X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ефективність діяльності некомерційних організацій

Завантажити презентацію

Ефективність діяльності некомерційних організацій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ефективність діяльності некомерційних організацій Олена Ніжельська Сєвєродонецька агенція розвитку громади

Слайд 2

РЕСУРСИ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕС ЕФЕКТИВНИЙ - дієвий, що дає ефект, який призводить до потрібних результатів (тлумачні словники Ушакова та Ожегова) ЕФЕКТИВНІСТЬ - відносний ефект, який визначається як відношення ефекту (результату) до витрат (ресурсів), який забезпечив його отримання (економічний словник) Економічна ефективність = Результат / Витрати Ефективність досягнення мети = Результат / Мета

Слайд 3

Некомерційний сектор покликаний реалізовувати соціальні, культурні, благодійні цілі Некомерційний сектор відіграє важливу роль у ринковій економіці Будь-яку сферу економіки можна вважати «виробничою» - вона займається створенням різного роду благ: матеріальних або нематеріальних Під виробництвом нематеріальних благ розуміється процес створення духовних, інтелектуальних, культурних та інших цінностей СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ В ході економічної діяльності створюються приватні та суспільні блага

Слайд 4

КЛАСИФІКАЦІЯ БЛАГ Приватні блага Суспільні блага Повністю суспільніблага Частково суспільні блага Визначення Товари (роботи, послуги), що задовольняють індивідуальний попит Товари (роботи, послуги), що задовольняють суспільні потреби. Повністю суспільні блага створюються на основі виключно суспільних потреб (дорога, вуличне освітлення) Товари (роботи, послуги), що задовольняють суспільні потреби. Частково суспільні блага створюються з урахуванням індивідуального попиту (освіта, охорона здоров'я) Економічнівластивості індивідуальність споживання вигода для того, хто їх використовує обмеженість товарів (робіт, послуг) "виключення" тих, хто не може платити за блага їх можна споживати необмежено при споживанні групою витрати на них дорівнюють витратам при споживанні індивідом збіг індивідуального і сукупного попиту індивіди уникають виплачувати грошову компенсацію за споживання суспільних благ користь належить не тільки індивіду, але і суспільству в цілому частково діє принцип "виключення" результат споживання веде до підвищення якості життя результат сильно відкладений у часі Створення благ На основі ринкових механізмів з допомогою комерційного сектора При ринковій економіці покладають на державу. Можуть створюватися НГО. Менш привабливі для комерційного сектора. Можуть створюватися НГО. Міра цінності Гроші Вартість ресурсів, які суспільство готове заплатити за їх створення Механізм вимірювання цінності Ринкове ціноутворення - готовність громадян заплатити за продукт ту чи іншу ціну Політична підтримка. Громадяни платять податки. Громадяни обирають політиків, які беруть на себе зобов'язання спрямувати податки на створення певних суспільних благ Підтримка громадянами створення суспільних благ шляхом благодійної діяльності (жертвуючи свої кошти і час)

Слайд 5

Цінність продукту = цінність приватних благ + цінність суспільних благ Цінність продукту НДО Цінність приватних благ Цінність суспільних благ реалізаціятоварів(робіт,послуг) членськівнески спонсорськівнески державнісубсидії гранти благодійнівнески(пожертвування) волонтерськапраця

Слайд 6

Рівень виробництва суспільних благ в НДО можна оцінити за допомогою Соціального індексу (SI) SI показує частку суспільних благ в загальній сумі вироблених благ SI = доходи від виробництва суспільних благ/(доходи від виробництва приватних благ + доходи від виробництва суспільних благ) Виробництво суспільних благ Для повністю комерційних організацій SI = 0 Для виключно благодійних організацій, які виробляють тільки суспільні блага, SI = 1 SI можна використовувати для оцінки рівня самофінансування НДО Якщо індекс дорівнює нулю, то НГО знаходиться на повному самофінансуванні

Слайд 7

Чим більше суспільних благ створюється в некомерційному секторі, тим більше він ефективний Люди оцінюють корисність (вироблений ним сукупний економічний і соціальний ефект), спрямовуючи тим чи іншим способом ресурси на створення суспільних благ Рівень соціальної цінності (РСЦ) - частка ресурсів, що спрямовуються на створення суспільних благ, у загальному обсязі перебувають у розпорядженні ресурсів Соціальна цінність суспільних благ РСЦ = ресурси на суспільне благо/обсяг ресурсів у розпорядженні

Слайд 8

Социальная ценность для разных категорий для громадян відношення обсягу приватних пожертвувань плюс вартість волонтерської праці, ділене на загальні доходи населення РСЦп = (приватні пожертвування + волонтерська праця) / грошові доходи населення для уряду відношення обсягу державних субсидій, ділене на доходи державного бюджету РСЦд = державні субсидії НГО / доходи державного бюджету для бізнесу відношення обсягу благодійних пожертвувань, ділене на обсяг прибутку РСЦб= благодійні пожертви НГО / прибуток

Слайд 9

НГО називають "non-profit", тобто неприбутковими Поширений міф - НДО не повинні мати прибутку НГО є неприбутковими організаціями не тому, що вони не можуть мати прибуток Отримання прибутку не є метою діяльності НДО Неприбутковість «non-profit» Виникаючий в ході діяльності НДО прибуток не ділиться між засновниками, а спрямовується на розвиток та створення суспільних благ

Слайд 10

неможливо гарантувати беззбиткову діяльність організації на відчутному відрізку часу (не завжди вдається несподівані витрати відразу перекривати відповідними доходами) якщо витрати мають стійку тенденцію до перевищення доходів, то з часом цю організацію очікує неминуче банкрутство та ліквідація Навіщо нам ПРИБУТОК? організація повинна неодмінно розвиватися, а для цього потрібні вільні кошти або джерело прибутку

Слайд 11

Постійні організаційні витрати - йдуть на загальноорганізаційні витрати (оренда офісу, оплата праці персоналу, зв'язок, амортизація і т.д.) Змінні виробничі витрати - йдуть безпосередньо на створення приватних та суспільних благ (матеріали, гонорари, послуги виробничого характеру і т.д.) Витрати (повні витрати) - сума постійних організаційних витрат і змінних виробничих витрат Управління витратами в НДО Витрати = постійні організаційні витрати + змінні виробничі витрати

Слайд 12

Прибуток НДО складається із прибутку, що виникає в ході створення приватних благ (комерційний), і прибутку, що виникає в ході створення суспільних благ (соціальний) Комерційний прибуток = доходи від виробництва приватних благ - витрати на виробництво приватних благ ПРИБУТОК в НДО Прибуток - частина доходів НДО, яка йде на створення активів, розвиток, створення доданої вартості суспільних благ (купівля обладнання, навчання персоналу, вартість волонтерської праці і т.д.) Соціальний прибуток = доходи від виробництва суспільних благ - витрати на виробництво суспільних благ

Слайд 13

З метою фінансової стабільності НДО рентабельність повинна бути вище нуля Можливі ситуації, коли НДО реалізує проекти з негативною або нульовою соціальної прибутком (створення суспільних благ збитково для організації) У цьому випадку фінансова стабільність некомерційної організації повинна забезпечуватися за рахунок створення приватних благ Рентабельність організації Рентабельність = (комерційний прибуток + соціальний прибуток)/витрати

Слайд 14

Слайд 15

Дякую за увагу! ОЛЕНА НІЖЕЛЬСЬКА Сєвєродонецька агенція розвитку громади Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а 06452 55150, 06452 55149 0997562346, 0965076721 gromada@sdtcom.lg.ua, helen_N07@mail.ru

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка