X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги

Завантажити презентацію

Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги Що таке безробіття, які його причини? Після вивчення теми ви дізнаєтесь : Як визначається рівень безробіття ? Чому виникає безробіття та як це явище пояснюють представники різних економічних напрямів? Яких конкретних форм, набуває безробіття та які можливі заходи його обмеження?

Слайд 2

Для детального вивчення цієї теми ми розглянемо такі питання: Робоча сила як частина населення Показники безробіття Фактори попиту і пропозиції на ринку праці Пояснення безробіття: класиками, неокласиками, кейнсіанцями, структуралістами, марксистами Види безробіття: циклічне, структурне, фрикційне Безробіття в Україні Зв’язок між факторами попиту на працю та поясненнями причин безробіття

Слайд 3

Робоча сила як частина населення Населення робоча сила особи поза робочою силою зайнятті безробітні Зайнятті – люди, які виконують будь-яку оплачувану роботу, а також ті, що мають роботу, тимчасово не працюють через хворобу, страйк чи відпустку, або ті, хто зайнятий неповний робочий день. Безробітні – ті, хто не має роботи, але активно шукає її, або чекає щоб повернутися на попереднє місце роботи. Особи поза робочою силою (економічно неактивне населення) – люди у віці до 16 років, а також ті, хто перебуває в спеціалізованих установах ( психіатричних диспансерах, випраних закладах тощо); особи , що вибули зі складу робочої сили ( пенсіонери, інваліди, домогосподарки, зневірені).

Слайд 4

Які існують показники безробіття? РОБОЧА СИЛА (L) Зайнятті (Е) звільнені(І) Безробітні (U) Ті, що отримали роботу (О) Робоча сила=зайняті+безробітні або L=Е+U Рівень безробіття=безробітні/робоча сила*100% або U’=U/L* 100% Звільнені=найняті- Рівень безробіття=частка звільнених/частка найнятих+ частка звільнених або U’=l/O+l

Слайд 5

Фактори попиту і пропозиції на ринку праці Фактором ,що одночасно визначає пропозицію і попит є заробітна плата Пропозиція: впливовість професійних спілок попередньо досягнутий рівень добробуту вікова структура населення освітній, культурний рівень та існуючі традиції Попит: технологія виробництва технічна озброєність праці попит на товари та послуги Умова безробіття пропозиція праці > попит на працю

Слайд 6

Пояснення безробіття класиками Причина безробіття:надмірно висока заробітна плата Логіка пояснень: На ринку праці завжди може встановитися такий рівень зарплати, який урівноважить попит і пропозицію, забезпечуючи повну зайнятість. Але через певні причини зарплата може зрости. За цих умов підприємці не можуть брати на роботу всіх бажаючих, адже їхні витрати на зарплату збільшуються. Виникає надлишок робітників, тобто безробіття. Рекомендації: надлишок пропозиції можна подолати, знизивши заробітну плату.

Слайд 7

Пояснення безробіття неокласиками Причина безробіття: надмірно висока заробітна плата Логіка пояснень: Причини завищення зарплати: 1.Законодавство про мінімум зарплати: підвищує витрати підприємця на зарплату і скорочує кількість людей, що їх фірма може найняти на роботу 2.Тиск профспілок під час укладання трудових угод:вища зарплата зайнятих призводить до їхнього скорочення, оскільки підприємці самі вирішують скільки людей потрібно найняти. 3.Підвищення ефективності праці:висока зарплата змушує працювати ефективніше, скорочує плинність кадрів. Рекомендації: обмеження чинників, що зумовлюють зростання зарплати, зокрема високу гарантованість отримання робітником певного заробітку з бокі держави та профспілок.

Слайд 8

Пояснення безробіття кейнсіанцями Причина безробіття: недостатній сукупний попит на товари та послуги. Логіка пояснень: Зобразимо сукупну пропозицію лінією ОS.В результаті зростання сукупного попиту (ДД до Д1Д1)-збільшується ВВП (перехід від Q0 до Q1). Досягнення рівноваги в точці Q0 ще не гарантує, що саме в цій точці забезпечується повне використання ресурсів (праці). Цілком імовірно, що при повному їх використанні виробництво мало б досягти точки Q1. Саме через недостатній сукупний попит виникає розрив безробіття. Рекомендації: здійснювати державні заходи, які б стимулювали попит: збільшувати державну допомогу малозабезпеченим, знижувати податки.

Слайд 9

Пояснення безробіття структуралістами Причини безробіття: негнучкість ринку праці, а саме через його нездатність швидко реагувати на зміни у попиті на працю (трудові ресурси) Логіка пояснень: Перший стовпчик відображає структуру попиту на працю до технологічних змін у виробництві; другий – структуру пропозиції праці; третій – структуру попиту на працю після технологічних змін.Між першим та другим стовпчиками існує структурна відповідність, тобто кваліфікаційна структура попиту і пропозиції збігаються.Між другим та третім стовпчиками є структурна невідповідність. Це означає, що в умовах нових технологій виникла потреба в іншій структурі зайнятості. Тобто попит на працівників вищої кваліфікації зріс із 30% до 40% і відповідно зменшився щодо працівників середньої кваліфікації. Така ситуація спричиняє появу структурного безробіття. Рекомендації: - вивчати ринок праці і широко інформувати населення про його стан і тенденції; - створити мережу закладів для перекваліфікації працівників; - забезпечити гнучкість системи освіти, - забезпечувати в разі потреби зміну місця роботи та проживання через державну та податкові пільги.

Слайд 10

Структурне безробіття Вища кваліфікація 20% Вища кваліфікація 30% Вища кваліфікація 40% Середня кваліфікація 40% Середня кваліфікація 40% Середня кваліфікація 30% Низька кваліфікація 30% Низька кваліфікація 30% Низька кваліфікація 30% Do (стара структура попиту на працю) S ( структура пропозиції праці) D1 (нова структура попиту на працю)

Слайд 11

Зв’язок між факторами попиту на працю та поясненнями причин безробіття пояснення безробіття Класичне Кейнсіан- ське Структуралістське Марксист- ське Фактор попиту на працю на якому грунтується пояснення безробіття Заробіт- на плата Попит на товари та послуги Технологія виробництва Технічна озброєність праці Період виникнення безробіття Масове підвищення зарплати Циклічний спад виробництва Докорінна зміна технології виробн. НТП, коли зростає технічна озбр.прац

Слайд 12

Види безробіття Циклічне Структурне Фрикційне Безробіття, що виникає у фазі спаду виробництва, коли скорочення попиту на товари і послуги зумовлює скорочення попиту на працю Безробіття, що виникає через зміни у технології виробництва і в структурі споживчого попиту, у зв’язку з чим зменшується потреба в одних професіях і з’являється потреба в інших. Безробіття, що виникає у зв’язку із постійною плинністю трудових ресурсів, появою нової пропозиції з боку випускників ВНЗ

Слайд 13

Заходи по запобіганню безробіттю Циклічне – все те, що запобігає спаду виробництва і що може стимулювати сукупні витрати і сукупний попит. Структурне – запобігання невідповідності між структурою пропозиції праці та попиту на неї з урахуванням появи нових галузей і виробництв. Фрикційне – спрощення процедур найму на роботу, кращої інформованості про можливості працевлаштування.

Слайд 14

Безробіття в Україні

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка