X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підприємство і система управління.

Завантажити презентацію

Підприємство і система управління.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 3 ”Підприємство і система управління. Види підприємств і об'єднань”.

Слайд 2

3.1 Підприємство і його сутність

Слайд 3

3.1 Підприємство і його сутність Підприємство є основною організаційною ланкою національної економіки України. Підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Закон України "Про підприємства в Україні" (ст. І)

Слайд 4

3.1 Підприємство і його сутність Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Повинно мати у своїй власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно; не має у своєму складі інших юридичних осіб. Здатність відповідати своїм майном за зобов'язанням. Здатність укладати всі види господарсько-правових угод.

Слайд 5

3.1 Підприємство і його сутність Мати право бути позивачем, а також бути відповідачем в суді (господарському суді) при невиконанні своїх зобов'язань. Мати самостійний баланс, розрахунковий (поточний) та інші рахунки в установах банку, правильно вести облік витрат, своєчасно подавати встановлену державними органами звітність.

Слайд 6

3.1 Підприємство і його сутність Мати своє найменування, печатку, знак для товарів та послуг, місце знаходження, поштову адресу. Здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

Слайд 7

3.2. Правові основи діяльності підприємства

Слайд 8

Діяльність підприємства спирається на правові основи, які викладені в Законах України: Конституція України; “Про підприємства в Україні"; "Про підприємництво"; "Про власність"; "Про іноземні інвестиції"; "Про господарські товариства"; "Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємниць кої діяльності" Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Слайд 9

3.2. Правові основи діяльності підприємства Закони України та інші чинні акти України встановлюють: Основні цілі діяльності підприємства. Види та організаційні форми підприємств та їх об'єднань. Порядок створення та реєстрації підприємств.

Слайд 10

3.2. Правові основи діяльності підприємства Механізм підприємницької діяльності. Регламентують господарську, економічну та соціальну діяльність Регулюють відносини з державою та іншими суб'єктами господарювання. Визначають відповідальність, порядок ліквідації підприємства.

Слайд 11

3.2. Правові основи діяльності підприємства Підприємство може розпочинати свою діяльність після реєстрації статуту у відповідному виконавчому комітеті Ради народних депутатів або державній адміністрації за місцем розташування підприємства. Ліквідація підприємства вважається завершеною, а підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в реєстр державної реєстрації.

Слайд 12

3.3 Види підприємств і об'єднань

Слайд 13

3.3.1 Види підприємств В Україні можуть діяти підприємства таких видів (ст.2) Приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи. Колективне підприємство, засноване на власності "трудового колективу “підприємства. Господарське товариство.

Слайд 14

3.3.1 Види підприємств Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян. Комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної Державне підприємство, засноване на державній власності, в т.ч. казенне

Слайд 15

3.3.1 Види підприємств У відповідності до обсягів господарського обороту і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств: у промисловості та будівництві з чисельністю працюючих до 200 чол.; в інших галузях виробничої сфери до 50 чол,;

Слайд 16

3.3.1 Види підприємств у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чол.; у галузях невиробничої сфери до 25 чол.; у роздрібній торгівлі - до 15 чол, В Україні можуть діяти її інші види та категорії підприємств, у т.ч. орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.

Слайд 17

3.3.2 Види об'єднань

Слайд 18

Об'єднання діють на основу договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і статут цього об'єднання погоджується з Антимонопольним комітетом України. 3.3.2 Види об'єднань

Слайд 19

В об'єднання підприємств України можуть входити підприємства інших держав. Підприємства України можуть входити в об'єднання інших держав. Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний зведений баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку. 3.3.2 Види об'єднань

Слайд 20

Об'єднання не відповідає за зобов'язання підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язання об'єднання, якщо інше не передбачене договором (статутом). Підприємства можуть виходити зі складу об'єднання. Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які входять до нього. 3.3.2 Види об'єднань

Слайд 21

3.4. Класифікатор функцій управління підприємством

Слайд 22

3.4.1 Функції управління, їх сутність Всі конкретні функції управління можна звести в наступні 24 групи: Організація системи і процесів управління з врахуванням вимог ринку. Проведення маркетингових досліджень (попиту, пропозиції, кон'юктури ринку, можливості забезпечення конкуренції свого товару). Прогнозування та планування.

Слайд 23

3.4.1 Функції управління, їх сутність Конструкторська підготовка виробництва. Технологічна підготовка. Науково-технічна інформація й управління науково-технічним прогресом. Організація інноваційної діяльності на підприємстві.

Слайд 24

3.4.1 Функції управління, їх сутність Стандартизація. Управління якістю праці і продукції. Організація праці і заробітної плати. Підбір, розстановка, підготовка і перепідготовка кадрів. Управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва продукції.

Слайд 25

3.4.1 Функції управління, їх сутність Управління збутом продукції. Облік, аналіз і контроль за підприємницькою (виробничо-господарською і фінансовою) діяльністю. Правове забезпечення підприємства. Ремонтне та енергетичне обслуговування.

Слайд 26

3.4.1 Функції управління, їх сутність Транспортне обслуговування. Оперативне управління виробництвом. Будівництво і господарське обслуговування. Охорона праці. Пожежна безпека.

Слайд 27

3.4.1 Функції управління, їх сутність Охорона навколишнього середовища. Загальне діловодство. Управління соціально-культурно-економічним розвитком колективу.

Слайд 28

3.4.2. Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції На основі розробленої схеми управління і класифікатора функцій управління на підприємствах розробляються положення про структурні підрозділи. Цьому передує розробка положень про керівництво підприємства (директора і його заступників).

Слайд 29

Положення про структурні підрозділи підприємства містять такі розділи: Загальні положення. Завдання і функції. Структура підрозділу. Взаємозв'язок з іншими підрозділами підприємства. Права і відповідальність керівника підрозділу підприємства.

Слайд 30

Положення про підрозділи розвиваються і конкретизуються в посадових інструкціях окремих працівників, які містять: Загальні положення. Організація роботи: графік роботи, характеристика робочого місця, одержання вхідної і видача вихідної інформації, термін її надання.

Слайд 31

Положення про підрозділи розвиваються і конкретизуються в посадових інструкціях окремих працівників, які містять: Обов'язки. Права: перелік питань, за якими може приймати самостійно рішення, а за якими узгоджувати з іншими працівниками. Відповідальність і стимулювання. Посадові інструкції є юридичними актами. Вони зміцнюють трудову дисципліну, посилюють почуття відповідальності за доручену справу.

Слайд 32

3.4.3. Структура управління Ефективність праці управлінського персоналу підприємства багато залежить від організаційної структури управління. Найпоширенішими структурами управління є: лінійна, функціональна і лінійно-функціональна структури управління.

Слайд 33

3.4.3.1 Лінійна структура управління Керівник підприємства

Слайд 34

3.4.3.2 Функціональна структура управління Керівник підприємства

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка