X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Світові тенденції в державному управлінні

Завантажити презентацію

Світові тенденції в державному управлінні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Світові тенденції в державному управлінні Проф. Леслі Пал, факультет державного управління Карлетонського університету

Слайд 2

Всесвітня революція в державному управлінні Які джерела цих змін? Які їх головні характеристики та концепції? Які існують проблеми та дискусії? Наскільки придатні ці ідеї для України?

Слайд 3

Джерела змін Неоконсервативні уряди у вісімдесяті роки - Сполучені Штати, Великобританія, Нова Зеландія, Австралія. Кінець холодної війни. Фінансова криза в західних країнах.

Слайд 4

З публікації ОЕСР (1995 р.) Країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку переживають глибокі структурні зміни. Все більша відкритість світової економіки посилює конкуренцію на міжнародному ринку та висвітлює взаємозалежність державного та приватного секторів. Громадський попит стає все більш різноманітним та вибагливим,а здатність урядів розв’язувати складні суспільні проблеми ставиться під сумнів. Політичне середовище характеризується великою неспокійністю, непевністю та все швидшими змінами. Тим часом великий зовнішній борг та фінансовий дисбаланс обмежують простір для маневру, що його мають уряди. У цьому контексті традиційні урядові структури та методи управління стають дедалі менш ефективними. Щоб захистити саму здатність урядів керувати та виконувати інші функції, необхідні радикальні зміни. (ОЕСР. Державне управління в перехідний період. 1995)

Слайд 5

Світовий банк Держава у світі, що змінюється (1997 р.): Світовий банк підкреслив важливість ефективного державного управління для сталого економічного розвитку Підвищення добробуту людей вимагає збільшення ефективності роботи держави, тобто її здатності ефективно виконувати та сприяти виконанню колективних дій. На цьому основоположному твердженні базується стратегія того, як зробити будь-яку державу більш надійним та ефективним партнером у справі розвитку країни...

Слайд 6

SIGMA Сприяє ефективному державному управлінню в країнах Центральної та Східної Європи. Програма PHARE, розроблена OEСР та ЄС. PHARE та SIGMA працюють для одних і тих самих країн: Албанії, Боснії-Герцеговини, Болгарії, Чехії, Естонії, колишньої югославської республіки Македонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Словенії.

Слайд 7

Теорія державного управління Найбільш підприємливі уряди підтримують конкуренцію між надавачами послуг. Вони дають владу громадянам, передаючи контрольні функції від бюрократії самій громаді. Вони вимірюють ефективність своєї роботи не витраченими зусиллями, а досягнутими результатами. Вони керуються своїми цілями - своїм завданням, а не своїми власними правилами та нормативними актами. Вони вважають своїх клієнтів замовниками та пропонують їм вибір - між школами, між освітніми програмами, між варіантами житла. Вони попереджують проблеми, не чекаючи, поки вони з’являться, а не просто пропонують свої послуги, коли проблеми вже є. Вони спрямовують свої зусилля на те, щоб заробляти гроші, а не просто витрачати. Вони децентралізують владу, впроваджуючи активну громадську участь в управлінні державою. Вони віддають перевагу ринковим механізмам перед бюрократичними. І вони прагнуть не просто керувати, а каталізувати роботу всіх секторів - державного, приватного та дрбровільного - щоб розв’язати проблеми, які стоять перед ними. (Осборн та Геблер, 1992, ст. 19-20)

Слайд 8

Теорія державного управління - основні ідеї Давати владу громадянам Вимірювати ефективність роботи результатами Керуватися цілями, а не правилами Працювати для замовників Заробляти гроші, а не витрачати Децентралізувати владу Застосовувати ринкові механізми, а не бюрократичні Каталізувати роботу всіх секторів

Слайд 9

Організаційні моделі: бюрократична проти постбюрократичної Бюрократична Служить інтересам організацій Служить правилам Спрямована на збереження стану речей Орієнтована на процес Централізована Керується бюджетом Постбюрократична Служить інтересам громадян Служить людям Спрямована на зміни Орієнтована на результат Децентралізована Керується державними доходами

Слайд 10

Всесвітня революція в державному управлінні ШІСТЬ ГОЛОВНИХ ОЗНАК Продуктивність. Як уряд може надавати більше послуг, маючи менше податкових надходжень? Перехід на ринкові принципи. До яких ринкових стимулів може вдатися уряд, щоб викоренити патологічну бюрократію? Орієнтація на надання послуг. Як поліпшити контакт влади з громадянами? Дональд Кеттл. Всесвітня революція в державному управлінні. 2000 р.

Слайд 11

Всесвітня революція в державному управлінні (продовження) ШІСТЬ ГОЛОВНИХ ОЗНАК (ПРОДОВЖЕННЯ) Децентралізація. Як зробити урядові програми більш гнучкими та ефективними? Розробка та проведення політики. Як збільшити здатність уряду розробляти та здійснювати політику? Відповідальність за результати роботи. Як підвищити здатність уряду досягати обіцяних результатів? Дональд Кеттл. Всесвітня революція в державному управлінні. 2000 р.

Слайд 12

США: оновлення уряду Співпрацюючи з федеральними органами влади та сторонніми партнерами, Національне товариство сприяння оновленню уряду працює в кількох напрямках, які принесуть результати до 1 січня 2001 р. Основними цілями є: надавати послуги найвищої якості; збільшити можливості електронного доступу до урядової інформації; досягати таких результатів роботи, яких жодний орган не може досягти, працюючи один; зробити оновлення невід’ємною частиною роботи уряду. Надання послуг найвищої якості Досягти задоволення клієнтів послугами, що їх надає федеральний уряд, не меншого чи навіть більшого, ніж для послуг, які надає приватний сектор, за оцінкою Американського індексу задоволення клієнтів (АІЗК). Електронний доступ до урядової інформації Розробити систему, яка на 2003 р. дозволяла б американцям мати доступ до всієї урядової інформації та вирішувати всі важливі справи через комп’тер.

Слайд 13

Великобританія: якість послуг понад усе Ми вважаємо, що всі послуги, які надає уряд, як на центральному, так і на місцевому рівні, повинні бути зразком якості послуг та включати звіт про виконання, враховувати думку клієнтів та залучати їх до процесу виконання та включати ефективні заходи для виправлення становища у разі потреби… Ми хочемо мати програму, яка б керувалася потребами клієнтів, програму, цілі якої поділяли б усі працівники, особливо безпосередні виконавці. Це має бути програма, заснована на справжньому партнерстві, як між клієнтами та надавачами послуг, так і між різними підрозділами влади. (Секретаріат кабінету міністрів Великобританії. 1998 р.) Програма стороннього дослідження стандартів надання послуг.

Слайд 14

Збільшення ефективності влади (Канада) Модернізація системи надання послуг Створення системи надання послуг, спрямованої на задоволення потреб громадян (розподіл або об’єднання послуг, реформа регулятивного середовища з метою посилення контролю над рівнем видатків та підвищення стандартів надання послуг, відшкодування видатків, де це можливо, завдяки платним послугам). Створення альтернативної системи надання послуг (використання спеціалізованих організацій, передача програм надання послуг іншим організаціям, комерціалізація або приватизація цих програм). Співпраця (з іншими рівнями влади або з приватним сектором). Влада та стратегічне управління Роль стратегічного управління в роботі міністерства фінансів (менше жорсткого контролю за роботою підрозділів, більше стратегічного управління). Контроль та регулювання портфелю активів (більша узгодженість роботи різних міністерств, відомств та програм). Відповідальність, якісне обслуговування та зв’язок з парламентом та громадянами Модернізація функції регулювання (розробка методів ведення фінансових операцій та бухгалтерії, схожих на методи роботи приватного сектору). Більша відповідальність перед парламентом (повніша та більш зрозуміла звітність про роботу уряду). Якісне обслуговування та управління роботою (розробка та публікація стандартів надання послуг, відомчих оглядів).

Слайд 15

Альтернативні системи надання послуг: канадський підхід Уряди, які запроваджують альтернативні системи надання послуг, прагнуть обрати найкращі методи виконання програм, дій, послуг та функцій, які дозволяли б досягати цілей, що стоять перед урядом, але при цьому робили б надання послуг більш задовільним для клієнтів, раціональнішим та менш дорогим. Цього можна досягти багатьма способами, серед яких: заснування більш ділових та орієнтованих на надання послуг спеціалізованих організацій та інших гнучких схем надання послуг; створення нових форм співпраці між урядовими структурамии, таких як спільне надання адміністративних послуг на місцевому рівні; організація компаній, зареєстрованих у Великобританії; співпраця з іншими рівнями влади, а також приватним та добровільним секторами; передання обов’язків виконання програм та функцій уряду регіонам; комерціалізація функцій уряду з метою збільшення ефективності його роботи та захисту суспільних інтересів; приватизація урядових програм та функцій, які вже не відповідають цілям публічної політики. (Публікація міністерства фінансів Канади. 1996 р.)

Слайд 16

Шляхи реструктуризації функцій уряду Спеціалізовані організації (наприклад, паспортний стіл). Гнучкі схеми надання послуг (наприклад, канадські центри послуг у діловій сфері). Співпраця (наприклад, з аеропортами). Комерціалізація (“Нав-Кан” -- неприбуткова корпорація).

Слайд 17

Ефект реформи державного сектору (Див. вгорі)

Слайд 18

Додаткові поняття Державне управління. Мережі. Соціальний капітал. Безперервна освіта. Цінності та етичні норми державного сектору. Здатність до розробки та проведення політики. Стратегічне управління.

Слайд 19

Передумови реформи державного управління Ефективне державне управління -- здатність до ефективного управління, кваліфіковані кадри, чіткі та зрозумілі закони, боротьба з корупцією. Ефективна юридична система: закони, що захищають право власності; система контрактів; закони про банкрутство; права людини. Ефективна фінансова система: фінансові установи та контроль. Ефективна соціальна система: піклування про хворих та людей похилого віку Джеймс Вольфенсон

Слайд 20

Проблеми на шляху реформи державного управління Реформа вимагає політичного керівництва. Покладання на партнерів та громадянське суспільство створює взаємозалежність. Децентралізація та передача функцій державного управління нижчим рівням влади вимагає від них здатності виконувати ці функції. Проблеми координації функцій влади Розробка показників для оцінки ефективності роботи та результатів.

Слайд 21

Можливість застосування в Україні Проекти реформування державного сектору в країнах, що входять до програми SIGMA, відобразили деякі глобальні принципи: децентралізація та розвиток міського самоврядування (Угорщина та Чехія); комісія з проведення реформи (Угорщина). Як застосувати цей досвід в Україні? Делегація Світового банку для сприяння інституційній реформі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика