X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психолого-педагогічна підготовка учнів до тестування

Завантажити презентацію

Психолого-педагогічна підготовка учнів до тестування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Психолого-педагогічна підготовка учнів до тестування 1.Нормативно-правове забезпечення ЗНО – 2008. 2. Методичне забезпечення процедури підготовки випускників ЗНЗ до ЗНО. 3. Психологічна готовність учнів до тестування: мотивація успіху. 4. Програмове забезпечення моніторингу якості освіти.

Слайд 2

Нормативно-правове забезпечення ЗНО - 2008 1. Закон “Про освіту” 2. Закон “Про загальну середню освіту” 3. Закон “Про вищу освіту” 4.Указ Президента України №1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 №1312, м. Київ ”Про невідкладні заходи щодо запровадження ЗНО та моніторингу якості освіти” 6. Наказ МОНУ від 25.12.2007 №1171 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році” 7.Наказ МОНУ від 25.12.2007 №1172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України”

Слайд 3

Наказ МОНУ № 1171 від 25.12.07 р. Перелік предметів: українська мова та література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, основи економіки та основи правознавства Установити, що у 2008 році результати ЗНО, підтверджені сертифікатами УЦОЯО, зараховуються - з української мови ті літератури, математики, історії України на бажання учасників ЗНО як результат ДПА за курс повної загальної середньої освіти; Забезпечити учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які в ЗНЗ мовами національних меншин (російською, польською, угорською, кримськотатарською, молдовською, румунською) не великим за обсягом словником із перекладом основних термінів, що використані у тестах (за винятком тесту з української мови та літератури)

Слайд 4

Умови прийому до вищих навчальних закладів України Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців … При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим. Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти визначаються Правилами прийому до вищого навчального закладу (не більше трьох разом із сертифікатом з української мови і літератури) з числа предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у фаховому навчанні. Зарахування таких осіб на навчання проводиться після рекомендації приймальною комісією вищого навчального закладу за умови подання ними в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 200-бальною шкалою оцінювання (крім вступників на базі основної школи):

Слайд 5

Управлінська діяльність в методичному забезпеченні процедури підготовки випускників ЗНЗ до ЗНО

Слайд 6

Основні напрямки роботи Робота з вчителями Робота з учнями Робота з батьками

Слайд 7

Робота з вчителями Методична робота з педагогами ШМО Семінари, круглі столи, тренінги-навчання з питань використання тестових технологій в НВП Індивідуальні консультації Організація внутрішкільного контролю щодо впровадження вчителями-предметниками тестових технологій

Слайд 8

Поради вчителям 1.Введення тестових технологій у систему навчання. 2.Відпрацювання в учнів навичок виконання тестових завдань різної форми і різного ступеня складності. Використання практики тестування як навчального прийому, контролю та перевірки знань, умінь та навичок учнів. Формування в учнів теоретичних понять та вмінь щодо застосовування своїх знань на практиці.

Слайд 9

Основні засади використання тестових технологій в НВП

Слайд 10

функції завдань Педагогічні завдання виконують як навчальні, так і контролюючі функції. Учні застосовують навчальні завдання в тестовій формі для активації власних умінь, засвоєного навчального матеріалу та саморозвитку. Педагоги застосовують їх для навчання учнів.

Слайд 11

ТАКСОНОМІЯ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ (РІВНІВ ЗАСВОЄННЯ) Б.С. БЛУМА Оцінювання

Слайд 12

Тестування – процес вимірювання кількісних показників за допомогою тесту. Тест – сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання певного кількісного показника. Критерії якості методу вимірювання: валідність, об‘єктивність, надійність, точність. Довжина тесту або обсяг тесту – кількість тестових завдань, об’єднаних в одній тест-картці ( для тематичної перевірки знань учнів у процесі експрес-контролю можна використовувати тест-карту довжиною у 15-20, підсумкової перевірки – 30 – 60 тестових завдань).

Слайд 13

Вимоги до комплекту тестових завдань Повинні складатися із двох блоків: а) блоку, що відображає зміст освітнього стандарту; б) блоку, що відповідає програмі поглибленого вивчення предмету. Необхідно мати як мінімум чотири варіанти комплектів тестів з кожного розділу для проміжного ( тематичного) контролю і два – для підсумкового. З кожного тестового завдання і з усього комплекту тестів повинно бути визначено кількість балів, що виставляється за правильне розв’язання даного тестового завдання ( кількість балів у кожному варіанті повинна співпадати). Кількість балів, одержана учнями за результатами роботи з тестами, необхідно перевести у 12-бальну шкалу оцінювання ( 100%-90% - високий рівень, 89%-60% - достатній, 59%-30% - середній, 29% та нижче - початковий

Слайд 14

Принципи створення тестових завдань Кожне тестове завдання повинно: оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

Слайд 15

Загальна схема формування тесту для тематичного контролю навчальних досягнень 1. Встановлення мети проведення тестування. 2. Розробка специфікації тесту. 3. Розробка тестових завдань згідно специфікації для кожного варіанту. 4. Формування тесту (декілька варіантів). 5. Розробка критеріїв оцінювання (на підставі загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень для даного предмету). 6. Розробка бланку відповідей та порядку проведення тестування. 7. Узгодження розроблених матеріалів. 8. Проведення тестування.

Слайд 16

Організація моніторингу навчальних досягнень учнів як аспект відстеження ефективності процесу підготовки учнів до ЗНО та прогнозування їх результатів

Слайд 17

Директорські тестування як особлива форма рубіжних контрольних робіт Терміни здійснення всіх директорських тестувань та обсяги навчальних матеріалів, винесених на тестування, повинно бути визначено заздалегідь у річному графіку. Необхідне внесення елемента зовнішності ( певна закритість тестів від вчителів-предметників). Директорські тестування відбуваються під контролем представників адміністрації. Важливий момент в аналізі результатів директорських тестувань – порівняння із семестровими оцінками.

Слайд 18

Робота з учнями Використання тестових технологій в навчальному процесі. Відстеження результатів навчальної діяльності учнів з метою проведення подальшої корекційної роботи . Діагностика психологічної готовності учнів до ЗНО.

Слайд 19

Інформаційно-роз’яснювальна робота з батьками Батьківські збори Групові та індивідуальні консультації Співбесіди Надання рекомендацій Розробка пам’яток

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зовнішнє незалежне оцінювання