X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Встановлення радянської влади. Громадянська війна.

Завантажити презентацію

Встановлення радянської влади. Громадянська війна.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 20 Тема. Встановлення радянської влади. Громадянська війна. Мета уроку: розкрити причини громадянської війни в Росії; охарак теризувати хід громадянської війни; показати наслідки війни; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в конкрет но-історичних умовах; виховати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.

Слайд 2

Причини громадянської війни. Головні етапи війни. Причини перемоги більшовиків у громадянській війні Неп

Слайд 3

Слайд 4

«Чисельність червоної армії радянської Росії (1918–1920 рр., тис. чол.)»

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

політичні прорахунки їхніх противників щодо селянства, розкол сил опозиції, терор проти населення; прорахунки опозиції в національному питанні, відмова підтримати національні рухи; неузгодженість дій сил опозиції, спроба спиратися на сили інтервентів, вузькість соціальної бази опозиції; інтервенція 14 держав дала змогу більшовикам використати патріотичне піднесення населення; вигідне розміщення Червоної армії в центрі Росії, що давало можливість використовувати всі економічні та стратегічні переваги для організації воєнних дій, залучення до служби в Червоній армії офіцерів царської армії з бойовим досвідом; використання більшовиками надзвичайних заходів (політика «воєнного комунізма»), які дали змогу мобілізувати всі ресурси країни; втома населення від безвладдя, його байдужість до подій у країні, прагнення спокою та порядку.

Слайд 8

Втрати у грошовому еквіваленті – 50 млрд золотих рублів; Промислове виробництво в 1920р. становило 14% від рівня 1913р; Від епідемій, голоду, терору загинуло від 12 до 15 млн чол. Військові втрати становили 800тис.чол.; Розкол суспільства, знецінення людського життя, формування жорстокості на ґрунті класової ворожнечі.

Слайд 9

Неп (нова економічна політика) — економічна політика більшовиків в Україні в 1921-1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму», заснована на ринкових відносинах, різних формах власності й економічних методах керування народним господарством. Продподаток, продовольчий податок — натуральний податок з селянських господарств, введений у країні замість продрозкладки

Слайд 10

Березень 1921 р. – рішення X з'їзду РКП(б) про перехід до нової економічної політики (непу). Причини переходу до непу: 1) глибока економічна криза як наслідок громадян ської війни та політики «воєнного комунізму» (розру ха, закриття підприємств, падіння виробництва про мислової й сільськогосподарської продукції тощо); 2) політична криза (масовий опір політиці більшо виків – селянські повстання, страйки робітників, виступи в армії, на флоті); 3) спад революційної хвилі на Заході, відкладення ідеї «світової соціалістичної революції»; 4) початок реалізації плану ГОЕЛРО (Державна комісія з електрифікації Росії), який передбачав будівництво електростанцій, заводів в Україні (ре алізація цього плану вимагала надмірної витрати матеріальних ресурсів).

Слайд 11

Основні заходи непу Неп у сільському господарстві: скасування продрозкладки, введення продпо датку; дозвіл на оренду землі; дозвіл використовувати найману працю; розвиток різних форм кооперації; Неп у промисловості: продаж у приватну власність, передача в орен ду дрібних та частини середніх підприємств; дозвіл на оренду та використання найманої праці; об'єднання великих підприємств у трести та пе реведення їх на госпрозрахунок; скасування загальної трудової повинності; перехід від зрівняльної до відрядної зарплатні; дозвіл на створення концесій Неп у галузі Фінансів та торгівлі: поновлення вільної торгівлі; введення державних податків, платні за транс порт, комунальні послуги; випуск конвертованого червінця; поступове вилучення старих грошових знаків.

Слайд 12

Результати непу: – зростання господарчої ініціативи, зацікавленості у результатах праці, що призвело до підвищення продуктивності праці; – швидкі темпи відбудови народного господарства країни; – зростання життєвого рівня населення; – конфлікт між ринковими відносинами та адміні стративно-командною системою, незмінність ав торитарного характеру політичної системи пород жували сумніви щодо тривалості непу.

Слайд 13

В чому проявилися ознаки тоталітаризму під час громадянської війни в Росії? Чи могли народи Російської держави уникнути громадянської війни? Думку обґрунтуйте? Які причини зумовили перехід радянського керівництва до непу? Назвіть складові непу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія