X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Концепція удосконалення перинатальної допомоги

Завантажити презентацію

Концепція удосконалення перинатальної допомоги

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Головне управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Заступник начальника головного управління Качур О.Ю.

Слайд 2

Проблемні питання в системі надання медичної допомоги жінкам і дітям Демографічна ситуація: незадовільний стан здоров’я жінок і дітей; низький індекс репродуктив- ного здоров’я населення; зниження народжуваності; депопуляція населення 2

Слайд 3

Мета Проекту: зниження рівня материнської та малюкової смертності Механізм: забезпечення населення доступною висококваліфікованою допомогою шляхом концентрації матеріально-технічних і кадрових ресурсів у мережі перинатальних центрів Операційні цілі 3

Слайд 4

ОЦ № 1 Реорганізація системи надання перинатальної допомоги 1. Аудит (зовнішній, внутрішній). 2. Розмежування за рівнями надання медичної допомоги. 3. Створення дійової вертикалі управління. 4. Закриття малопотужних пологових відділень. Завдання 4

Слайд 5

Підсумки діяльності неонатальних центрів у містах області Макіївка; 10,3 Торез; 6,7 Маріуполь; 10,6 Краматорск; 8,3 Донецьк; 9,0 Горлівка; 6,7 Область 11,8 5

Слайд 6

Нормативне забезпечення n n n 6

Слайд 7

Третинний рівень Оптимізація ресурсів високоспеціалізованої перинатальної допомоги ДРЦОМД Медико-генетичний центр Донецький національний медичний університет Обласна дитяча лікарня Виїзні лікарсько- консультативні бригади Виїзні лікарсько- консультативні бригади 7

Слайд 8

Аудит відповідності міжнародним стандартам 8

Слайд 9

Існуюча організація надання неонатальної допомоги Вторинний рівень Пологові відділення (ЦМЛ, ЦРЛ) Пологові будинки Неонатальні регіональні центри Жіночі консультації (ЦМЛ, ЦРЛ, МЛ) 9

Слайд 10

ЦПМСД Вторинний рівень Первинний рівень Консультативно- діагностичний центр Жіночі консультації Розмежування надання перинатальної допомоги Пологові відділення Пологові будинки Перинатальні регіональні центри Виїзні лікарсько- консультативні бригади 10

Слайд 11

Обґрунтування закриття малопотужних пологових відділень Оптимізація мережі та ресурсів Старобешевський район Дебальцеве Кіровське Авдіївка В.-Новоселківський район Олександрівський район кількість пологів 240; малюкова смертність 15,1; неонатолог за сумісництвом, відсутність цілодобового поста анестезіолога; дефіцит акушер-гінекологів кількість пологів 154; малюкова смертність 9,9; неонатолог за сумісництвом, відсутність цілодобового поста анестезіолога; дефіцит акушер-гінекологів кількість пологів 255; материнська смертність 1 кількість пологів 302; малюкова смертність 25,1; дефіцит акушер-гінекологів кількість пологів 210; малюкова смертність 8,3; відсутність неонатолога; кількість пологів 119; материнська смертність 1; відсутність неонатолога; дефіцит акушер-гінекологів 11

Слайд 12

Обласний перинатальний центр Мережа перинатальних центрів ОПЦ ОПЦ Малопотужні пологові відділення 12

Слайд 13

ОЦ № 2 Зміна механізмів фінансування Переведення фінансування перинатальних центрів на обласний рівень. 2. Перехід до програмно-цільового методу фінансування перинатальної служби. 3. Залучення інвестицій. Завдання 13

Слайд 14

Орієнтовна структура джерел фінансування із залученням інвестиційних коштів Державний бюджет 15,7 млн. грн. 14

Слайд 15

ОЦ № 3 Підвищення якості та доступності медичної допомоги Впровадження протоколів і стандартів надання перинатальної допомоги на усіх рівнях. 2. Застосування нових прогресивних технологій при наданні допомоги жінкам і дітям. 3. Покращення матеріально-технічного оснащення перинатальних центрів, придбання медичного обладнання відповідно до міжнародного рівня. 4. Організація роботи виїзних лікарсько-консультативних бригад. Завдання 15

Слайд 16

ОЦ № 4 Вирішення кадрового забезпечення служби надання допомоги дітям і матерям Раціональне використання наявних кадрових ресурсів – перерозподіл функціональних обов’язків “лікар-медична сестра”. 2. Безперервність навчання медичного персоналу акушерсько- гінекологічної служби (цикли перепідготовки, підвищення кваліфікації, навчання на “робочому місці”, виїзні семінари). 3. Збільшення державного замовлення. 4. Підвищення мотивації до якісної роботи, у т.ч. поліпшення умов праці, забезпечення гідним житлом тощо. Завдання 16

Слайд 17

ОЦ № 5 Мотивація населення до здорового способу життя Активне проведення роз’яснювальної санітарно- просвітницької роботи з популяризації здорового способу життя з широким використанням ресурсів ЗМІ, у т.ч. сайтів. 2. Проведення проф. оглядів і своєчасне виявлення захворю- вань у школярів, студентів, працюючих; організація оздоровлення вагітних і підлітків. 3. Розроблення системи стимулів до ведення здорового способу життя. 4. Організація та проведення тематичних циклів з питань здорового способу життя та збереження здоров’я у навчальних закладах. Завдання 17

Слайд 18

Обласний регіональний перинатальний центр 7 регіональних перинатальних центрів 2011-2013 роки І етап ІІ етап ІІІ етап 2011 2012 2013 Створення обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства Створення регіональних перинатальних центрів ІІ рівня м. Донецьк (ЦМКЛ №№ 3, 6) м. Горлівка (ТМО “Сім’я і здоров’я”), м. Краматорськ (ЦМЛ №2), м. Красноармійськ (ЦРЛ) Створення регіональних перинатальних центрів ІІ рівня в м. Макіївка (ЦМЛ № 3), м. Маріуполь (пологовий будинок № 1) Етапи реалізації Проекту 18

Слайд 19

План-графік створення ОПЦ на 2011 рік 19

Слайд 20

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ДРЦОМД)

Слайд 21

Операційні цілі ОЦ № 3 Підвищення якості та доступ- ності медичної допомоги ОЦ № 5 Мотивація населення до здоро- вого способу життя ОЦ № 4 Вирішення кадрового забезпе- чення служби надання допомоги дітям і матерям ОЦ № 1 Реорганізація системи надання перинатальної допомоги Підготовка відповідних фахівців. Застосування дистанційних форм навчання. 3. Цикли підвищення кваліфікації на базі обласного перинатального центру та виїзні. 4. Підготовка фахівців на робочому місці. 5. Перепідготовка фахівців шляхом спеціалізації. Розробка системи стимулів до здорового способу життя (“стимул +”, “стимул –”) Завдання Науковий супровід реформи надання перинатальної допомоги Наукове обґрунтування реорганізації системи перинатальної допомоги шляхом створення мережі перинаталь- них центрів з урахуванням матеріально- технічних та кадрових ресурсів, кваліфікації персоналу, потоків пацієнтів, території обслуговування та закриття малопотужних пологових стаціонарів Створення науково-обґрунтованої системи управління перинатальної допомоги в області з урахуванням рівнів надання медичної допомоги. Розробка системи моніторингу та оцінки результатів впровадження Проекту «Нове життя» 20

Слайд 22

Очікувані результати впровадження Проекту демографічні економічні соціальні - зниження рівня малюкової смертності на 20%; зниження рівня материнської смертності на 10%; зниження дитячої інвалідності; зниження ранньої неонатальної смертності; зниження рівня перинатальної смертності до 8 на 1000 новонарод- жених збільшення чисельності працездатного населення; вивільнення місцевих та державних коштів, що використовувалися на утримання малопотужних відділень; покращення умов і матеріально-технічного стану закладів, що надають допомогу матерям та дітям; оптимізація терміну перебу- вання на стаціонарному ліжку породіль і ново- народжених покращення якості та доступності пери- натальної допомоги населенню; підвищення престиж- ності праці медичних працівників; покращення репро- дуктивного здоров‘я населення

Слайд 23

Прогноз індикаторів впровадження Проекту малюкова смертність материнська смертність хвороби репродуктивної системи підлітків інвалідність дітей -10,0% -1,7% -26,5% -0,2% 21

Слайд 24

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне