X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тенденції регіонального розвитку та інструменти регіональної політики в Україні

Завантажити презентацію

Тенденції регіонального розвитку та інструменти регіональної політики в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Тенденції регіонального розвитку та інструменти регіональної політики в Україні Володимир Миколайович ВАКУЛЕНКО

Слайд 2

Тенденції регіонального розвитку в Україні регіони в Україні поступово перетворюються на основних суб’єктів реалізації соціально-економічних програм розвитку, програм у сфері охорони здоров’я, освіти, культури тощо; спостерігається зростання валового регіонального продукту в регіонах; активізується діяльність регіональних комітетів реформ та громадських рад; реалізуються інфраструктурні проекти, здійснюється розробка та впровадження національних проектів. Разом з тим спостерігається: зростаючий дефіцит природних, матеріальних, економічних та інших ресурсів; складна екологічна ситуація в окремих регіонах; посилення внутрішніх регіональних проблем (надмірні диспропорції, структурні проблеми виробничої сфери, посилення депресивності, низька міжрегіональна співпраця в регіонах) *

Слайд 3

Європейські пріоритети розвитку до 2020 року Стратегія “Європа 2020” Фактори зростання: Інтелектуальне (розумне) зростання: розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях; Стале зростання: створення економіки, що базується на доцільному (ефективному) використанні ресурсів, екології, та конкуренції; Всебічне зростання: підвищення рівня зайнятості населення, досягнення соціальної і територіальної згоди. *

Слайд 4

* Зміна пріоритетів державної регіональної політики має наступні цілі: перехід від політики підтримки до політики стимулювання розвитку регіонів; створення умов для сталого розвитку регіонів, сприяння гармонізації структури господарства регіону; зниження та поступове усунення суттєвих розбіжностей між регіонами у рівні життя населення, надання громадянам країни рівних соціальних можливостей; інноваційний розвиток; розвиток людського капіталу; запобігання створенню нових кризових територій; підвищення ефективності використання ресурсів; забезпечення прямої зацікавленості, відповідальності та самостійності регіональної спільноти як суб’єкта територіального розвитку.

Слайд 5

* НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Законодавче регулювання регіонального розвитку Концепція державної регіональної політики (схвалена Указом Президента України 25 травня 2001 року №341/2001) Про стимулювання розвитку регіонів (Закон України від 8 вересня 2005 року N 2850-IV) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена постановою КМУ від 21 липня 2006 р. N 1001) Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними (постанова КМУ від 24 червня 2006 р. N 860) Інші нормативно-правові акти. Необхідно законодавчо врегулювати: Основні засади державної регіональної політики (принципи, підходи, інструменти); Інституційно-правове забезпечення регіонального розвитку; Реформування адміністративно-територіального устрою; Міжрегіональне та міжмуніципальне співробітництво; Запровадження нових інструментів регіонального розвитку тощо.

Слайд 6

* Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку України до 2015 року (для довідки) Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу Забезпечення розвитку людських ресурсів Розвиток міжрегіонального співробітництва Створення інституціональних умов для регіонального розвитку

Слайд 7

Удосконалення стратегічних напрямів регіонального розвитку та формування нової Стратегії 2020 Передумови: провести моніторинг та оцінювання реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року та на цій основі розробити рекомендації щодо вдосконалення державної політики регіонального розвитку; виробити систему індикаторів регіонального розвитку; чітко визначити механізми та інструменти реалізації визначених стратегічних завдань; розробити процедуру узгодження пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року та регіональних стратегій розвитку, інших стратегічних документів. *

Слайд 8

* Економічний розвиток регіону повинен спрямовуватися на: підтримку всіх форм бізнесу, його розширення та заохочення владою, неурядовими організаціями та приватним сектором; формування нових інституцій, які сприяють економічному зростанню на відповідній території; сприяння диверсифікації виробництва та розвиток альтернативних галузей; удосконалення існуючих потужностей для вироблення нових видів інноваційної продукції; формування нових регіональних ринків.

Слайд 9

* Економічний розвиток регіону досягається за рахунок Заохочення підприємництва; Ефективного використання місцевих ресурсів; Створення нових робочих місць; Розширення податкової бази для збільшення надходжень до місцевого бюджету; Запровадження нових методів та інструментів регулювання регіонального розвитку з боку місцевих органів влади. Особливість регіонального економічного розвитку полягає у використанні потенціалу державних і місцевих людських, інституційних, фінансових та матеріальних ресурсів.

Слайд 10

Сучасні механізми та інструменти регіонального розвитку Інвестиції у людський розвиток Формування регіональних інноваційних систем (формування мережі інноваційної інфраструктури, взаємодія суб’єктів інноваційної діяльності і політики, державна і регіональна підтримка інновацій) Кластери і мережі Проекти регіонального/місцевого розвитку Публічно-приватне партнерство Міжмуніципальне і міжрегіональне співробітництво Розвиток місцевого самоврядування та стимулювання самоорганізації у вирішенні питань місцевого значення Територіальний маркетинг і брендінг Підготовка управлінських і підприємницьких кадрів *

Слайд 11

Дякую за увагу! *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика