X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ

Завантажити презентацію

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Слайд 2

Ліквідність це спроможність підприємства перетворювати свої активи на гроші для виконання всіх необхідних платежів у міру настання їх строку. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності відповідно до зобов’язань за пасивом, об’єднаних за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків.

Слайд 3

Активи за ступенем лівідності поділяються на 4 групи: Найліквідніші активи (А1) – гроші, які можна використати для поточних розрахунків у міру потреби (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, цінні папери). Активи, що швидко реалізуються, (А2) - це активи, перетворення яких на гроші потребує певного часу (готова продукція, товари і дебіторська заборгованість). Активи, що повільно реалізуються, (А3) - це статті розділу ІІ активу балансу, які охоплюють виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати обігу та інші оборотні активи. Активи, що важко реалізуються, (А4) - це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду (основні засоби).

Слайд 4

Найліквідніші активи (А1) Активи, що важко реалізуються, (А4) Активи, що швидко реалізуються, (А2) Активи, що повільно реалізуються, (А3) Найліквідніші активи Поточні активи

Слайд 5

Пасиви балансу залежно від терміну сплати зобов'язань поділяються: Негайні пасиви (П1) – це кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, вчасно не погашені кредити. Короткострокові пасиви (П2) – це короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. Довгострокові пасиви (П3) – це довгострокові зобов’язання, які містяться в розділі ІІІ пасиву балансу. Постійні пасиви (П4) – це всі статті розділу І пасиву балансу („Власний капітал”).

Слайд 6

Аналіз ліквідності балансу Для оцінки реального рівня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу. Він виконується у два етапи. Перший етап аналізу ліквідності підприємства полягає у визначенні ліквідності балансу. Для цього необхідно порівняти підсумки кожної групи активу і пасиву балансу.

Слайд 7

Баланс буде ліквідним, якщо: Найліквідніші активи більші або дорівнюють негайним пасивам А(1) ≥ П(1). Активи, що швидко реалізуються, більші або дорівнюють короткостроковим пасивам А(2) ≥ П(2). Активи, що повільно реалізуються, більші або дорівнюють довгостроковим пасивам А(3) ≥ П(3). Активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви А(4) ≤ П(4).

Слайд 8

На другому етапі аналізу ліквідності підприємства розраховують та аналізують основні показники ліквідності: коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Слайд 9

Коефіцієнт загальної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити, якщо воно реалізує усі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. Кзл = [ А1 + А2 + А3] : [П1 + П2].

Слайд 10

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та кредиторської заборгованості. Кшл = [А1 + А2] : [П1 + П2].

Слайд 11

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових позикових зобов’язань підприємства може бути за необхідності погашена негайно. Каб.л = [А1] : [П1 +П2].

Слайд 12

Під ліквідністю будь-якого активу слід розуміти можливість перетворення його на гроші, рівень ліквідності визначається тривалістю періоду, протягом якого відбувається це перетворення.

Слайд 13

Платоспроможність спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру. Поточна Очікувана

Слайд 14

При аналізі поточної платоспроможності платіжні засоби порівнюють зі строковими зобов’язаннями. Перевищення платіжних засобів над зобов’язаннями свідчить про платоспроможність підприємства. Для оцінки поточної платоспроможності на підприємстві складається платіжний баланс (календар), в якому з одного боку, підраховують очікуванні надходження коштів за всіма напрямами, а з іншого – зобов’язання (борги).

Слайд 15

Для аналізу очікуваної платоспроможності підприємства використовують рiвнi платоспроможності підприємства: грошова; розрахункова; ліквідна

Слайд 16

Коефiцiєнт грошової платоспроможностi Коефiцiєнт розрахункової платоспроможностi Коефiцiєнт лiквiдної платоспроможностi Кгп = грошовi кошти + короткостроковi фiнансовi вкладення залишки по непогашених кредита + поточна кредиторська заборгованiсть Крп = грошовi кошти + короткостроковi фiнансовi вкладення + товари + дебiтори залишки по непогашених кредита + поточна кредиторська заборгованiсть Клп = загальна сума поточних активiв загальна сума фiнансових i поточних зобов’язань

Слайд 17

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка