрахтові тарифи для експортних поставок; субсидії на сільськогосподарську продукцію, які залежать від її включення до переліку товарів, що виробляються на експорт. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 18

Вступ до ЄС можливість отримання додаткового субсидій вироб-никами молока зі Спільного бюджету ЄС; квотування виробництва молока (поставок на переробку та прямих продаж), визначення довідко-вого поголів’я та для виплати дотацій; високий захист внутрішнього ринку від третіх країн (тарифні квоти, специфічні ставки імпортних мит); усунення всіх торгових бар’єрів на спільному євро-пейському ринку, розширення ринків збуту; підвищення цін реалізації молока та молочних про-дуктів; стимулювання експорту через виплату експортних субсидій. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 19

Режим квотування виробництва залишається до 2015 року Поступове зниження інтервенційних цін, яке компенсується збільшенням прямих платежів та додатковими квотами: на вершкове масло – по 7% у 2004, 2005 та 2006 рр. та 4% у 2007 на СЗМ - 5% у 2004 р., 5% у 2005 р., 5% у 2006 р. Компенсаційні платежі, виробникам молока включаючи додаткові виплати, будуть становити в середньому на 1 тонну молока 23,65 євро у 2005 році та 35,5 євро з 2006 року при цільовій ціні 292 євро в 2005/06 МР та 275 євро в 2006/07 МР Додаткові виплати поділяються на преміальні виплати та погектарні виплати на постійні пасовища (максимум 350 євро на 1 га у 2005 р. та наступні роки). Загальна сума додаткових виплат збільшується майже у 3 рази – з 303 млн. євро у 2005 р. до 903 млн. євро в 2007 р. Останні реформи підтримки молочного сектору в ЄС ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 20

Фінальні обсяги квот на молоко для країн-нових членів ЄС, тис. т ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 21

Експортні субсидії на молочні продукти в ЄС в 2002/03 маркетинговому році ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 22

Категорії вимог безпеки та якості продукції при імпорті до ЄС Загальні вимоги (відносно санітарних умов, маркування та реклами продуктів продовольства) Вимоги щодо матеріалів, що дозволені для контакту з продукцією при певних умовах або заборона на їх використання (наприклад, хлорвініла) Контроль залишків медикаментів та інших речовин у продуктах продовольства (максимальний вміст залишків ветеринарних препаратів, заборона певних речовин, що мають гормональну дію) Стандарти безпеки продовольства для третіх країн-імпортерів повинні бути еквівалентними по вимогам, що містяться у відповідному законодавстві ЄС Контроль імпорту відносно „губчастої енцефалопатії” (BSE). Ветеринарна сертифікація Практика списків третіх країн та установ, яким дозволено експорт продуктів тваринного походження до Європейського Союзу. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 23

Директива Ради ЄС 92/46 ЕЕС Санітарні вимоги до живих тварин Гігієнічні умови утримання у господарствах Гігієна при збиранні молока, гігієнічні вимоги до транспорту при збиранні, гігієна працівників Стандарти, які потрібно дотримуватися при збиранні сирого молока з господарств виробників для переробки (вміст соматичних клітин та бактерій) Вимоги до ветеринарних служб та переробних підприємств Вимоги для виробництва термічнообробленого молока та молочних продуктів Мікробіологічні критерії для молочних продуктів Умови відносно пакування та маркування Вимоги при зберіганні та транспортуванні молочних продуктів Обов’язки та завдання довідкової лабораторії ЄС з гігієни ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 24

Якісні показники сирого молока ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 25

Середній вміст жиру та білку у коров’ячему молоці в деяких країнах світу ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Слайд 26

Вступ до ЄС для молочного сектору України вимагає: Концентрації молочних корів на підприємствах та господарствах Концентрації переробних підприємств молочної індустрії Підвищення продуктивності корів (надоїв) та продуктивності праці на переробних підприємствах Термінового покращення гігієнічної якості сирого молока у відповідності з вимогами ЄС. ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка