X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання біомаси для опалення

Завантажити презентацію

Використання біомаси для опалення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання біомаси для опалення. Виконав проект учень гр.№11 Гук Сергій Керівник проекту – викладач суспільних дисциплін Шкіра Н.З.

Слайд 2

Серія “ Альтернативні джерела енергіїї та Україна ” Вище професійне училище №7 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК КАЛУШ 2011

Слайд 3

Зміст Біомаса: поява та розвиток Причини використання біомаси для впровадження Україна та впровадження новітніх технологій: а) переваги б) недоліки Видатні особистості з впроваджен- ня біомаси Список використаної літератури, джерел

Слайд 4

І. А що ж таке біомаса взагалі? Біомаса - загальна кількість живої речовини в деякій екосистемі але в виробництві енергії це твердження не є правильним. Ми ж не будемо спа-лювати живі організми для виробництва енергії, або опалення приміщень. Деревину для отримання відновнувального палива можна не тільки спалювати. При спеціальній обробці деревної біомаси з неї можна отримати всі продукти нафтохімічного синтезу. Наприклад, застосовуючи технологію піроліза (це нагрівання деревини до 500-800 градусів без доступу кисню) можна виділити з неї горючі гази (наприклад, метан), які потім спалюють для отримання енергії з ще більшим ККД.

Слайд 5

Паливо (фізична основа) Solar radiation гуміфікація горіння

Слайд 6

кокс

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Доречи в багатьох країнах Європи досить широко використову-ють подібні біоустановки, які з гною виробляють газ, який потім спалюють для виробництва енергії. Deutsche Welle село Терезине, Білоцерківський район, Київська область. Працює на відходах коров’ячого господарства

Слайд 10

Сільське господарство також може внести свій внесок до розвитку відновнувальної енергії. Гній від свиней і корів, і курячий послід за певних умов без доступу повітря виділяють біогаз метан, який потім можна спалювати. Пере - робка продуктів життєдіяльності людей і тварин, крім вирішення проблем енер-годефіциту, вирішує проблему безробіття і створює нові робочі місця. Застосу-вання такої установки на фермі в 2500 голів великої рогатої худоби вирішить проблему з енергозабезпеченням невеликого села.

Слайд 11

Біогазова установка скорочує цикл кругообігу речовин і енергії з декількох років до декількох тижнів. Тобто біогазова установка збирає метан, який виділяється в процесі бродіння. Завдяки підтримці постійних умов для розвитку бактерій процес виділення метану йде в сотню разів інтенсивніше, ніж в природних умовах. Також на цьому метані можуть їздити й автомобілі, для чого тоді закуповувати дорогий бензин, якщо можна в себе на фермі виробляти паливо, яким можна і опалювати приміщення і ї`здити на ньому?

Слайд 12

Але наприклад тирсу чи інші відходи не можна вико-ристовувати в чистому вигля-ді, їх пот-рібно спочатку підго-тувати. З існу-ючих техно-логій отриман-ня палива з бі-омаси пошире-ні такі методи: пеллетуруван-ня(гранулювання), брикетування на пресах і брикетування екструзія (з використанням шнеків). Установка для брикетування тирси УБТ-300 Гранули Брикети

Слайд 13

Температура, присутня при пресуванні, сприяє оплавлен-ню поверхні брикетів, яка завдяки цьому стає міцнішою, що важливо для транспорту-вання брикета.

Слайд 14

На Закарпатті запроваджують уінкальний Канадський проект з виробництво палива з тирси, листя і соломи.

Слайд 15

ІІІ. Україна та використання біомаси: Енергозберігаючі технології – найбільш знайома тема для вітчизняного бізнесу. Ними в більшій чи меншій мірі займаються усі виробничі холдинги.  В Україні необхідно стимулювати розвиток екологічних видів транспорту, шляхом впровадження нетрадиційних джерел енергії, а саме заміна нафтопродуктів альтернативними видами палива, що дозволить зменшити шкідливі викиди в навколишнє середовище. За умов постійного підвищення цін на енергоносії, ми вимушені відмовлятися від використання тільки традиційних джерел енергії і палива. В усьому світі дизельне паливо використовується у комерційних цілях вже більше 10 років. На наших АЗС воно вперше з’явилося більше двох років тому. За цей час се-редньостатистичний власник авто проїхав приблизно 50 тисяч кілометрів. Достатня відстань для пере-вірки нового палива. Як і за кордоном, так і у нас виготовлення дизелю коштує дорожче, ніж використан-ня традиційних нафтопродуктів. Проте з точки зору екології, біологічне паливо більш оптимальне. Зпо-між усіх розповсюджених видів моторних палив, дизель визнано найбільш безпечним для навколишньо-го середовища. І саме цей головний фактор так активно просуває дизель на ринок. Економічна ефективність біоенергетичного обладнання в більшості випадків забезпечується правиль-ним вибором технології переробки біомаси та розташуванням обладнання в місцях постійного її нако-пичення; важливим є також ефективне і, по можливості комплексне використання всіх отриманих в про-цесі переробки продуктів. Для розвитку природоохоронних технологій в Україні, необхідне внесення ряду змін у законодавство, стосовно податку та стимулювання виробництва, серед яких: звільнення від податку на дохід отрима-ний у результаті реалізації біопалива, строком на 10 років. Сьогодні необхідна диверсифікація економі-ки, освоєння нових перспективних направлень енергетики, раціональне використання національних паливних енергетичних ресурсів,  а також зниження залежності від централізованого енергозбережен-ня. Більша частина рапсу та сої (використовується для виробництва біологічних видів палива), вироб-лене в Україні, експортується за кордон. Сьогодні в Україні є можливість для виробництва до 150 тисяч тонн біопалива. Можливість є, а от з умовами проблема. !

Слайд 16

Енергетична ефективність біоенергетики достатньо висока для того, щоб виділити її в окремий напрям енергетичного господарства; в Україні існує достатній енергетичний потенціал практично всіх видів біомаси і необхідна науково-технічна та промислова база для розвитку даної галузі енергетики. Показники енергетичного потенціалу біомаси відрізняються від потенціалу інших відновлюваних джерел енергії тим, що, окрім кліматометеорологічних умов, енергетичний потенціал біомаси в країні в значній мірі залежить від багатьох інших факторів, в першу чергу від рівня господарської діяльності. Енергетичний потен-ціал біомаси представле-но такими її складовими - енергетичним потенціа-лом тваринницької сіль-ськогосподарської і рос-линної сільськогосподар-ської біомаси та енерге-тичним потенціалом від-ходів лісу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія