X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій

Завантажити презентацію

Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій НТУУ “КПІ”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна

Слайд 2

Характерні особливості сфери телекомунікацій як системи

Слайд 3

Типи сценаріїв Сценарій-гіпотетичний наслідок, що сприймається та визначається за допомогою деяких припущень про поточну та майбутню тенденції.

Слайд 4

Етапи вирішення задачі визначення підходів до регулювання Визначення множини подій, що впливають на розвиток сфери телекомунікацій. Здійснення вибору найбільш значних загроз, можливостей, сильних та слабких характеристик. Визначення об’єктів, що створюють сферу телекомунікацій як систему. Вирішення задачі експертного оцінювання. Визначення найбільш значних загроз, можливостей, сильних та слабких характеристик за результатами експертного оцінювання. Вибір критеріїв, яким повинні відповідати підходи до регулювання у секторах мобільного та фіксованого зв’язку та секторі широкосмугового доступу до мережі Інтернет - об’єктах сфери телекомунікацій.

Слайд 5

Етапи вирішення задачі визначення підходів до регулювання Розробка матриць парних порівнянь для застосування методу аналізу ієрархій (МАІ) для об’єктів системи . Проведення експертного оцінювання з використанням матриць парних порівнянь для об’єктів системи. Розробка ієрархічних структур та застосування ієрархічного синтезу за МАІ для об’єктів системи. Визначення підходів до регулювання у секторах мобільного та фіксованого зв’язку та секторі широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Слайд 6

Визначення критеріїв регулювання Для визначення множини подій, що впливають на розвиток сфери телекомунікацій, в роботі застосовано метод SWOT - аналізу. Цей метод дозволяє висвітлити ключові події для розгляду при оцінці поточної ситуації. На першому етапі процедури визначення множини подій сформовано SWOT – матрицю. На її основі побудовано матрицю співставлень компонентів SWOT-аналізу та проведено аналіз загроз та можливостей для сфери телекомунікацій, аналіз впливу сильних характеристик та найбільш та найменш небезпечних слабких характеристик.

Слайд 7

Визначення критеріїв регулювання Експертам передаються для аналізу картки у формі таблиці Міллера:

Слайд 8

Результати експертного оцінювання

Слайд 9

Визначення критеріїв регулювання У результаті вирішення задачі експертного оцінювання визначаються параметри (характеристики) об’єктів: Сектор мобільного зв’язку Сектор фіксованого зв’язку Сектор широкосмугового доступу до мережі Інтернет Аналіз загроз та можливостей дозволяє визначити критерії регулювання у означених секторах сфери телекомунікацій.

Слайд 10

Критерії регулювання для сектора мобільного зв’язку Видача ліцензій операторам зв’язку на впровадження радіотехнології UMTS. Підвищення рівня доходів операторів мобільного зв’язку. Збільшення надходжень до держбюджету за видачу ліцензій на користування РЧР. Підтримка доходів від надання послуг мобільного зв’язку при правильній тарифікації та розширенні спектра послуг. Забезпечення добросовісної конкуренції. Спрощення процедури ліцензування. Збільшення інвестицій в галузь зв’язку. Забезпечення належного рівня якості зв’язку на всій території країни.

Слайд 11

Альтернативні підходи до регулювання у секторі мобільного зв’язку 1. Регулювання на реєстраційній основі доступу на ринок. 2. Регулювання на основі забезпечення відповідності тарифів на послуги їхній якості. 3. Регулювання на основі жорстких умов розподілу та користування РЧР.

Слайд 12

Критерії регулювання для сектора фіксованого зв’язку Реалізація принципу диференціації тарифів на послуги зв’язку в залежності від рівня якості. Подолання падіння доходів від надання послуг міського та сільськоготелефонного зв'язку. Вирішення питання збитковості тарифів на надання послуг фіксованого телефонного зв’язку в сільській місцевості. Заміна застарілого аналогового обладнання на місцевих телефонних мережах. Збільшення інвестицій в галузь зв’язку.

Слайд 13

Альтернативні підходи до регулювання у секторі фіксованого зв’язку 1. Підхід, що повністю базується на тарифному регулюванні. 2. Підхід, що базується на жорсткому контролі використання номерного ресурсу та його розподілу. 3. Підхід, що базується на впровадженні нових технологій надання мультисервісних послуг у фіксованих мережах

Слайд 14

Критерії регулювання для сектора широкосмугового доступу Досконалість нормативно-технічних документів щодо встановлення логічного взаємоз’єднання у телекомунікаційних мережах. Спрощення процедури оформлення документів для одержання ліцензій Реєстрація всіх операторів та провайдерів у Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій Надходження достатніх обсягів інвестицій для розвитку широкосмугового доступу Підвищення темпів розвитку мереж Надання споживачам сучасних послуг при доступній ціні Контроль діяльності провайдерів телекомунікацій спільно з ДІЗ Забезпечення вільного доступу до споруд зв’язку.

Слайд 15

Альтернативні підходи до регулювання у секторі широкосмугового доступу 1. Регулювання, що базується на доступі на ринок на реєстраційній основі. 2. Регулювання, що базується на забезпеченні чесної конкуренції та подоланні монополізму 3. Регулювання, що базується на жорсткому розподілі РЧР та контролі використання РЧР

Слайд 16

Розробка матриць парних порівнянь для застосування методу аналізу ієрархій (МАІ)

Слайд 17

Розробка матриць парних порівнянь для застосування методу аналізу ієрархій (МАІ)

Слайд 18

Результат застосування ієрархічного синтезу за МАІ

Слайд 19

Визначення підходів до регулювання

Слайд 20

Визначення підходів до регулювання

Слайд 21

Визначення підходів до регулювання

Слайд 22

Висновки Аналіз одержаних результатів показує, що кращими варіантами підходів до регулювання є наступні: сектор мобільного зв’язку – підхід до регулювання на основі жорстких умов розподілу та користування РЧР; сектор фіксованого зв’язку - підхід, що базується на впровадженні нових технологій надання мультисервісних послуг у фіксованих мережах; сектор широкосмугового доступу до мережі Інтернет – підхід до регулювання, що базується на жорсткому розподілі РЧР та контролі використання РЧР.

Слайд 23

Дякую за увагу!

Слайд 24

?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука