X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Якість підготовки дорослого населення: проблеми та перспективи

Завантажити презентацію

Якість підготовки дорослого населення: проблеми та перспективи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Якість підготовки дорослого населення: проблеми та перспективи

Слайд 2

Демографічні чинники впливу на якість освіти дорослого населення Глобалізація світового простору (економічного, освітнього, соціального, культурного) Звуження демографічного базису пропозиції робочої сили – скорочення кількості населення, низькі темпи народжуваності (незважаючи на збільшення показника народжуваності до 1,46 дитини у 2008 р., порівняно з 1,35 у 2007 році, це не призводить до розширеного відтворення поколінь) високий рівень смертності Вікова структура населення (низька частка вікової групи 0-29 років) як одна з основних перешкод для забезпечення стабільного поповнення контингенту навчальних закладів Міграційні відпливи як серйозна перешкода поліпшенню якості людського потенціалу Регіональні диспропорції розподілу населення

Слайд 3

Соціально-економічні чинники впливу на якість освіти дорослого населення Мегарівень вплив фінансово-економічної кризи вплив світового освітнього простору на систему освіти України макрорівень ефективність державної політики у сфері розвитку людського потенціалу місце інноваційних складових людського розвитку в ієрархії державних пріоритетів темпи реструктуризації зайнятості мезорівень можливості місцевих бюджетів галузеві та регіональні пріоритети та ресурсні можливості мезоекономіки мікрорівень обсяги фінансування підприємствами програм професійного навчання та перепідготовки персоналу стимулювання зацікавленості суб’єктів виробництва у підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня праці персоналу рівень відповідності отриманої підготовки потребам виробництва наближеність змісту та характеру накоплених виробничих знань до практики обслуговування конкретних технологічних процесів інтенсивність та ефективність оновлення професійних знань рівень професійної мобільності особистісні характеристики працівників індивідуальний рівень мотивація до підвищення інноваційної та освітньої активності, власної конкурентоспроможності

Слайд 4

Проблеми системи освіти в Україні Невідповідність якості освіти сучасним вимогам Зниження доступності освіти Неефективність механізму державного фінансування системи освіти (бюджетні витрати на сферу освіти зростали з 4,2% ВВП у 2000 р. до майже 7% ВВП у 2009 р., тоді як - 5% ВВП у країнах ЄС) Поглиблення структурних диспропорцій у підготовці спеціалістів та попиту на них на ринку праці (у 2010 р. 46 тис. випускників ВНЗ і 27 тис. випускників ПТНЗ перебували на обліку в центрах зайнятості)

Слайд 5