X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мовні норми. Мовленнєві помилки

Завантажити презентацію

Мовні норми. Мовленнєві помилки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мовні норми. Мовленнєві помилки

Слайд 2

Типи норм Орфоепічні норми  Регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів. Наприклад: - тверда вимова шиплячих: чай, чому, Польща (а не чьай, чьому, Польщьа); - дзвінкі приголосні в кінці слова або складу не оглушуються: гриб, репортаж, любов, раз, лід (а не грип, репорташ, любоф, рас, літ); - голосний о ніколи не наближається до а : молоко, потреби, дорога (а не малако, патреби, дарога); - літера щ передає звуки шч: вищий, що (а не висший, шо); - буквосполучення дж, дз передають злиті звуки: сиджу, кукурудза (а не сижу, кукуруза); - літера ґ передає звук ґ: обґрунтування, ґатунок (а не обгрунтування, гатунок)…

Слайд 3

Акцентуаційні норми   Визначають правильний словесний наголос Слід пам'ятати, як правильно наголошувати: новúй, фа ховий, вúпадок, одина дцять, руко пис, машино пис, пере пис, книжкú, шляхú, ненáвисть, серéдина, новúй, близькúй, чотирнáдцять, текстовúй, мáбýть, зáвжди, літóпис, бáйдýже, вúпадок, ідéмо, пíдуть, рáзом, прúятель, пóказ, óлень…

Слайд 4

Лексичні норми Розрізнення значень і семантичних відтінків, закономірності лексичної сполучуваності, встановлюють правила слововживання. Норма Каль- ка постачальник поставщик навчальний учбовий наступний слідуючий відноситися ставитися брати участь приймати участь

Слайд 5

Порушення словотвірної мовної норми маємо внаслідок зросійщення української мови, підсумком чого є суржик - “мова для убогих, метафізична модель духовних бомжів” (Ю.Андрухович). Впорядковану й чітку словотвірну систему нашої мови разюче спотворюють ненормативні афіксальні морфеми, які порушують внутрішню суть української мови. Словотвірні норми Регулюють вибір морфем, їх розташування і сполучення у складі слова Вечо-ринка Вес-ною Пра-чечна Домо-госпо-дарка Вечір-ка Праль-ня Навес-ні Домо-госпо-диня

Слайд 6

Морфологічні норми Регулюють вибір варіантів морфологічної форми слова і варіантів її поєднання з іншими словами. Наприклад: вживання закінчень кличного відмінка: пане професоре, Андрію Петровичу, Ольго Василів