X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прийняття рішень

Завантажити презентацію

Прийняття рішень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Прийняття рішень як елемент управлінської діяльності

Слайд 2

Прийняття рішень як елемент управлінської діяльності Рішення - це вибір найкращої в певному розумінні альтернативи з множини можливих альтернатив. Альтернативи - це взаємовиключні варіанти дій. Критерії - це показники, що характеризують привабливість альтернатив з погляду досягнення поставленої мети. Необхідною умовою здійснення рішення як свідомої вольової дії людини є наявність: а) множини альтернатив, б) мети.

Слайд 3

Особи, що беруть участь у вирішенні проблеми Особа, що приймає рішення (ОПР),—це людина або колектив, що фактично здійснює вибір найкращої альтернативи з метою вирішення проблеми. Проблема - це ситуація, яка вимагає прийняття рішення внаслідок наявності протиріччя між двома станами об'єкту: існуючим та бажаним. Власник проблеми - це людина, яка, на думку оточуючих або згідно зі своїм службовим становищем, повинна вирішувати проблему та відповідати за ухвалені рішення. Активна група - це група людей, які мають спільні інтереси стосовно розв'язуваної проблеми. Експерти - люди, які професійно краще, ніж ОПР, знають окремі аспекти проблеми та виступають у ролі джерела інформації, необхідної для прийняття рішення. Аналітики - це консультанти з прийняття рішень. Їхня роль полягає в правильній організації процесу прийняття рішення.

Слайд 4

Особи, які беруть участь у прийнятті рішень

Слайд 5

Специфіка управлінських рішень

Слайд 6

Типові види управлінських рішень

Слайд 7

Етапи процесу прийняття рішень 1-й етап. Постановка задачі та діагностика проблеми. 2-й етап. Постановка мети розв'язання проблеми. Мета описує бажаний кінцевий результат і задає загальну спрямованість діяльності. налагодити взаємодію з наявними постачальниками; знайти нових постачальників, що забезпечують поставки і доступні ціни; налагодити власне виробництво комплектуючих; організувати своєчасні поставки комплектуючих 3-й етап. Розробка альтернатив досягнення мети. А1, А2, А3. Проблема: падіння обсягів виробництва

Слайд 8

Етапи процесу прийняття рішень 4-й етап. Опис можливих станів зовнішнього середовища. Як зовнішнє середовище розглядаються некеровані фактори, які впливають на результати заходів щодо S1- підвищення цін на бензин; S2 - відсутність змін у ціні на бензин; S3 - зниження цін на бензин. 5-й етап. Оцінка ймовірностей настання конкретних станів зовнішнього середовища. Можливі наступні оцінки ймовірностей настання станів середовища: Р1 = 0,6 Р2 = 0,3 Р3 = 0,1 6-й етап. Виявлення можливих наслідків реалізації кожної з альтернатив. Вибір нового постачальника буде мати такі основні наслідки: - зміняться вартість послуг за поставку - зміниться ступінь своєчасності поставок комплектуючих.

Слайд 9

Етапи процесу прийняття рішень 7-й етап. Оцінка результатів реалізації альтернатив у кожному зі станів зовнішнього середовища. S1 S2 S3 А1 вартість послуг: 140грн своєчасність: точно вартість послуг: 120грн своєчасність: точно вартість послуг: 100грн своєчасність:точно А2 вартість послуг: 90 грн своєчасність: ± 1 день вартість послуг: 80 грн своєчасність; ± 1 день вартість послуг: 70 грн своєчасність: ± 1 день А3 вартість послуг: 50 грн своєчасність: ±2 дні вартість послуг: 50 грн своєчасність: ±2 дні вартість послуг: 50 грн своєчасність: ±2 дні

Слайд 10

Етапи процесу прийняття рішень 8-й етап. Вибір критеріїв оцінки альтернатив у кожному зі станів зовнішнього середовища де Кij - значення критерію оцінки для i-го постачальника в j-тому стані середовища; ОСПij — оцінка своєчасності поставок, забезпечуваних i-тим постачальником в j-тому стані середовища; ОДЦij - оцінка допустимості цін, запропонованих i-тим постачальником в j-тому стані середовища. S1 S2 S3 А1 ОДЦ11=0 ОСП11=10 ОДЦ12= 2 ОСП12=10 ОДЦ13= 4 ОСП13=10 А2 ОДЦ21, = 5 ОСП21,=6 ОДЦ22= 6 ОСП22= 6 ОДЦ23= 7 ОСП23= 6 А3 ОДЦ31=9 ОСП31=3 ОДЦ32= 9 ОСП32=3 ОДЦ33= 9 ОСП33=3

Слайд 11

Етапи процесу прийняття рішень 9 етап. Розрахунок значень критеріїв у кожному зі станів зовнішнього середовища. 10 етап. Оцінка очікуваного ефекту реалізації кожної альтернативи. 11-й етап. Порівняння альтернатив за величиною очікуваного ефекту та вибір найкращої. 12-й етап. Ухвалення рішення, тобто затвердження плану виходу з проблемної ситуації. S1 S2 S3 А1 10 12 14 А2 11 12 13 А3 12 12 12 S1, Р1= 0,6 S2 Р2=0,3 S3 Р3=0,1 Ефект А1 10 12 14 11 А2 11 12 13 11,5 А3 12 12 12 12

Слайд 12

Класифікація управлінських рішень від рівня керівної інстанції від повноти вихідної інформації від кількості розглянутих альтернатив від способу обґрунтування від визначеності процедура вибору Системами підтримки прийняття рішень (СППР) вид інформаційних систем для підтримки слабо структурованих рішень

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка