X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фінансова звітність загального призначення та податкова звітність

Завантажити презентацію

Фінансова звітність загального призначення та податкова звітність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Навчальна програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту модуль 22 Фінансова звітність загального призначення та податкова звітність Стефано Маркезе віце-президент ЄФБ з питань оподаткування голова Робочої групи ЄФБ з питань прямого оподактування

Слайд 2

Структура презентації Підходи, використовувані в різних країнах-членах ЄС Питання взаємозалежності між податковим та бухгалтерським обліком в ЄС Вплив впровадження МСФЗ Можливі рішення

Слайд 3

Питання взаємозалежності податкового та бухгалтерського обліку Зв’язок між бухгалтерським та податковим обліком в різних країн ЄС В минулому загальною тенденцією була залежність бухгалтерського обліку від податкового

Слайд 4

Взаємозалежність податкового та бухгалтерського обліку За результатами дослідження ЄФБ сьогодні існують три види взаємовідносин між бухгалтерським та податковим обліком: Незалежність або низька залежність (наприклад, Данія, Нідерланди) Залежність податкового обліку від бухгалтерського або “зворотна залежність” (більшість країн, наприклад, Австрія, Бельгія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Великобританія) Залежність бухгалтерського обліку від податкового (наприклад, Греція)

Слайд 5

Незалежність податкового обліку від бухгалтерського Бухгалтерський облік відокремлений від податкового обліку Розрахунок бази оподаткування без прив'язки до фінансового результату Потреба в системі правил для розрахунку бази оподаткування Потреба в узгодженні обох результатів

Слайд 6

Залежність податкового обліку від бухгалтерського Фінансовий результат як точка відліку для розрахунку бази оподаткування Додатні та від'ємні коригування фінансового результату Потреба в системі правил для коригувань Ризик “податкового забруднення” фінансового обліку

Слайд 7

Питання, пов'язані з МСФЗ Спільні стандарти бухгалтерського обліку (МСФЗ); Спільні стандарти аудиту (МСА). Але НЕМАЄ спільних стандартів податкового обліку На сьогодні НЕМАЄ податкової консолідації груп компаній на рівні ЄС (лише Австрія, Данія, Італія найновіші моделі). На рівні ЄС: складності в минулому в досягненні гармонізації бази оподаткування

Слайд 8

Питання, пов'язані з безпосередньою прив'язкою до МСФЗ Не всі МСФЗ відповідають принципам податкового обліку МСФЗ розвиваються та змінюються (зміни до МСБО/МСФЗ та нові МСФЗ)

Слайд 9

Питання, пов'язані з безпосередньою прив'язкою до МСФЗ МСФЗ Податковий облік Орієнтовані на інвестора Виконання обов'язкових вимог Максимізація прибутку Мінімізація прибутку Справедлива вартість Оподатковуються лише реалізовані прибутки та збитки Превалювання суті над формою (наприклад: МСБО 17: орендовані об'єкти капіталізуються як активи) Іноді превалює форма (наприклад, капіталізуються виключно власні об'єкти)

Слайд 10

Як узгодити податковий облік з обліком за МСФЗ? Рішення 1: база оподаткування на основі МСФЗ Починають з чистого прибутку згідно фінансової звітності, тобто згідно МСФЗ Його коригують за податковими правилами для потреб оподаткування (база оподаткування) Необхідність створення системи податкових коригувань

Слайд 11

Проблеми рішення 1 Важко управляти: потрібно забагато коригувань Ризик податкового забруднення звітності на основі МСФЗ Потреба в постійному та безпосередньому оновленні правил коригування згідно змін в МСФЗ

Слайд 12

Рішення 2: повна незалежність бази оподаткування від звітності за МСФЗ (Стабільний) звід правил для розрахунку бази оподаткування Немає прив'язки до фінансової звітності (наприклад, витрати, які дозволяється вираховувати, навіть якщо вони не включаються до звіту про прибутки та збитки) Немає впливу змін в МСФЗ Потреба в окремому наборі записів для активі та зобов'язань

Слайд 13

Податковий баланс Активи та пасиви оцінюються за податковою вартістю (зазвичай, первісна вартість мінус нарахована амортизація) Оподатковувані прибутки та збитки на капітал розраховуються, беручи до уваги податкову оцінку Різниці між податковою та бухгалтерською оцінкою активів та пасивів є базою нарахування очікуваних або відстрочених податків в обліку за МСФЗ як активів та зобов'язань

Слайд 14

Питання оподаткування дивідендів Необхідно запобігати розподіленню прибутку (звільнення “де факто”) без належного оподаткування пов'язаного доходу: Проект системи оподаткування дивідендів зважає на те, що доход, який розподіляється у вигляді дивідендів, вже оподатковувався.

Слайд 15

Рішення Розрахунок (валової) різниці між власним капіталом за оцінкою МСФЗ та податковою оцінкою (податковий баланс) Відрахування з цієї різниці відстрочених податків в обліку за МСФЗ (чиста різниця) Правило, за яким в разі розподілу такої чистої різниці податок на прибуток стягується з розподіленої суми

Слайд 16

Висновки Тенденція від залежності між податковим та бухгалтерським обліком до їхньої незалежності Різна оцінка активів та пасивів (податковий баланс) Заходи для запобігання розподілу неоподаткованого прибутку Стабільність податкової системи Спільна база оподаткування (CCCTB) розв'яже багато проблем та, імовірно, будуватиметься на цих принципах

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка