X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Економіка й організація виробництва

Завантажити презентацію

Економіка й організація виробництва

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Антонов Валерій Миколайович Економіка й організація виробництва

Слайд 2

Предмет, об’єкт і мета вивчення курсу. Поняття «економіка» вперше ввів великий мислитель стародавньої Греції Аристотель (384 – 322 р.р. ро н.е.). Походить від грецьких «ойкос» - дім, домашнє господарство, «номос» - вчення, закон. Розумів – мистецтво домашнього господарства. Тепер розуміємо – господарство, господарювання. Виробництво – процес створення матеріальних благ необхідних до задоволення індивідуальних і суспільних потреб існування та розвитку суспільства. «Економіка й організація виробництва» - як навчальна дисципліна, вивчає господарство і господарську діяльність підприємства з виділенням глибокого вивчення організації виробництва в сукупній системі підприємницької діяльності.

Слайд 3

Предмет, об’єкт і мета вивчення курсу.

Слайд 4

Предмет, об’єкт і мета вивчення курсу. Об’єкт вивчення – конкретне підприємство, як система з його підрозділами-підсистемами. Предмет вивчення – господарсько-фінансова і виробнича діяльність підприємства. Мета курсу: вивчення питань раціональної організації і ведення виробництва в комплексній системі господарювання підприємства, забезпечуючого ефективне використання обмежених виробничіх ресурсів з метою досягнення конкурентноздатної продукції, отримання кращих результатів при мінімальних затратах, максимального задоволення матеріальних потреб працівників підприємства і використання основних ідей національної економіки.

Слайд 5

Цілі національної економіки На сучасному етапі боротьба за економіку – це боротьба за економічнуі політичну незалежність України як держави. Для забезпечення виконання цього завдання перед національної економікої поставлено наступні цілі. 1. Економічний ріст. Бажано забезпечити виробництво більшої кількості і кращої якості товарів та послуг, простіше кажучи, забезпечити вищий рівень життя народу. 2. Повна зайнятість. Відповідне заняття необхідно забезпечити всім, хто бажає і здатний до праці.

Слайд 6

Цілі національної економіки 3. Економічна ефективність. Одержати максимальну видачу при мінімумі затрат від використання наявних обмежених виробничих ресурсів. 4. Стабільний рівень цін. Необхідно уникати значного підвищення або зниження загального рівня цін, тобто інфляції і дефляції. 5. Економічна свобода. Керівники підприємств, працівники і споживачі повинні володіти у своїй економічній діяльності високим ступенем свободи.

Слайд 7

Цілі національної економіки 6. Справедливий розподіл доходів. Жодна група громадян не повинна перебувати в крайніх злиднях, коли інші громадяни купаються в розкошах. 7. Економічне забезпечення. Необхідно забезпечити існування хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних, пристарілих та інших категорій людей, які самі не можуть забезпечити собі необхідний рівень існування. 8. Торговий баланс. Підтримання розумного балансу у міжнародній торгівлі і міжнародних фінансових операціях.

Слайд 8

П’ять фундаментальних питань Для забезпечення використання основних цілей національної економіки і раціонального функціонування ринкової економічної системи необхідно дотримуватися таких п’яти фундаментальних питань та сутності регіональних і екологічних аспектів розвитку економіки. 1. Скільки необхідно виробляти? В якому обсязі або яку частину наявних ресурсів необхідно використати у виробничому процесі. 2. Що необхідно виготовляти? Який набір (склад) товарів і послуг найповніше задовольняють матеріальні потреби суспільства?

Слайд 9

П’ять фундаментальних питань 3. Як цю продукцію необхідно виготовляти? Як повинно буду організовано виробництво? Які фірми повинні здійснювати виробництво і яку необхідно використовувати технологію виробництва? 4. Хто повинен отримувати цю продукцію? Зокрема, як повинна розподілятися продукція економіки між індивідуальними споживачами? 5. Чи здатна система адаптуватися до змін? Чи може система добитися певних корекцій (змін) у зв’язку зі змінами попиту споживачів, у постачанні ресурсів і у технології виробництва?

Слайд 10

Розвиток економіки Регіональний розвиток економіки – це такий розвиток, при якому суспільні і індивідуальні потреби регіону забезпечуються регіональними можливостями. Розвиток з дотриманням екологічних і регіональних аспектів розвитку – це розвиток національної економіки на сучасному етапі з урахуванням перспектив розвитку в майбутньому.

Слайд 11

Ринкові економічні відносини і проблемі виробництва. Види ринків. Їх сутність. При функціонуванні ринкових економічних відносин мають місце наступні види ринків: 1. Ринок виробників – така організація ринку, яка вирішує питання сервісу, матеріально-технічного забезпечення виробництва та інших сфер діяльності підприємства. 2. Ринок монопольної конкуренції – складається з великої кількості покупців і продавців, які здійснюють купівлю-продаж не за єдиною ринковою ціною, а за широким діапазоном цін.

Слайд 12

Ринкові економічні відносини і проблемі виробництва. Види ринків. Їх сутність. 3. Ринок ологополістичний – складається з невеликої кількості продавців, дуже чутливих до політики ціноутворення. 4. Ринок проміжних продавців – організації, які проводять проміжні операції в усіх сферах діяльності підприємства.

Слайд 13

Ринкові економічні відносини і проблемі виробництва. Види ринків. Їх сутність. 5. Ринок чистої конкуренції – складається з багатьох продавців і покупців якогось одного товарного продукту. 6. Ринок чистої монополії – ринок лише одного продавця. 7. Інші види ринків: ринок покупця, ринок продавця.

Слайд 14

Система ринків і цін відіграє роль основної організуючої сили; конкуренція служить регулюючим механізмом. При ринковій системі численні індивідуальні вільно вибрані рішення враховуються, сумуються і взаємно врівноважуються. Це і є вплив «невидимої руки ринку». Ринкові економічні відносини і проблемі виробництва. Види ринків. Їх сутність.

Слайд 15

Ринкові економічні відносини і діяльність підприємства в умовах ринку. «Людина, зазвичай, спеціалізується на виробництві окремих видів продукції, хоч для задоволення її потреб необхідні різноманітні споживчі товари і послуги.» Адам Сміт, 1776 р. «Дослідження про природу і причини багатства народів» Засобом, що долає цю обмеженість ресурсів, є ринок. Адам Сміт таку властивість назвав принципом невидимої руки ринку.

Слайд 16

Ринкові економічні відносини і діяльність підприємства в умовах ринку. Реалізація товарів на ринку відбувається за формулою: Т – Г – Т′ Або при продажу в кредит Т – З – Г –Т′ де Т і Т′ - товар, З – зобов’язання, Г – гроші. Для того щоб придбати на ринку товар для задоволення своїх потреб, покупець повинен спочатку реалізувати свій товар, у тому числі здатність до праці – робочу силу і, таким чином, оволодіти певною сумою грошових ресурсів. Щоб за ці гроші можна було придбати товар, то грошові ресурси повинні бути отоварені, тобто забезпечені товаром.

Слайд 17

Шляхи та практика ринкової економіки України. Будь-який ринок виступає в якості важливої звязуючої ланки між виробництвом та споживанням, включаючи основні елементи ринкового механізму: ціну, попит, пропозицію та конкуренцію. Для того, щоб придбати на ринку товар для задоволення своїх потреб, покупець повинен спочатку реалізувати свій товар. Тут товар прийнято у широкому розумінні, в тому числі здатність до праці – товар «робоча сила».

Слайд 18

Шляхи та практика ринкової економіки України. Отже, для функціонування нормальних ринкових економічних відносин необхідно: 1. Дотримуватися виконання основних цілей національної економіки. 2. Виконувати вимоги 5-ти фундаментальних питань; створити необхідну ринкову інфраструктуру.

Слайд 19

Шляхи та практика ринкової економіки України. 3. Дотримуватися регіональних і екологічних аспектів розвитку. 4. Дотримуватися правил цивілізованого, а не дикого ринку. 5. Закони України спрямувати на розвиток національної економіки, а не заганяти «в тінь»; спрямувати їх на підвищення життєвого рівня народу.

Слайд 20

Шляхи та практика ринкової економіки України. 6. Виготовляти наукомістку, конкурентноздатну продукцію. 7. Ліквідувати необґрунтовані пільги у розподілі споживчих товарів. 8. Надіятися в основному на свої природні ресурси, на свої можливості, на свою працю, на свій розум.

Слайд 21

Практика становлення ринкової економіки України Ринкові економічні відносини краще сприяють розвитку суспільства, але це проявляється лише при умові дотримання вимог цивілізованого, а не дикого ринку. Ті, хто дотримуються диктату ринкової системи, нагороджуються, а тих, хто її ігнорує, система карає. В умовах ринку проявляються і негативні риси: товарно-грошовий фетишизм, грабування, тіньова економіка.

Слайд 22

Практика становлення ринкової економіки України Для подолання негативних рис ринку необхідно: посилити морально-виховну роботу, патріотичне виховання; опиратися на свої сили і свої можливості. В економічному відношенні наш порятунок в інтенсивному розвитку, виробництві наукомісткої, а не матеріаломісткої продукції. У цьому і повинна вдосконалюватися практика ринкової економіки України. Цьому повинні сприяти закони України, які мають стимулювати вітчизняного виробника; стимулювати регіональний розвиток: всіх працездатних забезпечити робочими місцями; робочі місця наблизити до робочих рук;створити необхідну ринкову інфраструктуру.

Слайд 23

Ринкова інфраструктура Інфраструктура – це комплекс галузей національної економіки, які обслуговують промисловість і сільське господарство, а також населення. До неї входять транспортний зв'язок, торгівля, водо - і енергопостачання, наука, освіта, охорона здоров'я, а також об'єкти що забезпечують зберігання виробленої продукції: складські приміщення, критий залізничний транспорт тощо.