X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Грунт та здоров'я. Екологічні проблеми та санітарна охорона грунту.

Завантажити презентацію

Грунт та здоров'я. Екологічні проблеми та санітарна охорона грунту.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Грунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона грунту.

Слайд 2

Ґрунтом називають складну багатокомпонентну малодинамічну дисперсну систему, в якій дисперсне середовище представлене мінеральними речовинами (кристалічним кварцем, алюмосилікатами, глинистими мінералами, природними макро- й мікроелементами), а дисперсними фазами є органічні речовини, всі види ґрунтової вологи (гігроскопічної, плівкової, капілярної, вільної гравітаційної), повітря, мікро- та макроорганізми.

Слайд 3

Класифікація грунтів за їх призначенням 1) природні за межами населених місць, які можуть бути використані для нового будівництва або вирощування сільськогосподарських культур; 2) штучно створені грунти населених місць, які утворилися з природних унаслідок їхнього перемішування з відходами антропогенного походження (побутовими, промисловими). До цього виду також належать пересунуті ґрунти, утворені внаслідок вертикального планування місцевості. Обидва різновиди штучно створених ґрунтів об'єднані терміном "культурний шар ґрунту населених місць"; 3) штучні покриття ґрунту (асфальтові, щебеневі, бетонні та ін.).

Слайд 4

Основні властивості грунту пористість, повітропроникність, проникність, фільтраційна здатність, капілярність, вологоємність.

Слайд 5

Склад грунту Мінеральні сполуки, Органічні сполуки, Органо-мінеральні комплекси, Грунтові розчини, Грунтова волога, Повітря, Грунтові мікроорганізми.

Слайд 6

Гігієнічне значення грунту ґрунт є: 1)      головним чинником формування природних і штучних біогеохімічних провінцій, які відіграють провідну роль у виникненні й профілактиці ендемічних захворювань серед населення; 2)      середовищем, яке забезпечує циркуляцію у системі навколишнє середовище — людина хімічних та радіоактивних речовин, що використовуються в народному господарстві, а також екзогенних хімічних речовин, які потрапляють у ґрунт з викидами промислових підприємств, авіа- і автотранспорту, стічними водами, а отже, чинником, що впливає на здоров'я населення; 3)     одним із джерел хімічного й біологічного забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, а також рослин, що ними людина харчується; 4)     чинником поширення інфекційних хвороб та інвазій; 5) природним найпридатнішим для знешкоджування рідких і твердих відходів середовищем.

Слайд 7

Ендемічне значення грунту Ґрунт є середовищем, в якому відбуваються процеси трансформації сонячної енергії. Ґрунт є тим елементом біосфери Землі, який формує хімічний склад харчових продуктів, питної води і частково — атмосферного повітря

Слайд 8

Джерела забруднення грунту 1) внесення мінеральних та органічних добрив; 2) використання пестицидів; 3) надходження промислових і побутових відходів різних видів, які застосовують як добрива та з метою зволоження, в тому числі і внесення відходів тваринницьких комплексів (ферм) та індивідуальних господарств; 4) потрапляння на його поверхню хімічних речовин з викидів в атмосферу промислових підприємств і автотранспорту, а також радіонуклідів унаслідок аварій на ядерних реакторах; 5) зберігання або постійе поховання побутових і промислових відходів.

Слайд 9

Тверді побутові відходи 1)     вторинна сировина (папір, картон, текстиль, метал, шкіра та ін.); це приблизно 25% від маси відходів; 2)  органічна частина, яку можна знешкодити, — приблизно 60—70%. 3)     баласт (скло, каміння та ін.) — 6—8%; 4) паливні матеріали, які не вдається утилізувати (вугілля, деревина, гума та ін.) —8—10%.

Слайд 10

Класифікація показників санітарного стану грунту Санітарно-фізичні Фізико-хімічні Показники хімічної безпеки: Санітарно-хімічні Санітарно-мікробіологічні Санітарно-гельмінтологічні Санітарно-ентомологічні Показники радіаційної безпеки Показники самоочищення грунту Класифікація показників санітарного стану ґрунту

Слайд 11

Шкала оцінювання санітарного стану грунту

Слайд 12

Санітарно-хімічний показник- число Хлебникова – відношення кількості грунтового білкового азоту (азоту гумусу) до кількості органічного азоту. Вираховується на 100 г абсолютно сухого грунту. Чим більше наближається до одиниці це число, тим чистіша проба

Слайд 13

Санітарно-хімічний показник Ступінь забруднення грунту Число Хлебникова Чистий 0,98 – 1,00 Слабо забруднений 0,97 – 0,75 Помірно забруднений 0,74 – 0,50 Сильно забруднений Менше 0,50

Слайд 14

Санітарно-бактеріологічні показники

Слайд 15

Санітарно-гельмінтологічний показник

Слайд 16

Санітарно-ентомологічний показник

Слайд 17

Шкідливі хімічні речовини

Слайд 18

Радіаційні показники

Слайд 19

Вміст канцерогенних речовин

Слайд 20

Етапи очищення населених місць від твердих побутових відходів І — збирання і тимчасове зберігання твердих побутових відходів; II —вивезення; III — знешкоджування та утилізація.

Слайд 21

Методи знешкоджування твердих побутових відходів утилізаційні (перероблення відходів на органічні добрива, біопаливо, виділення вторинної сировини, наприклад, металевого брухту, для промисловості, використання як енергетичного палива) ліквідаційні (поховання в землю, скидання в моря, спалювання без використання тепла).

Слайд 22

Методи знешкоджування твердих побутових відходів 1)      біотермічні (поля заорювання, удосконалені звалища, полігони складування, поля компостування, біокамери, заводи біотермічного перероблення; у сільській місцевості в особистих господарствах — компостні купи, парники); 2)      термічні (сміттєспалювальні заводи без або з використанням теплової енергії, що утворюється при цьому, піроліз з одержанням горючого газу та нафтоподібних мастил); 3) хімічні (гідроліз); 4) механічні (сепарація відходів з подальшою утилізацією, пресування в будівельні блоки); 5) змішані.

Слайд 23

Класифікація промислових відходів за ступенем небезпечності 1-й клас - надзвичайно небезпечні речовини; 2-й клас - високонебезпечні речовини; 3-й клас - помірнонебезпечні речовини. 4-й клас - малонебезпечні речовини.

Слайд 24

Слайд 25

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія