X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Українська економіка у 2001–2003 роках Прогноз зростання на тлі ризиків в економіці

Завантажити презентацію

Українська економіка у 2001–2003 роках Прогноз зростання на тлі ризиків в економіці

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Українська економіка у 2001–2003 роках Прогноз зростання на тлі ризиків Міжнародний центр перспективних досліджень 20 листопада 2001 року Ukraine’s economy in 2001–2003 Growth expected despite risky environment International Centre for Policy Studies 20 November 2001

Слайд 2

ВВП, % реальної зміни GDP, % real change Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 3

Індекс реального ВВП, 1991=100 Real GDP index, 1991=100 Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 4

Чинники динаміки ВВП Протягом 2001-2003 років діятимуть чинники різнобічної дії: погіршення стану світової економіки, що зменшуватиме зовнішній попит; подальше зростання внутрішнього попиту Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Factors of economic growth Over 2001–2003 a variety of factors will be influencing economic growth in Ukraine: the global economic downturn, which will reduce foreign demand; further growth of domestic demand.

Слайд 5

Зовнішній попит Прогноз щодо експорту базується на таких припущеннях: погіршення стану світової економіки. Ми зменшили прогноз зростання ВВП торговельних партнерів України; посилення антидемпінгових заходів у партнерів; реакція експортерів на реальну ревальвацію у 2000-2001. Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Foreign demand Our forecast for exports is based on the following assumptions: the global economy downturn. We have decreased our forecast for the GDP growth of Ukraine’s trade partners; intensification of anti-dumping measures by trade partners; real revaluation of the hryvnia in 2000–2001 will affect the conduct of Ukrainian exporters in 2002.

Слайд 6

ВВП торговельних партнерів України GDP of Ukraine’s trade partners % реальної зміни / % real change Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 7

Торговельний баланс Ми погіршили прогноз щодо зовнішньої торгівлі: вже в IV-му кварталі 2001 року зовнішньоторговельне сальдо набуде від’ємного значення; обсяг імпорту, що стабільно зростатиме у 2002-2003 роках, переважатиме над експортом. Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Trade balance We have reduced our forecast for foreign trade: the foreign trade balance will go into the red already in Q4’01 volume of imports will dominate over exports, rising steadily in 2002–2003.

Слайд 8

Торговельний баланс, $ млн. Trade balance, millions USD Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 9

Обмінний курс Від’ємне сальдо балансу торгівлі зумовить девальвацію Ця девальвація виявиться неістотною: перспективи зростання економіки стимулюватимуть приплив капіталу Відновлення девальвації гривні після дворічної стабільності може спричинити різкіші коливання обмінного курсу Наприкінці 2002 року курс сягне 5,75 грн./$, 2003 — 6 грн./$ Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Exchange rate Negative trade balance will trigger hryvnia devaluation It will be insignificant: growth will stimulate an influx of capital Renewed hryvnia devaluation after two years of stability may provoke greater fluctuation of the exchange rate By the end of 2002, ER will total 5.75 UAH/$, 6 UAH/$ in 2003

Слайд 10

Інфляція Низькі темпи інфляції в 2002-2003 роках визначатимуть (1) менші темпи грошової емісії, (2) втримання низького дефіциту бюджету та (3) зростання економіки Цінові шоки протягом періоду буде пов’язано з підвищенням тарифів на послуги галузей інфраструктури Протягом 2002 року ІСЦ збільшиться на 8%, в 2003 — на 6% Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Inflation Factors determining the low inflation in 2002–2003: (1) slower money growth; (2) low budget deficit; and (3) economic growth Price shocks over the period will be linked to increased tariffs for the services of infrastructure sectors CPI will increase by 8% in 2002, and by 6% in 2003

Слайд 11

Фінансові ризики Головним ризиком є можливе збільшення дефіциту бюджету: У 2002 році розбалансованість можуть спричинити залежність від темпів приватизації та гірша, ніж закладено в розрахунки бюджету, динаміка економіки У 2003 році зменшаться податкові надходження, а уряд не матиме можливості швидко скоротити видатки Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Financial risks The main risk is the possibility of a bigger budget deficit: In 2002, it may be triggered by the dependency on privatisation, and by a worse economic dynamic than estimated in the budget In 2003, tax revenues will decrease, but the government may not be able to rapidly reduce expenditures

Слайд 12

Позитивні можливості Позитивною можливістю є збереження високих темпів зростання в Росії та інших країнах СНД: Ці економіки почали зростати нещодавно й мають істотний не реалізований потенціал Позиції українських експортерів на цих ринках можуть виявитися сильнішими, ніж ми передбачаємо Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Opportunities If Russia and CIS countries maintain a high growth rate, this would be an opportunity for Ukraine: The economies of these countries have begun to grow only recently and possess immense unrealised potential Positions of Ukrainian exporters in these markets may turn out to be better than expected

Слайд 13

Внутрішній попит Підвищення внутрішнього попиту частково компенсує менші темпи зростання експорту Підприємства розширюватимуть виробництво, аби охопити внутрішній ринок Споживання домогосподарств зростатиме вищими темпами Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Domestic demand Increased domestic demand will partially compensate for the slower export growth rate Enterprises will expand production in order to cover domestic markets Household consumption will grow at a faster pace

Слайд 14

Розширення виробництва Керівники підприємств відчувають, що конкуренція на внутрішньому ринку зростає Конкуренція стимулює до інвестицій у збільшення потужностей та розширення асортименту продукції Розвиток мереж збуту сприятиме зростанню у торгівлі Розширення ринків вимагатиме розвитку транспорту Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Production growth Managers of enterprises acknowledge that competition in the domestic market is intensifying Competition encourages investment into capacities Development of marketing channels will contribute to trade growth Expansion within Ukraine will demand transport development

Слайд 15

Промисловість Найшвидше зростатимуть галузі, які орієнтовані на внутрішній попит Новим поштовхом для харчової промисловості буде відродження у тваринництві Попит на продукцію машинобудування формуватимуть транспорт, зв’язок, енергетика і сільське господарство Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Sectors oriented towards domestic demand will grow rapidly A fresh impetus for the food industry will be the revival of the livestock sector Demand for machine-building products will be created in the transport, communications, energy and agriculture sectors Industry

Слайд 16

Будівництво Зростатиме житлове будівництво (внаслідок збільшення доходів громадян) Будівництво найбільше в економіці потерпає від браку кваліфікованих працівників Отже, зростатимуть витрати на оплату праці Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Construction Housing starts will increase in the wake of increased in household incomes Construction is the sector in Ukraine’s economy that is in most urgent need of skilled workers Thus, expenditures on wages will increase

Слайд 17

Транспорт і зв’язок В ці сектори найбільш активно інвестуватимуть Попит на послуги транспорту зростатиме, що вимагатиме збільшення потужностей (за оцінками Держкомстату, завантаженість потужностей у транспорті є найвищою) Інвестиції у зв’язок будуть пов’язані із підготовкою до приватизації “Укртелекому” та конкурентною боротьбою Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Transport and communications These sectors will be the most active in terms of investment Demand for transport services will rise, requiring an increase in production capacities Investments in communications will be linked to the Ukrtelekom privatisation and fierce competition on the market

Слайд 18

Сільське господарство Фінансовий стан с/г підприємств покращується Збільшення прибутків та впровадження Земельного кодексу стимулюватиме приплив інвестицій у сектор Зростання у тваринництві набератиме обертів Орієнтація на експорт потребує формування інфраструктури Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Agriculture Financial status of agricultural enterprises is improving Increased incomes and adoption of the Land Code will encourage investment in the sector Livestock growth will steadily increase Export orientation requires an effective infrastructure

Слайд 19

Інвестиції Ми зменшили прогноз зростання інвестицій у 2002-2003 роках: зниження прибутків експортерів, внаслідок якого буде обмежено джерела інвестицій менший оптимізм керівників підприємств через суттєве погіршення зовнішньої кон’юнктури брак послідовної політики щодо галузей інфраструктури Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Investments We reduced our forecast for investment growth in 2002–2003: Decrease exporter incomes will limit sources of investment Significant deterioration of external market conditions will diminish optimism of enterprise managers Lack of consistent policy regarding infrastructure sectors

Слайд 20

Приватне споживання Приватне споживання неістотно відреагує на погіршення зовнішнього середовища: Споживчі настрої домогосподарств України поліпшуються Більшість громадян поділяють оптимістичні погляди щодо розвитку економіки у майбутньому Споживання зросте на 8% у 2002 році, на 9% — у 2003 році Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Private consumption Private consumption will hardly be affected by the deteriorated external conditions: Consumer confidence of Ukrainian households is picking up The majority of Ukrainians are optimistic about economic growth Сonsumption will increase by 8% in 2002 and by 9% in 2003

Слайд 21

Споживчі настрої в Україні та їхній вплив на внутрішній попит Міжнародний центр перспективних досліджень 20 листопада 2001 року Consumer confidence in Ukraine and its impact on domestic demand International Centre for Policy Studies 20 November 2001

Слайд 22

Як досліджують споживчі настрої? Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні досліджують в рамках спільного проекту компанії GfK-USM та Центру Індекс обраховують щоквартально за результатами репрезентативного вибіркового опитування домогосподарств Перше дослідження відбулося у червні 2000 року, останнє — у вересні 2001 року Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua How consumer confidence is determined Ukraine’s Consumer Confidence Index (CCI) is surveyed under a joint project of the company GfK-USM and ICPS The index is determined quarterly, based on a representative random survey of Ukraine’s households The first research was conducted in June 2000, the most recent in September 2001

Слайд 23

ІСН допомагає бізнесу Оцінити чинники і ризики, що походять від змін у попиті Оцінити перспективи розвитку споживчого ринку Краще планувати майбутню ділову активність Враховувати регіональні відмінн