X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративно-правовий статус громодян України та інших фізичних осіб

Завантажити презентацію

Адміністративно-правовий статус громодян України та інших фізичних осіб

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Адміністративно-правовий статус громодян України та інших фізичних осіб

Слайд 2

Зміст адміністративно-правого статусу фізичної особи В тому числі громадянина України,становить комплекс її прав і обовязків, закріплених нормами адміністративного права, а також гарантії цих прав і обовязків

Слайд 3

Адміністративно-правовий статус громадян є частиною їх загального правового статусу, визначеного Конституцією України, Законом України, міжнародними договорами, а також Законом України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. та іншими підзаконними актами. Відносини, які регулюють адміністративним правом, існують між відповідними субєктами.

Слайд 4

Адміністративна правоздатність громадян України це здатність мати права, нести обовязки адміністративно-правового характеру Вона виникла в момент народження громадянина і припиняється з його смертю.

Слайд 5

Рівність прав та диференціювання обовязків Ст.21 Конституції України проголошує рівність всїх людей у своїй гідності і правах, а в ст.22 цього Закону записано, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Всі люди є рівними у своїх правах, однак цей принцип розповсюджується лише на права і не стосується обовязків. Так, у відповідності до Закону України «Про загальний військовий обовязок і військову службу», дійсну військову службу зобовязані нести лише громадяни України чоловічої статі, які досягли на момент призову 18-річного віку. Не мають відношення до військової служби також іноземці вони не мають права і на державну службу

Слайд 6

Адміністративна правоздатність є невідчуженою Частина 2 ст.21 конституції України закріплює принципи: 1) непорушності прав і свобод людини і громадянини; 2) адміністративна правоздатність, змістом якої є здатність мати права і свободи, також невідчужувана і непорушна. Громадянин не може навіть добровільно відмовитися від свої правоздатності — така відмова не має законної сили.

Слайд 7

Особисті права і свободи громадянина Це можливості задоволення їх особистих потреб До особистих прав належать право на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканість, свободу пересування,право вільного вибору місця проживання право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції право на спростування недостовірної інормації про себе і членів своєї сімї тощо.

Слайд 8

Адміністративна дієздатність це здатність громадянина (або іншої фізичної особо) своїми особистими діями набувати права і обовязки адміні- стративно-правового характеру та здійснювати їх. Поняття адміністративної дїєздатності включає здатність не тільки здійснювати правомірні дії, але і нести відповідальність за свої дії Основна різниця між адміністративною дієздатністю і правоздатністю полягає в тому, що адміністративна дієздатність здатність особи своїми діями самостійно брати участь в адміністративно-правових відносинах, набувати права, створювати своїми діями обовязки

Слайд 9

Імміграція — прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання. Іммігрант — іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання. Квота імміграції — гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року Міграційний процес — переїзд з одного населеного пункту до іншого,з однієї держави до іншої, з метою постійного облаштування і пра- цевлаштування. Імміграційний процес — це процес переміщення людей з однієї країни до іншої

Слайд 10

Правовий статус осіб, яким надано статус біженця в Україні Особи, яким надано статус біженця в Україні, є іноземцями чи особами без громадянства, які перебувають в Україні на зоконних підставах. Такі особи користуються тими ж правами і своюодами, а також несуть такі самі обовязки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України.

Слайд 11

Права особи, якій надано статус біженця Особа,якій надано статус біженця,має рівні з громадянами України права на: Пересування, вільний вибір місця проживання,вільне залишення території України, за винятком обмедень, які встановлюються законом; Працю; Охорону здоровя, медичну допомогу та медичне страхування; Відпочинок; Освіту.

Слайд 12

Обов'язки особи,якій надано статус біженця в Україні Особа, якій надано статус біженця в Україні, зобов'язана: 1) повідомляти протягом 10 робочих днів органу міграційної служби за місцем про- живання про зміни прізвища,складу сімї,сімейного стану,місця проживання,набуття громадянства України або іншої держави, надання притулку або дозволу на постійне проживання в іншій державі; 2) у разі зміни місця проживання і переїзду до адміністративно-територіальної одини- ці України, на яку поширюється компетенція іншого органу міграційної служби, знятися з обліку і стати на облік у відповілному органі міграційної служби за новим місцем проживання 3) проходити щорічну перереєстрацію у строки, встановлені органом міграційної служби за місцем проживання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство