X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Земля

Завантажити презентацію

Земля

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 14a МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ҐРУНТУ Yuriy Posudin Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology Lecture 14a SOIL QUALITY MONITORING

Слайд 2

Ґрунт Земле, моja всеплодьучаjа мати! Сили, шчо в твоjij движель глубині, Краплоу, шчоб в боjу сміліjше стоjaти, Даj і міні! І. Франко

Слайд 3

СКЛАД ҐРУНТУ Неорганічні мінеральнi частини, якi складаються з алюмiнiю, кремнiю та iнших мiнералiв, розмiри яких коливаються вiд маленьких частинок глини (0,002 мм) до бiльших гранул пiску, гальки та гравiю. Органічні залишки. Рештки рослин і тварин переходять через декілька стадій розкладання в стабiльну субстанцiю - гумус. Вода є необхiдним компонентом для активностi мiкроорганiзмiв. Кiлькiсть води в ґрунтi залежить вiд опадiв, структури ґрунту та населеностi мiкроорганiзмiв. Рiзноманiтнi поживні речовини розчиняються у водi i стають доступними мiкроорганiзмам.

Слайд 4

СКЛАД ҐРУНТУ Гази, основними з яких є кисень i азот, а також двоокис вуглецю, заповнюють пори ґрунту, що не зайняті водою. В насиченому ґрунтi невелика кiлькiсть газiв може бути розчинена у водi. Бiологiчнi системи включають коріння рослин, дрiбні тварини та мiкроорганiзми. Один грам ґрунту мiстить 2,5 млн бактерiй, 500000 грибiв, 50000 водоростей та 30000 найпростiших.

Слайд 5

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ Якість ґрунту – це здатність певного типу ґрунту функціонувати в межах природних або керованих людиною екосистем, забезпечувати продуктивність рослин та тварин, підвищувати якість води і повітря, підтримувати здоров’я людини та умови його мешкання.

Слайд 6

Soil Quality Soil quality, or soil health, can be defined in simplest terms as "the fitness of soil for use".

Слайд 7

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ Якість ґрунту визначається взаємодією його фізичних, хімічних та мікробіологічних властивостей. Ґрунти високої якості забезпечують поживну пригідність, аерацію, проникнення та затримання води, структурну стабільність та високу біологічну активність.

Слайд 8

Причини втрат ґрунтів Розорювання. На Великих рівнинах США колись жили індіанці, які займалися полюванням. Наприкінці XVIII ст. «білі» почали розорювати степи, що давали багаті врожаї протягом 100 років. Посуха наприкінці XIX ст. знищила всі посіви, 90% фермерів залишили ці землі й їх повторне освоєння почалося лише після Першої світової війни. Однак сильні вітри, що віяли два роки поспіль (1934-1935 pp.), знесли родючий шар ґрунту, перетворивши Великі рівнини на пустелю.

Слайд 9

Причини втрат ґрунтів Те саме сталося й після освоєння цілини в 50-х роках XX ст. у Казахстані. В Ісландії вівці перетворили місцевість на кам'янисту пустелю.

Слайд 10

Причини втрат ґрунтів Важко повірити, що в пустелі Гобі чотири тисячоліття тому вирощували хліб, а Лівійська пустеля була житницею могутнього Риму.

Слайд 11

Зрошення Зрошення в посушливих місцевостях часто зумовлює вимивання солей з глибин у верхні горизонти ґрунту та засолення внаслідок швидкого випаровування води. Засолення перетворює землі на пустелю (якщо в ґрунті є 1% солей, то урожайність більшості сільськогосподарських культур знижується на третину, якщо 2-3%, — то повністю зникає).

Слайд 12

Зрошення Зрошення забрудненими водами Південно-Кримського каналу земель на півдні України спричинило забруднення їх важкими металами, пестицидами, нафтопродуктами, радіонуклідами. Нераціональний полив у Криму призвів до заболочення значних територій.

Слайд 13

Зрошення Нині у світі засолено близько 30% зрошуваних земель.

Слайд 14

ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ҐРУНТУ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ текстура, структура, об’ємна густина, поруватість, аерація, колір, вологість, температура

Слайд 15

Текстура ґрунту Текстура ґрунту характеризує відносні пропорції піску, мулу і глини. Залежно від вмісту цих компонентів відрізняють 12 текстурних класів ґрунту

Слайд 16

Текстурний трикутник для класифікації грунтів: ОМС – опіщанений мулуватий суглинок; ОГ – опіщанена глина; ОС – опіщанений суглинок; МС – мулуватий суглинок; ПС – пилуватий суглинок; ПМС – пилувато-мулуватий суглинок; ПГ – пилувата глина

Слайд 17

Текстурні компоненти ґрунту Гравій > 2,0 мм  Пісок 0,05 – 2,0 мм  Дуже великий пісок 1,0 – 2,0 мм  Великий пісок 0,5 – 1,0 мм  Середній пісок 0,25 – 0,5 мм  Дрібний пісок 0,1 – 0,25 мм  Дуже дрібний пісок 0,05 – 0,1 мм  Мул 0,002 – 0.05 мм  Глина < 0,002 мм

Слайд 18

Структура ґрунту Структура ґрунту визначається як розміри, форма і упаковка агрегатів та порожнини між ними. Агрегати являють собою первинні ґрунтові частинки, які здатні зв’язуватися одна з одною міцніше, ніж з іншими частинками. Системи ідентифікації ґрунтової структури передбачають врахування форми і упаковки (тип), розмірів (клас) та виразність (ранг) частинок ґрунту та пор.

Слайд 19

Структурні типи Гранульовані Пластинчаті Блочні Призматичні Сферичні

Слайд 20

Структура ґрунту

Слайд 21

Густина ґрунту Густина твердої речовини тр = Мгр / Vгр Для більшості ґрунтів середня об’ємна густина становить 2600–2700 кг/м3

Слайд 22

Об’ємна густина сухого ґрунту Об’ємна густина сухого ґрунту визначається за виразом: гр = Мгр / Vзаг = Мгр /( Vгр + Vа + Vв ), де Vа – об’єм пор, Vв – об’єм води у ґрунті.

Слайд 23

Об’ємна густина сухого ґрунту Оскільки близько 50% ґрунту приходиться на пори, об’ємна густина сухого ґрунту становить близько 1300–1350 кг/м3. Якщо об’ємна густина ґрунту досягає 1550–1600 кг/м3, ріст кореневої системи рослин обмежений; якщо 1800 кг/м3 – процес росту кореневої системи інгібується.

Слайд 24

Об’ємна густина ґрунту

Слайд 25

Об’ємна густина ґрунту

Слайд 26

Пористість ґрунту Пористість ґрунту дорівнює відношенню сумарного об’єму всіх пор та проміжків між структурними агрегатами до загального об’єму ґрунту. f = Vп /Vзаг = = (Va + Vв) /(Vгр + Vа + Vв)

Слайд 27

Пористість ґрунту

Слайд 28

Пористість ґрунту Пористість ґрунту варіює від 0-10 % для сланцю, скелі до 20-40 % для гравію.

Слайд 29

Седиментація ґрунтових частинок Fs = Fгр - F0 = V g - V 0g = V g ( - 0 ). F = 6 rV d = 2r = = [18V /g( - 0 )]1/2

Слайд 30

Лазерна дифрактометрія частинок ґрунту

Слайд 31

Теплофізичні властивості ґрунту Теплопровідність 0,125–0,209 Вт м-1 К-1 Величина коефіцієнта теплопровідності ґрунту залежить від вологості, текстури, об’ємної густини, температури.