X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання комах – гідробіонтів для аналізу, оцінки і прогнозування екологічного стану водних об'єктів Лісостепу України на прикладі ВП НУБіП України “Великоснітинське навчально – дослідне господарство ім. О.В. Музиченка”

Завантажити презентацію

Використання комах – гідробіонтів для аналізу, оцінки і прогнозування екологічного стану водних об'єктів Лісостепу України на прикладі ВП НУБіП України “Великоснітинське навчально – дослідне господарство ім. О.В. Музиченка”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Чайка В.М. Доповідач: Магістр IІ року навчання ф-ту Екологіїі і сталого розвитку Зінченко І.О. Національний університет біоресурсів і природокористування України

Слайд 2

Актуальність теми При вивченні впливу діяльності людини на довкілля виникає можливість використання організмів-біоіндикаторів, що об’єктивно відображають вплив антропогенної діяльності на організми, їх популяції і угруповання. Такими індикаторами можуть, зокрема, служити представники деяких видів комах. В євроспільноті методи біоіндикації широко використовуються для моніторингу якості поверхневих вод. В Україні дана проблема розроблена недостатньо, що обумовлює актуальність обраної магістерської роботи.

Слайд 3

ЗАВДАННЯ Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: скласти реєстр видового біорізноманіття комах – гідробіонтів Лісостепу України; обґрунтувати індикаторні видів комах – гідробіонтів; оцінити стан популяцій індикаторних видів комах-гідробіонтів дослідного господарств; порівняти екологічний стану водних об’єктів дослідного господарства за показниками біорізноманіття гідробіонтів та результатами хімічних аналізів. МЕТА роботи полягає у біоіндикації екологічного стану водних об’єктів Лісостепу України за допомогою визначення стану біологічного різноманіття комах-гідробіонтів. мета і завдання дослідження

Слайд 4

Об’єкт і предмет дослідження ОБ’ЄКТ Біоіндикація водних об’єктів Лісостепу України за допомогою комах-гідробіонтів. ПРЕДМЕТ Біорізноманіття комах-гідробіонтів Лісостепу України.

Слайд 5

Досліджувані водойми та місця проведення відбору комах-гідробіонтів у водоймах с. В. Снітинка, Фастівського р-ну, Київської обл.

Слайд 6

Таксономічна структура (кількість видів за рядами) відомих на кінець ХХ століття комах-гідробіонтів, характерних для водойм Лісостепу України.

Слайд 7

Такосномічна структура наявного біорізноманіття комах – гідробіонтів у водоймах лісостепу. (Київська обл., 2010 – 2011 рр. )

Слайд 8

Таксономічна структура комах – гідробіонтів, яких не виявлено у водоймах лісостепу України.

Слайд 9

Зведена таблиця індексу забрудненості води (ІЗВ) й індексу Мейера та їх клас якості Місце відбору проб води Виміряне значення ІЗВ Величина ІЗВ за ГОСТом Клас якості (ІЗВ) Текстовий опис Клас якості (Мейер) Текстовий опис ставок Бродок 0,980 >0,3 – 1 II Чиста І Чиста озеро Паліївщина 0,764 >0,3 – 1 II Чиста II Чиста озеро Сороче 0,885 >0,3 – 1 II Чиста IIІ Помірно забруднена озеро Фадєєвщина 0,955 >0,3 – 1 II Чиста II Чиста

Слайд 10

Висновки Створено анотований список комах-гідробіонтів лісостепу України на прикладі ВП НУБіП України “Великоснітинське навчально-дослідне господарства ім. О.В. Музиченка” яке представлене 8 рядами, які налічують 18 родин загальною кількістю 47 видів. Визначено наявне біорізноманіття комах-гідробіонтів яке налічує 30 видів комах проти відомих на кінець ХХ століття 47. Проаналізувавши наявне ентомологічне біорізноманіття гідробіонтів та порівнявши його з відомим, виявлено, що воно зменшилось на 17 видів, що становить майже 64%. Отримані дані свідчать, що зменшення рівня біорізноманіття комах - гідробіонтів в основному відбулося за рахунок рядів Odonata, Coleoptera, Hemiptera відповідно 11, 5, 5 видів проти відомих у ХХ столітті 18, 8, 7 видів. Це може бути обумовлено як особливостями біології представників цих рядів, так і екологічним станом середовища їх існування. Аналіз екологічного стану водних об’єктів Лісостепу України за станом гідробіонтів показав, що майже у всіх досліджуваних водоймах вода відповідає 2 та 1 класам якості, а отже вважається чистою. І тільки в одному озері Сороче вода відповідає 3-му класу якості, що свідчить про помірне забруднення водойми. воно може бути спричинене розміщенням озера (озеро знаходиться неподалік автомобільної дороги), а також горбистим рельєфом водозбірної площі, що збільшує ймовірність потрапляння забруднюючих речовин з дощовими і талими водами.

Слайд 11

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія