X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні"

Завантажити презентацію

"Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні учениці 10-А класу сзш №26 міста Києва Пекаревої Вікторії

Слайд 2

У повітрі метали містяться в сполу-ках у вигляді часточок пилу, у воді – у розчинених в ній солях. У земній корі у самородному та зв’язаному вигляді. Метали у природі Са Аl Fe Na K Mg O Si Найбільший відсоток припа-дає на Алюміній – 8,4%, а далі по низхідній: Феруму – 5,0%, Кальцію – 3,6%, Натрію – 2,8%, Калію – 2,6%, Магнію – 2,1%. У вільному стані в земній корі є лише малоактивні метали Аu Ag Cu Pt Os Ir Ru Rh Pd Hg

Слайд 3

Руди Природні мінеральні утворення, з яких технологічно можливо й економічно доцільно добувати метали Оксидні Fe2O3 - Гематит Al2O3•nH2O - Боксит MnO2 - Піролюзит TiO2 - Рутил Сульфідні PbS – Галеніт ZnS - Сфалерит Cu2S - Халькозин MoS - Молібденіт Хлоридні NaCl - Галіт KCl - Сильвін KCl∙MgCl2∙6H2O – Карналіт Карбонатні CaCO3 - Кальцит CaMg(CO3)2 - Доломіт FeCO3 - Сидерит MgCO3 - Магнезит

Слайд 4

Металічні руди основна сировина металургії, галузі промисловості, що виробляє метали Руди чорних і легуючих металів ( Fe, Mn, Cr, Ti, V, Ni, Co, W, Mo, Zr, Ta, Nb). Руди кольорових металів (Cu, Pb, Zn, Sn, Hg, Sb, As). Руди легких металів (Al, Mg, Li, Be) Руди рідкісних і розсіяних металів (In, Cd, Se, Te, Ga, Tl, Sc, Cs, Ge, Rb і ін.). Руди благородних металів (Au, Ag, Pt). Руди радіоактивних металів (Ra, Th, U).

Слайд 5

(!) 94% усіх виплавлених металів належить чорній металургії МЕТАЛУРГІЯ – галузь промисловості, основою якої є добування металів Виробництво чавуну, сталі, сплавів на основі заліза Добування кольорових та інших металів Кольорова Чорна

Слайд 6

Суть усіх методів добування металів – відновлення металічного елемента. +n e- 0 Ме + n → Me За способом відновлення металу розрізняють галузі металургії Електрометалургія область металургії, що охоплює промислові способи отримання металів і сплавів за допо- могою електричного струму Виробництво алюмінію і інших кольорових металів Гідрометалургія видобування металів з руд, концентратів і відходів виро-бництва за допомогою водних розчинів певних речовин Отримання урану, алюмінію, золота, цинку Пірометалургія сукупність металургійних процесів, що протікають при високих температурах Виробництво чавуну, сталі, свинцю, міді, цинку

Слайд 7

Пірометалургія Металотермія Порошкова металургія кокс, активні метали Відновники чадний газ і водень розплавлений стан Утворення металічний порошок Гідрометалургія Відновники більш активні метали Zn, Fe, Al І стадія: Вилужування – процес переводу вилучених металів у розчин ІІ стадія: Очищення розчинів вилужування від домішок ІІІ стадія: Осадження металів з очищених розчинів Електрометалургія Розчини солей Електроліз Розплави хлоридів Метали середньої й Лужні та лужноземельні невисокої активності метали

Слайд 8

В Україні історично сформувалися і досі існують три основні райони чорної металургії: Донецький (13 заводів) Приазовський (5 заводів) Придніпровський (14 заводів) Загальні запаси залізних руд України становлять 27,4 млрд тонн, що становить 22% розвіданих запасів у країнах СНД Кольорова металургія є менш розвинутою галуззю в Україні порівняно з чорною. Є 2 райони: У 1997 р. на кольорову металургію припадало 1,5% всієї промислової продукції України. Донецький Придніпровський Орієнтуються переважно на паливо і споживача, на родовища залізних і марганцевих руд, воду Дніпра. Провідними галузями кольорової металургії України є алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова, ртутна, феронікелева.

Слайд 9

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка