X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Концепція контролінгу в управлінні підприємством

Завантажити презентацію

Концепція контролінгу в управлінні підприємством

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація курсової есе на тему: «Концепція контролінгу в управлінні підприємством» Виконала: студентка 4 курсу група ЕЕП-405 Білай О.В.

Слайд 2

Контролінг є принципово новою концепцією в управлінні підприємством, яка здатна забезпечити підтримку управління підприємством та його ефективний розвиток шляхом формування об'єктивної інформації про витрати та доходи. Так, Е. Майєр розуміє його, як систему забезпечення діяльності підприємства у двох аспектах: короткотерміновому (оптимізація прибутку) і в довготерміновому (зберігання та підтримка гармонійних відносин і взаємозв'язків певного підприємства із зовнішнім середовищем – природною, соціальною, господарською сферами). Р. Манн характеризує контролінг, як систему регулювання витрат і результатів діяльності, що допомагає в досягненні мети підприємства та дає змогу уникнути несподіванок (коли економіці підприємства загрожує небезпека), що потребує гарантії заходів для протидії. З погляду

Слайд 3

Основними причинами, що сприяли виникненню та розвитку системи контролінгу, можна вважати такі: необхідність стратегічного планування як основної передумови забезпечення конкурентноспроможності підприємства; ускладнення систем управління; підвищення нестабільності зовнішнього середовища; необхідність інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень.

Слайд 4

За цільовим спрямуванням розрізняють стратегічний та оперативний контролінг. Стратегічний контролінг спрямований на ефективне використання наявних ресурсів і можливостей з метою формування потенціалу для майбутньої діяльності в перспективі. На відміну від стратегічного, оперативний контролінг зосереджений на досягнення кількісних цілей і орієнтований на короткотерміновий результат, що суттєво відрізняє його інструментарій і методики.. Елементами оперативного контролінгу є планування, облік, аналіз відхилень і коригування планів, моніторинг, розроблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень

Слайд 5

Мета контролінгу полягає у забезпеченні ефективного довгострокового функціонування підприємства в умовах динамічного середовища. Основними завданнями системи контролінгу є: координація управлінського процесу, інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, створення і підтримка діяльності корпоративної інформаційної системи, забезпечення рентабельності управлінського процесу, управлінський і фінансовий облік.

Слайд 6

Контролінг як система управління виконує такі функції: Встановлення короткострокових і довгострокових цілей Планування Аналітична функція Обліково-контрольна функція Розробка методології прийняття управлінських рішень Інформаційно-сервісна функція

Слайд 7

Управління результативністю на підприємстві має таку послідовність: встановлення конкретних цілей діяльності підприємства та узгодження їх з працівниками; 2) розроблення планів та визначення засобів їх досягнення; 3) систематичний контроль, оцінювання роботи і результатів; 4) порівняння отриманих результатів з поставленими цілями, регулювання та визначення коригуючих заходів для досягнення запланованих результатів.

Слайд 8

Системи показників для оцінки ефективності діяльності Збалансована система Д. Нортона і Р. Каплана трансформує стратегію в завдання й показники, що згруповані за чотирма різними напрямками, такими як фінанси, клієнти, внутрішній бізнес-процес, навчання й підвищення кваліфікації. Щодо моделі Л. Мейсела, то в ній визначається чотири перспективи, на основі яких повинна бути оцінена діяльність фірми. На відміну від моделі Нортона-Каплана, замість перспективи навчання й росту Л. Мейсел у своїй моделі використовує перспективу людських ресурсів. Піраміда ефективності, запропонована К. Макнейром, Р. Ланчем і К. Кроссом, передбачає те, що основною концепцією є зв’язок корпоративної стратегії, орієнтованої на клієнтів, з фінансовими показниками, доповненими декількома ключовими якісними (нефінансовими) показниками. К. Адамс і П. Робертс розробили модель ЕРРМ (Effective Progress and Performance Measurement). У цій моделі увага приділяється таким напрямкам діяльності, як обслуговування клієнтів і ринків, удосконалення внутрішніх процесів (підвищення ефективності й рентабельності), управління змінами і стратегією, власність і свобода дій.

Слайд 9

Інструментарій контролінгу можна поділити на дві великі групи: перша – за періодом дії (стратегічний, оперативний); друга – за фазами циклу контролінгу. Контролінг за періодом дії Оперативний Стратегічний Розрахунок виробничого результату на короткостроковий період. Оптимізація обсягів партій продукції. Аналіз вузьких місць ABC-аналіз Ступінчастий аналіз сум покриття Метод розрахунку сум покриття Маржинальнийаналіз Аналіз точки беззбитковості Коефіцієнт фінансовоїміцностя Інструментарій логістики Лінійне програмування Планування завантаження потужностей Визначення показників ефективності по підрозділам Інвестиційні розрахунки Ціноутворення Бенчмаркінг SWOT-аналіз PEST-аналіз Аналіз конкурентних переваг за Портером Аналіз кривої здатності до навчання Аналіз потенціалу Аналіз життєвого циклу Аналіз ланцюга доставки Функціональна калькуляція витрат Аналіз чутливості Аналіз сценаріїв Аналіз відхилень Портфельний аналіз Функціонально-вартісний аналіз(ФВА) Розрахунок повних витрат Побудова сценаріїв Сіткове планування Лінійне програмування Фінансове планування Аналіз стратегічного позиціонування Аналіз факторів затрат Аналіз логістичних ланцюгів

Слайд 10

Інструментарій контролінгу за фазами циклу №п/п Фаза циклу Інструментарій 1 Облік і аудит Показники управлінського обліку Функціональна калькуляція витрат Розрахунок повних витрат Калькуляція проектів і продукції Облік витрат за місцем виникнення Аналіз витрат і результатів 2 Планування Бенчмаркінг GAP-аналіз SWOT-аналіз ABC-аналіз Аналіз конкурентних переваг за Портером Аналіз сценаріїв Аналіз відхилень Портфельний аналіз Аналіз вузьких місць Аналіз та оптимізація обсягу замовлень Ступінчастий аналіз сум покриття Маржинальний аналіз Аналіз точки беззбитковості Методи аналізу інвестиційних проектів Методи розрахунку комісійних винагород Аналіз знижок Аналіз напрямів збуту Аналіз поставок Планування цінності капіталу Планування виробничого результату Інструментарій логістики Сіткове планування Лінійне програмування 3 Моніторинг Система раннього попередження GAP-аналіз SWOT-аналіз Аналіз конкурентних переваг за Портером Аналіз життєвого циклу Аналіз якості обслуговування Аналіз чутливості Ціноутворення 4 Контроль Контролі відповідності фактичних показників плановим Аналіз витрат за центрами обліку та звітності Аналіз припустимих витрат Аналіз цінності капіталу Визначення показників ефективності за підрозділами

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка