X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Завантажити презентацію

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розділ IV ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Слайд 2

Модель податку на доходи фізичних осіб ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Об’єкт оподаткування База оподаткування Платники Строки подачі звітності Порядок обчислення податку Податковий період Об'єктом оподаткування резидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України Об'єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування щомісячно Календарний рік ф/о до 1 травня року підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року . , 15% 10% шахтарів чистий дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. Строки сплати Підприємці авансові платежі щоквартально до 15 березня 15 травня 15 серпня 15 листопада 17% з 1.01.2011 дохід перевищує 10 мінімальних заробітних зарплат Ставка податку Резиденти Нерезиденти Податковий агент заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, зменшена на суму податкової соціальної пільги за її наявності

Слайд 3

НОВАЦІЇ ДО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: звільнення від оподаткування один раз на рік доходів з продажу рухомого майна (машин, мотоциклів) та нерухомого майна (квартир, будинків без обмежень за площею, у т.ч. земельної ділянки); ставка податку становить 17% на дохід, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати; 0% ставка податку для успадкованих сум знецінених грошових заощаджень; звільнення від оподаткування суми державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства; податкова знижка суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у т. ч. на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, процентів за ним; для фізичних осіб – підприємців впровадження подання декларації лише за підсумками року та авансових платежів протягом року; встановлення обов’язку для податкового агента утримувати податок у джерела, якщо відносини між сторонами цивільно-правових договорів можуть бути прирівняні до трудових відносин; встановлення функції податкового агента для юридичних осіб, що займаються організацією та проведенням гастрольних заходів зарубіжних гастролерів. .

Слайд 4

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ Об’єкти оподаткування резидента: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Об’єкти оподаткування нерезидента: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Слайд 5

Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу Ст.165 сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом; сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України; сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом; сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом.

Слайд 6

Податкова знижка (ст.14.1.169) Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати,

Слайд 7

Податкова знижка (ст.166) Право платника податку на податкову знижку: за наслідками звітного податкового року; підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації. Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки: фактично здійснені, протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Слайд 8

Податкова знижка (ст.166) Обмеження права на нарахування податкової знижки: податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання, відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті; загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку; якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Слайд 9

Податкова знижка (3) Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки: частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом; суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям; суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти; суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування. Обмеження права на нарахування податкової знижки: виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку; якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Слайд 10

Ставки податку (ст.167) Ставки податку на доходи фізичних осіб Cт.167 15 % заробітної плати 10% працівників шахтобудівних підприємств 30% Доходу нарахованого як виграш чи приз (крім у державній та недержавній грошовій лотереї) 5% процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (з2015 р); процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) 17% дохід перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати

Слайд 11

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету (Ст.168) Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом: податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету; якщо дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування.

Слайд 12

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету (2) Ст.168 Оподаткування доходів, нарахованих платнику податку особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, включає суму доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подає податкову декларацію за податковий рок, і сплачує податок з таких доходів 168.2.1 Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність 168.2.2 Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу

Слайд 13

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги Ст.169 Податкова соціальна пільга застосовується виключно до доходу, нарахованого платнику податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати і тільки за умови, що розмір такої зарплати не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку; утримує двох чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину;

Слайд 14

Податкові соціальні пільги Ст.169 150% є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років; є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту; є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Слайд 15

Податкові соціальні пільги Ст.169 200% Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу"; учасникам бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, та інвалідам І і ІІ груп, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; особі, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року.

Слайд 16

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів (Ст.170) Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм: об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше, ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі; якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець, який самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

Слайд 17

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів (ст.170) Оподаткування інвестиційного прибутку Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Оподаткування інвестиційного прибутку звітним періо